Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất – Mẫu văn bản

Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất

Bài viết dưới dây là tổng hợp các bài Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất. Các bạn cùng tham khảo để có thêm nhiều gợi ý viết học tập thật tốt nhé.

1. Cách viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất:

1.1. Phần mở bài:

Bạn sẽ bắt đầu với những câu hỏi để lấy lại tinh thần trước khi nói:

Xin chào mọi người/mọi người, Tôi tên là Linh: Xin chào mọi người, tôi tên là Linh.

Thưa quý vị!: Xin chào quý vị đại biểu!

Giới thiệu tài liệu, nhan đề bài nói chuyện thường dùng những câu sau:

Tôi sẽ nói về…… (Tôi sẽ nói về…………)

I will take a look at…… (Tôi sẽ nói về…….)

Tôi sẽ kể cho bạn vài điều về bối cảnh của…… (Tôi sẽ kể cho bạn một số điều cơ bản về……)

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về lịch sử của……. (Tôi sẽ kể cho bạn nghe lịch sử của……)

Tôi muốn tập trung vào …………. (Tôi muốn tập trung vào……)

Today I am here to tell you about…: Tôi ở đây hôm nay để kể cho bạn nghe về…

Tôi muốn giới thiệu với bạn…: Tôi muốn nói với bạn về…

Như bạn đã biết, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với bạn về….: (Như bạn đã biết, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với bạn về…)

Hôm nay tôi rất vui được ở đây để kể cho bạn nghe về… (Tôi rất vui vì hôm nay tôi ở đây để kể cho bạn nghe về…)

1.2. Phần nội dung chính:

Đầu tiên là ý kiến ​​của bạn về chủ đề được đề cập. Sau đó trình bày chi tiết về chủ đề của tài liệu này. Bạn phải nói trung thực, mạch lạc và có ví dụ để bài nói của bạn sinh động hơn.

Khi phát triển ý tưởng, nếu có thể, hãy cố gắng sử dụng kinh nghiệm thực tế hoặc thông tin thực tế của chính bạn thay vì các mẫu thuộc lòng. Nhờ đó, bài nói của bạn sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

1.3. Phần kết:

Hãy xem xét vấn đề một cách tổng thể, tóm tắt nó bằng các câu sau:

Điều đó đưa tôi đến phần cuối của bài trình bày của tôi. Tôi đã nói về….:Tôi xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay tại đây. Tôi chỉ nói về…

Tóm lại, tôi…: Tóm lại, tôi…

Tôi hy vọng rằng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn với những gì tôi đã nói: Tôi hy vọng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì tôi đã trình bày.

Khi kết thúc bài nói chuyện, bạn nên cảm ơn mọi người:

Cảm ơn bạn đã lắng nghe / tập trung

Thank you all for watching, it’s a honor to be here today: Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, thật vinh dự khi được ở đây ngày hôm nay.

Vâng, đó là từ tôi. Thanks a lot: Thôi, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.

Tôi có thể cảm ơn tất cả các bạn vì đã trở thành một khán giả chăm chú như vậy: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

2. Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh hay nhất:

Tiếng Anh:

The name of my new school is Nguyen Tat Thanh Secondary School. It is located at Xuan Thuy street, Hanoi capital. It is surrounded by many tall trees with lots of fresh air. It is large with a large courtyard and three buildings. It has 20 rooms with 14 classrooms and several function rooms: library room, biology room, language room, chemistry room, physics room and computer room. There’s a playground in my school where we usually play basketball at recess between classes. There are 40 teachers. They are kind, helpful and generous. They are like our second mother. They teach us many useful lessons and help us solve many difficult problems in life. It also has 450 students. They are always sociable, funny and intelligent. We often sit on benches under the trees to talk about interesting lessons or a good movie. My new school is always on my mind and I love it so much.

Tiếng Việt:

Tên trường mới của tôi là Trường THCS Nguyễn Tất Thành. Nó tọa lạc tại đường Xuân Thủy, thủ đô Hà Nội.

Nó được bao quanh bởi nhiều cây cao với rất nhiều không khí trong lành. Nó rộng lớn với một sân lớn và ba tòa nhà. Trường có 20 phòng với 14 phòng học và một số phòng chức năng: phòng thư viện, phòng sinh học, phòng ngoại ngữ, phòng hóa học, phòng vật lý và phòng tin học. Có một sân chơi trong trường của tôi, nơi chúng tôi thường chơi bóng rổ vào giờ giải lao giữa các lớp học.

Có 4 giáo viên. Họ tốt bụng, hữu ích và hào phóng. Họ như người mẹ thứ hai của chúng tôi. Họ dạy chúng ta nhiều bài học bổ ích và giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nó cũng có 450 sinh viên. Họ luôn hòa đồng, hài hước và thông minh. Chúng tôi thường ngồi trên những chiếc ghế dài dưới tán cây để nói về những bài học thú vị hoặc một bộ phim hay.

