Cách xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế nhanh chóng

Khi bệnh nhân cần tiến hành khám chữa bệnh vượt tuyến, việc quy trình chuyển tuyến BHYT trở nên vô cùng quan trọng. Quy trình này giúp đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ nhận được mức hưởng Bảo hiểm Y tế (BHYT) tối đa, tương tự như trong trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Chuyển tuyến BHYT là một quá trình quan trọng, giúp định rõ nguyên nhân tại sao bệnh nhân cần phải được điều trị ở một cơ sở y tế vượt tuyến thay vì ở cơ sở y tế đúng tuyến ban đầu. Dưới đây là chia sẻ về cách xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế nhanh chóng năm 2023, mời bạn đọc theo dõi.

Văn bản quy định

Thông tư 40/2015/TT-BYT

Điều kiện để được chuyển tuyến là gì?

Chuyển tuyến trong quá trình khám chữa bệnh là quy trình mà người bệnh được chuyển từ một cơ sở khám chữa bệnh được phân tuyến thấp hơn đến một cơ sở khám chữa bệnh được phân tuyến cao hơn, cùng ngược lại. Đây là một phần quan trọng của hệ thống y tế nhằm đảm bảo rằng mỗi bệnh nhân sẽ nhận được chăm sóc y tế tối ưu, phù hợp với tình trạng bệnh của họ cùng đáp ứng được các yêu cầu về chẩn đoán cùng điều trị.

Để thực hiện quyền chuyển tuyến được coi là đúng tuyến, Điều 5 của Thông tư 40/2015/TT-BYT đã quy định một số điều kiện cụ thể cho từng tình huống cụ thể như sau:

 • Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, điều kiện cụ thể có thể bao gồm:
 1. Bệnh của người bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán cùng điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới hoặc do điều kiện khách quan, cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới không đủ điều kiện để chẩn đoán cùng điều trị.
 2. Cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.
 3. Trước khi thực hiện chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn cùng có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám cùng cơ sở khám chữa bệnh ở Trung ương).
 • Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới, điều kiện cụ thể có thể bao gồm:
 1. Người bệnh đã được chẩn đoán cùng điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.
 • Khi chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến, điều kiện cụ thể có thể bao gồm:
 1. Bệnh của người bệnh không phù hợp với cơ sở khám chữa bệnh đó hoặc phù hợp nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán, điều trị.
 2. Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên cùng địa bàn giáp ranh được thực hiện để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh.

Ngoài những trường hợp được nêu trên, mọi trường hợp chuyển tuyến khác đều được xem xét là chuyển tuyến vượt tuyến. Tuy nhiên, nếu người bệnh không đáp ứng các điều kiện trên nhưng vẫn yêu cầu chuyển tuyến, họ sẽ được giải quyết chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Trong trường hợp này, cơ sở khám chữa bệnh phải cung cấp thông tin về phạm vi quyền lợi cùng mức hưởng BHYT chi phí khám chữa bệnh không đúng tuyến để người bệnh được biết rõ.

Khám chữa bệnh vượt tuyến cùng các cách thức chuyển tuyến

Chuyển tuyến trong quá trình khám chữa bệnh là một quy trình tối quan trọng trong hệ thống chăm sóc y tế. Nó uỷ quyền cho sự linh hoạt cùng hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi bệnh nhân. Khi một người bệnh cần được điều trị, quyết định về việc chuyển tuyến đúng tuyến hoặc vượt tuyến sẽ phụ thuộc cùngo tình trạng bệnh của họ cùng khả năng của cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Quy định về việc khám chữa bệnh vượt tuyến cùng các cách thức chuyển tuyến thế nào?

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 14/2014/TT-BYT ban hành ngày 14/4/2014 có 3 cách thức chuyển tuyến khám chữa bệnh:

 • Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên:
 • Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.
 • Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Bệnh nhân KCB vượt tuyến thuộc trường hợp chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên. Bệnh nhân có thể thực hiện KCB vượt tuyến liền kề theo trình tự ( VD: chuyển từ tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1) hoặc có thể KCB vượt tuyến  không theo trình tự (VD: như từ Tuyến 4 lên tuyến 2 hoặc từ tuyến 3 lên tuyến 1).

Cách xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế nhanh chóng năm 2023

Chuyển tuyến không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc y tế mà còn tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên y tế. Nó đảm bảo rằng người bệnh sẽ được điều trị tại cơ sở có khả năng tốt nhất cho tình trạng bệnh của họ cùng cung cấp trọn vẹn trang thiết bị cùng kiến thức cần thiết.

