Phí bảo trì đường bộ là gì và việc thu phí này dùng để làm gì? – Mẫu văn bản

Phí bảo trì đường bộ là gì và việc thu phí này dùng để làm gì?

Trong quá trình sử dụng đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ thì sẽ có xảy ra sự hao mòn, xuống cấp theo thời gian cùng thao tác bảo trì,sửa chữa là yếu tố không thể thiếu. Để có đủ kinh phí bảo trì cùng sửa chữa thì Nhà nước cần tiến hành thu phí đối với người sử phương tiện tham gia giao thông. Nên biểu phí sử dụng đường bộ là một trong những nguồn thu quan trọng đối với ngân sách Nhà nước. Vậy phí bảo trì đường bộ là gì cùng việc thu phí này dùng để làm gì?

Để trả lời câu hỏi trên mời quý bạn đọc hãy cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Văn bản quy định

 • Thông tư 70/2021/TT-BTC
 • Thông tư số 197/2016/TT-BTC

Phí bảo trì đường bộ là gì?

Đường bộ là phần diện tích của đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ được nhà nước hoặc tập thể tiến hành xây dựng để các phương tiện vận tải cùng người tham gia giao thông. Mỗi tuyến đường đều có chất lượng cùng tuổi thọ khác nhau. Trong quá trình sử dụng đường bộ thì thao tác bảo trì cùng sửa chữa là yếu tố không thể thiếu. Và muốn có đủ tài chính để bảo trì cùng sửa chữa thì cần tiến hành thu phí đối với phương tiện tham gia giao thông. Vì đó, có thể hiểu chi phí bảo trì đường bộ là khoản phí sử dụng đường bộ thu trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, mà chủ phương tiện phải nộp.
Khoản phí này thu theo năm, xe bạn đi ít hay nhiều vẫn phải nộp bình thường. Phí bảo trì chưa bao gồm phí cầu đường mà tài xế phải nộp khi đi qua các trạm thu phí đường bộ (hiện cả nước có 88 trạm thu phí BOT). Nói cách khác, chủ xe vừa phải đóng phí đường bộ hàng năm, vừa bị thu phí qua trạm BOT.
Quỹ bảo trì đường bộ được lấy từ phí sử dụng đường bộ quy định tại thông tư số 70/2021/TT-BTC như sau:

“Số tiền còn lại (sau khi trừ số tiền quy định tại điểm a cùng điểm b Khoản này) tổ chức thu phí chuyển về tài khoản chuyên thu của Cục Đăng kiểm Việt Nam (chuyển tiền trực tiếp hoặc thông qua ngân hàng thương mại). Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp cùngo tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày công tác kể từ ngày thu phí.”

Sau khi nộp phí sử dụng đường bộ, chủ xe sẽ được dán tem cùngo kính chắn gió phía trước Trên tem có ghi rõ ngày hết hạn, cùng thường dán song song với tem đăng kiểm. Tem phí bảo trì đường bộ.

Những đối tượng nào phải đóng phí bảo trì đường bộ?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định như sau:

” Điều 2. Đối tượng chịu phí

 1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe cùng biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo cùng các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).
 2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:
  • a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.
  • b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
  • c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.
  • d) Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.
  • đ) Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cùng không cấp Tem kiểm định theo hướng dẫn về kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng).
  • e) Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.
  • g) Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.
 1. Các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều này không chịu phí nếu có đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 Thông tư này. Trường hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hành) hoặc được trừ cùngo số phí phải nộp của kỳ sau (áp dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.
 2. Không áp dụng khoản 2 Điều này đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.
 3. Chưa thu phí đối với xe ô tô mang biển số nước ngoài (bao gồm cả trường hợp xe được cấp đăng ký cùng biển số tạm thời) được đơn vị có thẩm quyền cho phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo hướng dẫn của pháp luật.

Vì đó. Theo quy định trên, ngoài những phương tiện quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC, những phương tiện phải nộp phí bảo trì đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe cùng biển số xe), bao gồm: Xe ô tô, máy kéo cùng các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).

Phí thu bảo trì đường bộ được sử dụng thế nào?

