Quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính năm 2023 như thế nào?

Khi vi phạm hành chính thì vấn đề xử lý tang vật vi phạm thế nào luôn là vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều tới. Theo quy định hiện hành việc đơn vị nào có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền sẽ phụ thuộc cùngo hình phạt của chức danh đó. Vậy cụ thể quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính hiện nay thế nào? Trong trường hợp xử lý tang vật theo cách thức tiêu hủy thì ai sẽ là người tham gia trong việc tiêu hủy này? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu tại nội dung bài viết dưới đây, hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn đọc.

Văn bản quy định

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020

Tịch thu tang vật là gì?

Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung cùngo ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Căn cứ theo Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định về thủ tục tịch thu tang vật như sau:

Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu cùng phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc uỷ quyền tổ chức bị xử phạt cùng người chứng kiến; trường hợp người bị xử phạt hoặc uỷ quyền tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, uỷ quyền tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận cùngo biên bản.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, người có thẩm quyền xử phạt thấy tình trạng tang vật, phương tiện có thay đổi so với thời gian ra quyết định tạm giữ thì phải lập biên bản về những thay đổi này; biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ cùng người chứng kiến.

Trường hợp xử lý tang vật theo cách thức tiêu hủy thì ai tham gia trong việc tiêu hủy?

Việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, cân nhắc Thông tư số 173/2013/TT-BTC. Trường hợp xử lý tang vật theo cách thức tiêu hủy, anh cân nhắc quy trình tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 173/2013/TT-BTC, cụ thể:

“2. Đối với hàng hoá, vật phẩm xử lý theo cách thức tiêu huỷ:

a) Người ra quyết định tạm giữ thành lập Hội đồng xử lý để tiêu hủy các hàng hoá, vật phẩm bị hư hỏng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Hội đồng xử lý do người ra quyết định tạm giữ hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm: uỷ quyền đơn vị tài chính cùng cấp hoặc đơn vị tài chính tại địa bàn xảy ra hành vi vi phạm (trong trường hợp được đơn vị tài chính cấp trên uỷ quyền hoặc trường hợp người ra quyết định tạm giữ thuộc đơn vị không tổ chức theo cấp hành chính) cùng uỷ quyền các đơn vị chuyên môn liên quan;

b) Hình thức tiêu huỷ: Phụ thuộc cùngo tính chất, đặc điểm của hàng hoá, vật phẩm cùng yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu hủy được thực hiện theo các cách thức sau đây:

– Sử dụng hóa chất;

– Sử dụng biện pháp cơ học;

– Hủy đốt;

– Hủy chôn;

– Hình thức khác theo hướng dẫn của pháp luật.

c) Việc tiêu hủy hàng hoá, vật phẩm phải được lập thành biên bản, có trọn vẹn chữ ký của các thành viên Hội đồng xử lý. Nội dung chủ yếu của biên bản gồm: căn cứ cùng lý do thực hiện tiêu huỷ; thời gian, địa điểm tiêu huỷ; thành phần tham gia tiêu huỷ; tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hiện trạng của hàng hoá, vật phẩm tại thời gian tiêu huỷ; cách thức tiêu hủy cùng các nội dung khác có liên quan.”

Trường hợp đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng xử lý theo cách thức bán trực tiếp thì được quy định thế nào?

Đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng xử lý theo cách thức bán trực tiếp, tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 173/2013/TT-BTC quy định như sau:

– Người ra quyết định tạm giữ tang vật theo hướng dẫn của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là người ra quyết định tạm giữ) quyết định cùng tổ chức bán ngay hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cùng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

– Người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm tổ chức đánh giá chất lượng hàng hoá, vật phẩm bán ra; trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ mời đơn vị chuyên môn để phối hợp đánh giá chất lượng hàng hoá, vật phẩm;

– Giá bán hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng do người ra quyết định tạm giữ tang vật xác định căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính cùng chất lượng của hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng; trường hợp không thể áp dụng được căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người ra quyết định tạm giữ phối hợp với đơn vị tài chính cùng cấp hoặc đơn vị tài chính tại địa bàn xảy ra hành vi vi phạm (trong trường hợp được đơn vị tài chính cấp trên uỷ quyền hoặc trường hợp người ra quyết định tạm giữ thuộc đơn vị không tổ chức theo cấp hành chính) để xác định giá bán của hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

– Việc bán hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng phải được lập thành biên bản. Nội dung chủ yếu của biên bản gồm: căn cứ thực hiện bán; thời gian, địa điểm bán; người bán; tên, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, số lượng, hiện trạng của hàng hoá, vật phẩm tại thời gian bán; đơn giá bán, giá trị thanh toán; người mua cùng các nội dung khác có liên quan;

– Đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như hàng hóa dễ cháy, nổ, các loại thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo hướng dẫn của pháp luật.

Bài viết có liên quan:

  • Thả rông đàn chó cắn chết người chủ nuôi có thể bị phạt đến mấy năm tù?
  • Mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội bị xử phạt thế nào?
  • Tài xế gặp nạn vì dây diều, người thả có bị phạt không?

Kiến nghị

LVN Group tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật hành chính đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính năm 2023 thế nào?” Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như quy định việc tư vấn hỗ trợ pháp lý về quản lý mã số thuế cá nhân… Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Chi phí quản lý, xử lý tang vật được quy định thế nào?

Chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, phí bán đấu giá cùng chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật được trừ cùngo tiền bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.
Tiền thu được từ bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sau khi trừ các chi phí theo hướng dẫn tại khoản này cùng phù hợp với quy định của pháp luật, phải được nộp cùngo ngân sách nhà nước.

Trưởng Công an xã có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 76 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 28 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 quy định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân như sau:
“ 3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ cùng 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a cùng c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”
Vì vậy, theo hướng dẫn trên thì Trưởng Công an xã vẫn có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tuy nhiên, giá trị của những tang vật, phương tiện đó không được quá 2.500.000 đồng.

Tang vật là những vật gì?

Tang vật là vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com