Bệnh nhân chuyển tuyến BHYT cần làm các thủ tục như sau:

Khi chuyển tuyến lên tuyến trên hoặc cùng tuyến thì thủ tục chuyển tuyến được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BYT như sau:

Mẫu giấy chuyển tuyến ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 /4 /2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

(1) Thủ tục chuyển tuyến BHYT trong trường hợp cơ sở KCB thực hiện chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến

Bước 1: Cơ sở khám chữa bệnh cần thông báo cùng giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người uỷ quyền hợp pháp của người bệnh;

Bước 2: Người uỷ quyền cơ sở khám chữa bệnh ký giấy chuyển tuyến theo mẫu theo hướng dẫn 

Bước 3: Làm các thủ tục kiểm tra trước khi chuyển bệnh nhân

 • Đối với trường hợp bệnh nhân cấp cứu: cơ sở KCB cần liên hệ với KCB dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển.
 • Đối với bệnh nhân cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở KCB dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở KCB chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh cùng những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở KCB nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp.

Bước 4: Bàn giao giấy chuyển tuyến

Cơ sở KCB giao giấy chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người hộ tống hoặc người uỷ quyền hợp pháp của người bệnh để chuyển tới cơ sở KCB dự kiến chuyển người bệnh đến.

Bước 5: Bàn giao giấy chuyển tuyến cho cơ sở KCB mới

Người giữ giấy chuyển tuyến bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến.

(2) Thủ tục chuyển tuyến BHYT trong trường hợp người bệnh chuyển về tuyến dưới 

Bên cạnh việc chuyển tuyến về tuyến trên thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân được chuyển về tuyến dưới để phù hợp với điều kiện KCB của bệnh nhân. thủ tục chuyển tuyến BHYT đối với người bệnh chuyển về tuyến dưới tương tự các bước 1, 2, 4, 5.

Thủ tục chuyển tuyến BHYT cho bệnh nhân được cơ sở KCB nơi mà bệnh nhân đang khám cùng điều trị thực hiện. Bệnh nhân cùng người uỷ quyền của bệnh nhân khi được bàn giao giấy chuyển tuyến khi đến cơ sở mới cần bàn giao lại cho cơ sở KCB nơi chuyển để để được xét hưởng như KCB đúng tuyến. Trong trường hợp làm mất giấy bệnh nhân, người uỷ quyền của bệnh nhân cần liên hệ với cơ sở KCB ban đầu để được hỗ trợ giải quyết.

Kiến nghị

Đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn hỗ trợ pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự LVN Group với phương châm “Đưa LVN Group đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Cách xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế nhanh chóng năm 2023“. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất thổ cư. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Bài viết có liên quan:

 • Phương thức chi trả BHXH qua ATM đăng ký thế nào?
 • Nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần qua thẻ ATM được không?
 • Bảo hiểm xã hội 1 lần cho người nước ngoài thế nào?

Giải đáp có liên quan

Trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh sau khi quyết định chuyển tuyến là gì?

Sau khi quyết định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người uỷ quyền hợp pháp của người bệnh để chuyển tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến;
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển bệnh nhân đi có trách nhiệm bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến. Thông thường, các bệnh viện chuyển chuẩn bị các phương tiện như xe ô tô, xe cứu thương để vận chuyển người bệnh; đồng thời có thể có các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh,… đi cùng cùng các trang thiết bị y tế, thuốc cần thiết để có thể ứng phó với các diễn biến bệnh lý của người bệnh trong quá trình chuyển viện.

Những bệnh không cần giấy chuyển tuyến hiện nay?

Các loại bệnh sau thì người bệnh chỉ cần giấy chuyển tuyến 1 lần trong 1 năm (dương lịch) cùng tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ sẽ được quỹ BHYT chi trả theo hướng dẫn:
Bệnh lao (các loại); phong; HIV/AIDS; di chứng viêm não; ung thư; đái tháo đường; suy tuyến giáp; tim (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy tạo nhịp); phổi tắc nghẽn mạn tính; vảy nến; luput ban đỏ; chạy thận nhân tạo chu kỳ; các trường hợp có chỉ định sử dụng thuốc chống thải ghép sau ghép mô, bộ phận cơ thể người; di chứng do vết thương chiến tranh; một số bệnh nội tiết, chuyển hóa; di truyền ở trẻ em…
Từ 1/1/2021, khi khám nội trú trái tuyến, người bệnh vẫn được hưởng BHYT như đúng tuyến, do đó, việc xin giấy chuyển viện không còn quá quan trọng, tạo áp lực cho người bệnh.

Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến thế nào?

Bệnh không phù hợp với cơ sở khám chữa bệnh đó hoặc phù hợp nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán, điều trị.
Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com