Tại Điều 8 của Thông tư quy định rõ về quản lý cùng sử dụng phí. Theo đó:

 • Văn phòng Quỹ được trích để lại một phần trăm (01%) số tiền phí thực thu để trang trải chi phí quản lý hoạt động thu phí sử dụng đường bộ theo hướng dẫn.
 • Số tiền còn lại (99%), Văn phòng Quỹ phải nộp cùngo tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn tối đa không quá 03 ngày công tác kể từ ngày thu phí.
 • Đối với các đơn vị đăng kiểm, đơn vị thu phí được trích để lại khi đơn vị thu phí có số phí thu được trong năm đạt từ 50 tỷ đồng/năm trở lên mức trích là 1% trên tổng số phí thu được để trang trải cho công tác thu phí.
 • Cơ quan thu phí có số phí thu được trong năm đạt từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng/năm mức trích là 1,25% trên tổng số thu phí để trang trải cho công tác thu phí.
 • Cơ quan thu phí có số phí thu được trong năm đạt từ 15 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng/năm mức trích là 1,5% trên tổng số thu phí để trang trải cho công tác thu phí.
 • Cơ quan thu phí có số phí thu được trong năm đạt dưới 15 tỷ đồng/năm mức trích là 1,8% trên tổng số thu phí để trang trải cho công tác thu phí.
 • Số tiền còn lại đơn vị thu phí chuyển về Cục Đăng kiểm Việt Nam, để Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp cùngo tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn tối đa không quá 03 ngày công tác kể từ ngày thu phí, việc chuyển tiền có thể thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại.
 • Trường hợp đơn vị thu phí hạch toán theo cơ hình phạt chính doanh nghiệp số tiền phí được để lại là doanh thu của đơn vị; trường hợp đơn vị thu phí là đơn vị hành chính, sự nghiệp số tiền phí được để lại được hoà chung cùngo nguồn kinh phí của đơn vị cùng quản lý, sử dụng theo hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.
 • Trong năm, đơn vị thu phí được tạm trích 1% trên tổng số thu phí. Khi kết thúc năm tài chính, căn cứ số liệu lập quyết toán thu phí sử dụng đường bộ được trích bổ sung theo tỷ lệ trên cùng số trích bổ sung được trừ cùngo số thu phí của năm tiếp theo trước khi nộp về Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.
 • Số được trích lại cho các đơn vị thu phí để chi cho: trang trải chi phí tổ chức thu theo hướng dẫn; các đơn vị đăng kiểm (đơn vị thu phí) trích chuyển về Cục Đăng kiểm Việt Nam ba phần trăm (3%) số tiền phí được để lại, để phục vụ công tác quản lý thu, nộp phí sử dụng đường bộ; trả lại tiền phí đối với các trường hợp không chịu phí quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

Mời bạn xem thêm:

 • Xe khách nhồi nhét người ngày Tết bị xử phạt bao nhiêu?
 • Thủ tục nhập học trường mầm non công lập trái tuyến năm 2023
 • Thứ tự ưu tiên thanh toán khi thừa kế được quy định thế nào?
 • Mẫu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng mới năm 2023

Liên hệ ngay

Vấn đề “Phí bảo trì đường bộ là gì cùng việc thu phí này dùng để làm gì?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LVN Group luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là Mẫu đơn khởi kiện hành vi lấn chiếm đất đai….. vui lòng liên hệ đến hotline 1900.0191 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

 • Facebook : www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok : https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube : https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Phí bảo trì đường bộ tính thế nào?

Số tiền phải nộp = mức thu 01 tháng X số tháng phải nộp của chu kì trước. – Phí bảo trì đường bộ cho xe ô tô, xe bán tải, xe tải đối với cá nhân đứng tên hay công ty, tổ chức đứng tên thì phí đường bộ là như nhau.

Thu phí không dừng thế nào?

Thu phí không dừng (ETC) là cách thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua cùng trừ tiền cùngo tài khoản giao thông, vì vậy chủ xe không cần dừng lại tại các BOT để trả tiền

Phí đường bộ bao lâu đóng một lần?

Thời gian nộp phí bảo trì đường bộ theo chu kỳ đăng kiểm
+ Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18, 24 cùng 30 tháng): Chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 cùng 30 tháng).

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191