Vai trò của công tác cải cách hành chính

1. Lợi ích, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” các cấp

– Hiệu quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế này đã làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; mang lại sự thuận tiện cho người dân. Trên thực tiễn có nhiều loại hồ sơ hành chính có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều đơn vị, phải qua nhiều đầu mối mới có kết quả cuối cùng. Cơ chế “một cửa liên thông” đặt ra yêu cầu các đơn vị nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ, không để tổ chức, công dân cầm hồ sơ đi từ đơn vị này tới đơn vị khác. Người dân có nhu cầu chỉ phải nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu mối. Những cải cách này đã giúp cho đơn vị hành chính nhà nước phục vụ ngày càng tốt hơn những nhu cầu của người dân.

– Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước bằng việc xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị các cấp và của từng cán bộ, công chức, góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Mối quan hệ giữa các đơn vị hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho nhân dân ngày càng thắt chặt. Việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã ngăn chặn tình trạng sách nhiễu nhân dân. Mặt khác, giúp các phòng ban có điều kiện tập trung và chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn.

– Tạo lập niềm tin của nhân dân vào đơn vị Nhà nước: Sự đổi mới hoạt động của đơn vị hành chính và thái độ phục vụ thân thiện của cán bộ, công chức đã đem đến sự hài lòng cho nhân dân khi giải quyết công việc. Sự công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí đã hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo cho mỗi người dân có thể tham gia vào hoạt động giám sát và quản lý hành chính nhà nước.

Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua Đảng bộ và chính quyền huyện Phú Tân đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của huyện.

2. Giải pháp cơ bản

– Thực hiện đồng bộ các nội dung của nhiệm vụ cải cách hành chính với triển khai cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.

– Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người công tác tại bộ phận này; có cơ chế về biên chế, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật… để thu hút những người công tác có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, am hiểu công việc thuộc lĩnh vực được giao đảm nhiệm.

– Nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị hành chính các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ở đơn vị nhà nước các cấp, vì mục tiêu cuối cùng của công cuộc cải cách hành chính là nhằm nâng cao khả năng phục vụ nhân dân của các đơn vị hành chính nhà nước. Song để công tác này hiệu quả, vai trò của người dân rất cần thiết. Do đó, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và huy động sự đóng góp ý kiến từ phía nhân dân.

– Áp dụng tin học hoá quản lý hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào phục vụ cho chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong xử lý công việc đảm bảo giải quyết kịp thời, thông suốt yêu cầu của tổ chức và công dân. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền để phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Xác định bộ phận một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cũng là nơi củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com