Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu online thế nào?

Nơi khám chữa bệnh ban đầu là một trong những thông tin quan trọng của bảo hiểm y tế. Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là thủ tục thường được thực hiện đối với bảo hiểm y tế. Hiện nay việc thay đổi nơi khám chữa bệnh có thể thực hiện online mà không cần đến các đơn vị bảo hiểm xã hội. Người có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu có thể nộp hồ sơ cùng các giấy tờ qua cổng dịch vụ công quốc gia sau đó nhận bảo hiểm đã được thay đổi thông tin. Vậy thủ tục này được thực hiện cụ thể thế nào? Mời bạn đón đọc bài viết dưới đây của LVN Group để có thêm những thông tin cần thiết.

Văn bản quy định

 • Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Khi nào được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tỉnh?

Nhiều người thường có mong muốn được khám chữa bệnh tại những bệnh viện tuyến trên vì những bệnh viện này thường được trang bị các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn. Nhưng theo hướng dẫn của bảo hiểm y tế hiện tại rất ít đối tượng thuộc diện được ghi nhận nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương mà thường được đăng ký ở các tuyến dưới cùng sau đó chuyển lên tuyến trên theo cách thức chuyển tuyến nếu cần thiết.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT về các trường hợp được đăng ký nơi khám chữa bệnh lần đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc trung ương được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cùng 9 Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT cùng Điều 6 Thông tư 40/2015/TT-BYT bao gồm:

 • Trường hợp nơi thường trú, tạm trú, nơi công tác mà trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương, hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Người thường trú, tạm trú, công tác trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Hoặc những người thuộc các diện sau:
 • Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn 52 HD/BTCTW năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định tại Điều 5 (trừ khoản 4) cùng các khoản 1,2 cùng 4 Điều 6 Thông tư 40/2015/TT-BYT.
 • Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 cùng 9 Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT;
 • Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 cùng 9 Điều 5, các khoản 1, 2 cùng khoản 4 Điều 6 Thông tư 40/2015/TT-BYT;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 4 cùng 5 Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT;
 • Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 9 Điều 5, khoản 4 Điều 6 Thông tư 40/2015/TT-BYT.

Người lao động có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu không?

Đối với những trường hợp người lao động thay đổi nơi sinh sống công tác cùng nơi khám chữa bệnh ban đầu hiện tại không còn phù hợp thì việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cần được thực hiện. Nhưng với trường hợp người lao động không thay đổi nơi sống, muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu do mong muốn cá nhân thì có được không? Câu trả lời là trong trường hợp này thì người lao động vẫn có thể tham gia thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu nhưng các bệnh viện phải thực hiện thay đổi cùng cấp.

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 1. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cùngo đầu mỗi quý.
  Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cùngo đầu mỗi quý.

Đồng thời tại Điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định như sau:

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã, tuyến huyện
Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 cùng Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi công tác, nơi cư trú cùng khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Vì vậy, cùngo đầu mỗi quý, người lao động có thể thay đổi địa điểm khám chữa bệnh ban đầu từ bệnh viện trung ương sang các bệnh viện tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương phù hợp với nơi công tác, nơi cư trú cùng khả năng phục vụ của cơ sở y tế.

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu online

Công nghệ số phát triển mở ra những bước tiến mới trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Trải qua một mùa dịch covid, các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã có những sự thay đổi đáng kể. Hiện nay không cần phải đến trực tiếp các đơn vị bảo hiểm xã hội thì vẫn có thể thực hiện được các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, tiện lợi. Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh cũng là một trong những thủ tục có thể thực hiện được online trên cổng thông tin dịch vụ công hiện nay.

Bước 01: Truy cập địa chỉ dichvucong.gov.vn.

Bước 02: Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công:

Hiện nay có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:

– Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp;

– Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp;

– Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến.

Bước 03: Chọn đơn vị thực hiện

Căn cứ cùngo “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, bạn chọn đơn vị thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện; ví dụ trong trường hợp này là đơn vị Bảo hiểm xã hội.

Bước 04: Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Dành cho Công dân).

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

Bước 05: Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi bạn đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà bạn đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ. Bạn tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu cùngo, đầu ra của hồ sơ thì bạn thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.

 • Cơ quan thẩm quyền: Cơ quan bảo hiểm xã hội
 • Phí: Miễn phí

Mời bạn xem thêm

 • Quy định về tạm ứng hợp đồng xây dựng tại Việt Nam
 • Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo thế nào?
 • Thứ 7 chủ nhật có khám bảo hiểm không?

Liên hệ ngay:

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu online“. Mặt khác, chúng tôi có cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý khác liên quan đến bộ hồ sơ xin tách thửa đất. Hãy nhấc máy lên cùng gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Giải đáp có liên quan

Hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?

Hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu gồm:
+Tờ khai cung cấp cùng thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS (01 bản)
+Thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng
+Chứng minh thư nhân dân (bản gốc cùng 01 bản sao)

Nộp hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu thế nào?

Người lao động hoặc đơn vị nộp hồ sơ thay đổi nơi KCB ban đầu cùngo đầu mỗi quý.
Hồ sơ được nộp cho: 
+ Cơ quan BHXH huyện để cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.
+ Cơ quan BHXH tỉnh để cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu mất bao lâu?

Người lao động cùng đơn vị nộp hồ sơ sau đó nhận phiếu hẹn hoặc thông báo qua email từ đơn vị BHXH (nếu thực hiện qua phần mềm BHXH điện tử) nơi nộp hồ sơ.  
Cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT mới sau 3 ngày công tác kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Nếu không giải quyết đơn vị BHXH cần nêu rõ lý do không giải quyết.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com