Ngôi trường mới của tôi luôn ở trong tâm trí tôi và tôi yêu nó rất nhiều.

3. Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất:

Tiếng Anh:

My elementary school is a paradise with fresh air, picturesque scenery and loved ones around.

It is located in the countryside among the distant green fields. The simple design with two buildings at right angles to each other and many types of shade trees and flowers gives me a feeling of closeness. Besides, there is a vacant lot for students to play football every afternoon after school. Moreover, all the teachers are extremely dedicated and dedicated. In addition, I also have close friends who are always by my side to help me when I have difficulties.

In short, this school has had a huge influence on my childhood experiences and all the memories of this elementary school will forever be imprinted on me and will never fade in my mind. my mind.

Tiếng Việt:

Trường tiểu học của tôi là một thiên đường với không khí trong lành, khung cảnh đẹp như tranh vẽ và những người thân yêu xung quanh.

Nó nằm ở vùng nông thôn giữa những cánh đồng xanh xa xôi. Thiết kế đơn giản với hai tòa nhà vuông góc với nhau cùng nhiều loại cây bóng mát và hoa cỏ cho tôi cảm giác thật gần gũi. Bên cạnh đó, có một khu đất trống để học sinh chơi bóng đá mỗi buổi chiều sau giờ học. Hơn nữa, tất cả các giáo viên đều vô cùng tận tình và tận tâm. Ngoài ra, tôi còn có những người bạn thân luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Nói một cách ngắn gọn, ngôi trường này đã có ảnh hưởng rất lớn đến những trải nghiệm thời thơ ấu của tôi và tất cả những kỷ niệm về ngôi trường cấp 1 này sẽ mãi in sâu trong tôi và không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.

4. Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh ấn tượng nhất;

Tiếng Anh:

Which school do you want to study at? My dream school is a school with many flowers and trees. The campus is like a park creating a feeling of relaxation.

The school has a swimming pool. Students will learn swimming and basketball. Look at the cool basketball players. The school has a machine to help students move quickly and easily. Attendance by facial recognition is available at the school. Attendance at school will be faster and more accurate.

For fun and effective learning, friends are indispensable. Creative and dynamic learning environment. There will be spaces on campus to display outstanding student work. The classroom will be decorated with small potted plants to increase environmental friendliness.

If you can go to a school like that that would be great.

Tiếng Việt:

Bạn muốn học ở trường nào? Ngôi trường mơ ước của em là ngôi trường có nhiều hoa và cây cối. Khuôn viên như một công viên tạo cảm giác thư thái.

Trường có hồ bơi. Học sinh sẽ học bơi và bóng rổ. Nhìn những người chơi bóng rổ rất ngầu. Trường có máy giúp học sinh di chuyển nhanh chóng, dễ dàng. Điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt có sẵn tại trường. Việc điểm danh ở trường sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.

Để học tập vui vẻ và hiệu quả thì không thể thiếu những người bạn. Môi trường học tập năng động sáng tạo. Sẽ có những không gian trong trường để trưng bày những bài làm xuất sắc của học sinh. Lớp học sẽ được trang trí bằng những chậu cây nhỏ để tăng thêm sự thân thiện với môi trường.

Nếu bạn có thể đến một ngôi trường như vậy thì thật tuyệt.

5. Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh ngắn gọn nhất:

Tiếng Anh:

This is my school. Dich Vong Hau Secondary School.

It is located on Dich Vong Hau Street. It is very beautiful and big. There are twenty classrooms in my school. My school has two hundred and fifty students and thirty-five teachers. Students in my school are very good. They come from all over Dich Vong district. Our teachers are very friendly and kind.

At school, I studied many subjects such as: English, Math, Art. I like English the most because it is very interesting and important for my further study. At recess, me and my friends have a lot of fun activities like jumping rope, playing hide and seek, etc.

Every day is a good day to go to school. I love my school very much.

Tiếng Việt:

Đây là trường học của tôi. Trường THCS Dịch Vọng Hậu.

Nó nằm trên đường Dịch Vọng Hậu. Nó rất đẹp và lớn. Có hai mươi phòng học trong trường học của tôi. Trường tôi có hai trăm năm mươi học sinh và ba mươi lăm giáo viên. Học sinh trong trường của tôi là rất tốt. Họ đến từ khắp huyện Dịch Vọng. Giáo viên của chúng tôi rất thân thiện và tốt bụng.

Ở trường, tôi học nhiều môn học như: Tiếng Anh, Toán, Nghệ thuật. Tôi thích tiếng Anh nhất vì nó rất thú vị và quan trọng cho việc học lên cao của tôi. Vào giờ giải lao, tôi và bạn bè của tôi có rất nhiều hoạt động vui nhộn như nhảy dây, chơi trốn tìm, v.v.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tôi yêu trường học của tôi rất nhiều.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191