11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hóa học THPT đầy đủ – Mẫu văn bản

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hóa học THPT đầy đủ

Sau khi học bài học về mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử, sự hình thành liên kết cộng hóa trị và liên ion, học sinh có thể áp dụng kiến thức  để giải quyết một số vấn đề. Dưới đây là bài viết về 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hóa học THPT đầy đủ

1. Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Sau khi học bài học về mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử, sự hình thành liên kết cộng hóa trị và liên ion, học sinh có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng của chủ đề để giải quyết một số vấn đề cụ thể.

Đầu tiên, họ có thể nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm.

Sau đó, họ có thể chỉ ra cách mà liên kết cộng hóa trị được hình thành theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ của electron của nguyên tố khí hiếm và áp dụng kiến thức này cho một số phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, NH2.

Họ cũng có thể nêu được sự hình thành liên ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ của nguyên tố khí hiếm và áp dụng kiến thức này cho một số phân tử đơn giản như NaCl, MgO.

Hơn nữa, họ có thể chỉ ra sự khác nhau về một số tính chất của ion và chất cộng hóa trị, đó là những kỹ năng và kiến thức họ đã chiếm lĩnh và vận dụng sau khi học bài.

Chính nhờ những kỹ năng này, học sinh có thể áp dụng những điều đã học để giải quyết nhiều vấn đề trong học tập và cuộc sống.

2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Trong thực tế một số ứng dụng của các hợp chất cộng hóa trị và ion trong đời sống và công nghiệp

Thực hiện các thí nghiệm đơn giản để quan sát và kiểm chứng các hiện tượng liên quan đến sự hình thành liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

Đưa ra các ví dụ cụ thể về các phản ứng hóa học liên quan đến sự hình thành liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

Thực hiện các bài tập và câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức và kỹ năng về chủ đề

Thảo luận và trao đổi về các khái niệm và hiện tượng liên quan đến sự hình thành liên kết cộng hóa trị và liên kết ion

Tự đánh giá và đánh giá nhóm về hiệu quả của các hoạt động học và kiến thức, kỹ năng đã đạt được.

3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Qua việc thực hiện các “hoạt động học” trong bài học, học sinh có thể phát triển và hình thành các “biểu hiện cụ thể” của các phẩm chất và năng lực sau đây:

Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Năng lực chung: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Ngoài ra, học sinh còn có thể:

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để tiến hành chơi trò chơi.

Thảo luận với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Năng lực đặc thù:

Nắm được các quy luật của tự nhiên hướng đến cân bằng bền vững và nhận biết được một số chất bền vững trong tự nhiên.

So sánh được các chất bền nếu biết năng lượng của chúng và ngược lại.

Trình bày được về sự tồn tại của hàng triệu hợp chất hóa học trong tự nhiên.

Trình bày được về các nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng thì bền.

Trình bày được về sự hình thành các liên kết trong cộng hóa trị trong một số trường hợp đơn giản bằng sử dụng quy tắc Octet.

Phán đoán được trong các phản ứng hóa học, các nguyên tố có 1-7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng có xu hướng liên kết với nhau để tạo lớp vỏ bền vững của khí hiếm (Quy tắc Octet).

Phân tích và phán đoán được số electron của các nguyên tử có 1-7 electron ở lớp ngoài cùng cần thiếu bao nhiêu để thỏa mãn quy tắc Octet.

Giải thích được vì sao các nguyên tử có thể liên kết được với nhau.

4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

– Phiếu học tập

– Các quả cầu bằng xốp có ghi sẵn tên các nguyên tố và các thẻ giấy có ghi sẵn chữ electron

– Trò chơi

– Tài liệu học tập do giáo viên cung cấp, sách giáo khoa

5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

– Quan sát, phân tích các tài liệu học tập như: đoạn video, clip, …

– Hoàn thành phiếu học tập

– Tham gia hoạt động cá nhân hoặc nhóm

6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

– Kết quả báo cáo của học sinh cá nhân hoặc nhóm sau khi được đối chiếu với thông tin phản hồi từ giáo viên

7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Quan sát hoạt động của học sinh, động viên và hướng dẫn kịp thời

Đánh giá dựa trên phần trình bày của học sinh hoặc nhóm

Chốt kiến thức, tuyên dương và khích lệ học sinh.

