Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021

1. Cải cách hành chính là gì?

Theo Wikipedia, “cải” là từ Hán – Việt có nghĩa là thay đổi, “cách” là phương pháp, cách thức hành động. Cải cách là thay đổi phương pháp, hành động của một công việc, hoặc một hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu tốt hơn.

Hành chính là hoạt động dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các đơn vị nhà nước.

Vì vậy, có thể hiểu cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn…

2. Tại sao phải cải cách hành chính?

Việc đổi mới, cải cách hành chính có nhiều ưu điểm như sau:

– Giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, từ đó tăng cường lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh của đất nước, lòng tin của người dân đối với bộ máy Nhà nước;

– Góp phần rất cần thiết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

3. Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố năm 2021, được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh, thành; Nhóm B, đạt kết quả từ 80% – dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành; Nhóm C, đạt kết quả từ 70% – dưới 80%, gồm 1 tỉnh.

Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 86.37%, cao hơn 2,65% so với năm 2020 (83.72%) và có năm thứ 3 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%; có 60 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2020, trong đó tăng cao nhất là Quảng Ngãi (+13,20%), tăng thấp nhất là Đồng Tháp (+0,03%).

Theo kết quả được công bố, tỉnh Vĩnh Long được 82,82%, đứng cuối nhóm B, tăng 2,0 điểm phần trăm so với năm 2020 (80,82%) và đứng thứ 58/63 tỉnh thành trong cả nước, ngang bằng với thứ hạng năm 2020. Trong 8 chỉ tiêu thành phần cấu thành nên Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, có 3 chỉ số (Công tác chỉ đạo điều  hành cải cách hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Hiện đại hóa hành chính) tăng điểm so với năm  2020, còn lại các chỉ số giảm và bằng điểm với năm 2020.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com