8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Trong quá trình thực hiện hoạt động luyện tập và vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng một số thiết bị dạy học và học liệu như phiếu học tập, các quả cầu bằng xốp có ghi sẵn tên các nguyên tố, các thẻ giấy có ghi sẵn chữ electron, trò chơi, tư liệu học tập do giáo viên cung cấp và sách giáo khoa.

9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

Học sinh có thể sử dụng các thiết bị dạy học và học liệu này để luyện tập và vận dụng kiến thức mới bằng nhiều cách khác nhau. Họ có thể quan sát và phân tích tư liệu học tập do giáo viên cung cấp và sách giáo khoa để hiểu rõ hơn về các khái niệm và kiến thức mới. Họ cũng có thể hoàn thành các phiếu học tập theo yêu cầu của giáo viên để áp dụng kiến thức mới vào thực tế. Ngoài ra, học sinh có thể tích cực tham gia các trò chơi để trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình.

Tóm lại, việc sử dụng các thiết bị dạy học và học liệu khác nhau trong quá trình luyện tập và vận dụng kiến thức mới giúp cho học sinh tiếp cận với kiến thức một cách phong phú và đa dạng. Họ có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức mới một cách hiệu quả thông qua các hoạt động và trò chơi thú vị và tương tác với những tài liệu học tập được cung cấp bởi giáo viên.

10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới liên quan đến các khía cạnh cơ bản của hóa học, bao gồm xu hướng chung của sự tồn tại các chất trong tự nhiên, xu hướng chung của các nguyên tử khi hình thành các chất hóa học, sự hình thành liên kết cộng hóa trị theo nguyên tắc Otec, sự hình thành liên kết ion theo quy tắc cho và nhận electron, và sự khác nhau về tính chất của hợp chất cộng hóa trị so với hợp chất ion.

Để hoàn thành sản phẩm học tập này, học sinh sẽ phải nắm vững các khái niệm và kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất của các hợp chất hóa học. Họ sẽ cần hiểu rõ về xu hướng chung của sự tồn tại các chất trong tự nhiên, bao gồm các phân tử, ion và nguyên tử đơn lẻ. Học sinh cũng cần biết về xu hướng chung của các nguyên tử khi hình thành các chất hóa học, bao gồm cấu trúc và tính chất của các nguyên tử và phân tử.

Để hoàn thành sản phẩm học tập này, học sinh cũng cần hiểu rõ về sự hình thành liên kết cộng hóa trị theo nguyên tắc Otec và sự hình thành liên kết ion theo quy tắc cho và nhận electron. Họ cần phải áp dụng kiến thức này để giải thích các tính chất của các hợp chất cộng hóa trị và hợp chất ion và so sánh sự khác nhau giữa chúng.

Tóm lại, sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là một bài tập về các khía cạnh cơ bản của hóa học, yêu cầu học sinh nắm vững các khái niệm và kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính chất của các hợp chất hóa học và áp dụng chúng để giải thích các tính chất của các hợp chất.

11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên cần thực hiện một số hoạt động như sau:

Quan sát và hướng dẫn: Giáo viên cần chú ý quan sát các hoạt động của học sinh trong lớp học và động viên, hướng dẫn học sinh kịp thời nếu cần thiết.

Đánh giá thông qua phần trình bày nhóm: Học sinh thường được phân công vào nhóm để thảo luận và trình bày về kiến thức mới học. Giáo viên có thể đánh giá kết quả hoạt động của học sinh thông qua phần trình bày của nhóm.

Nhận xét và tuyên dương: Sau khi học sinh hoàn thành hoạt động, giáo viên cần nhận xét và chốt lại kiến thức, tuyên dương những thành tích đạt được của học sinh và khích lệ học sinh cố gắng hơn nữa.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191