11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học mới nhất

Sua khi hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến nhận dạng các thành phần cơ bản của máy tính học sinh phải biết phân biệt các loại máy tính thông dụng. Dưới đây là bài viết về 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tin học mới nhất

1. Sau khi học xong bài học, học sinh làm được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ áp dụng kiến thức và kỹ năng của chủ đề bằng cách nhận diện và phân tích hình dạng phổ biến của các loại máy tính và các thành phần cơ bản của chúng, bao gồm màn hình, thân máy, bàn phím và chuột.

2. Học sinh sẽ thực hiện các “Hoạt động học” nào trong bài học?

Bài học bao gồm ba hoạt động học, bao gồm khởi động, tìm hiểu các thành phần cơ bản của máy tính và những máy tính thông dụng.

3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất năng lực nào hình thành phát triển cho học sinh?

Những hoạt động học trong bài giảng sẽ giúp học sinh phát triển những phẩm chất và năng lực cụ thể, bao gồm khả năng nhận diện và phân biệt hình dạng, chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng. Học sinh cũng sẽ trau dồi được kỹ năng tìm hiểu, phân tích và tập trung vào các chi tiết quan trọng của một chủ đề. Đồng thời, các hoạt động này còn giúp học sinh phát triển khả năng quan sát và suy luận logic để hiểu và giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính và các thành phần của nó.

4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh được sử dụng những thiết bị dạy học / học liệu nào?

Để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng các thiết bị và tài liệu học tập như máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của giáo viên để xem những hình ảnh và video giới thiệu về các thành phần cơ bản của máy tính và những lợi ích của chúng. Hình ảnh và video giới thiệu các loại máy tính thông dụng, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng được sử dụng để giúp học sinh hiểu rõ hơn về hình dạng bên ngoài của chúng và các thành phần cơ bản như màn hình, thân máy, bàn phím và chuột. Tất cả những tài liệu và thiết bị này sẽ giúp học sinh hình thành một cách tổng thể về kiến thức cơ bản của máy tính và các thành phần của nó.

5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ học liệu nào về (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Trong quá trình học tập, học sinh thường sử dụng nhiều loại thiết bị và học liệu để hình thành kiến thức mới. Chẳng hạn, họ có thể quan sát hình ảnh, xem video, đọc tài liệu, sử dụng máy tính, nghe thầy cô hướng dẫn. Những hoạt động này giúp cho học sinh có thể tiếp cận với kiến thức mới một cách đa dạng và phong phú.

6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Trong khi thực hiện những hoạt động này, học sinh cần phải hoàn thành một số sản phẩm học tập để có thể hình thành kiến thức mới. Ví dụ như trong một bài học về máy tính, học sinh có thể được yêu cầu nhận dạng các thành phần cơ bản của máy tính, bao gồm màn hình, thân máy, bàn phím và chuột. Họ có thể nhận ra chúng thông qua việc quan sát trực tiếp máy tính hiện hữu hoặc quan sát qua hình ảnh hoặc đoạn phim.

7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Giáo viên cần có phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh. Các hoạt động này có thể làm đơn lẻ hoặc làm theo nhóm. Giáo viên có thể đánh giá khả năng quan sát, suy nghĩ và trao đổi của từng học sinh với bạn và với giáo viên về những vấn đề mà giáo viên yêu cầu. Qua đó, giáo viên sẽ có cái nhìn chính xác về sự tiến bộ của từng học sinh và có thể cung cấp phản hồi phù hợp để giúp họ hoàn thiện kỹ năng và kiến thức của mình.

8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập vận dụng kiến thức mới trong bài học học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học nào?

Trong quá trình luyện tập và vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học và học liệu sau đây:

Trong bài học về vận dụng kiến thức mới, học sinh sẽ được sử dụng các thiết bị dạy học như máy tính để bàn và máy tính xách tay của giáo viên, hình ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu về lợi ích của máy tính, và hình ảnh hoặc các đoạn video giới thiệu về hình dáng bên ngoài của 4 loại máy tính. Để luyện tập và vận dụng kiến thức mới, học sinh sẽ quan sát hình ảnh, xem video, đọc tài liệu, sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và thực hành với các thiết bị này.

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là kết quả nhận dạng của học sinh đối với các thành phần cơ bản của máy tính, và khả năng phân biệt được những điểm khác nhau giữa các loại máy tính phổ biến như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại…

9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới:

Trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới, học sinh có thể sử dụng các thiết bị dạy học như máy tính, điện thoại thông minh, hình ảnh, video hoặc các tài liệu để học tập và rèn luyện kỹ năng. Cụ thể, học sinh có thể sử dụng các phương tiện sau đây:

Đọc: Học sinh có thể đọc tài liệu hoặc các sách liên quan đến chủ đề để tìm hiểu thông tin và củng cố kiến thức của mình.

Nghe: Học sinh có thể nghe các bài giảng, podcast hoặc video liên quan đến chủ đề để hiểu rõ hơn về nội dung và nâng cao kỹ năng nghe hiểu.

Nhìn: Học sinh có thể sử dụng các hình ảnh, biểu đồ, đồ thị hoặc video để hình dung rõ hơn về nội dung và củng cố kiến thức.

Làm: Học sinh có thể sử dụng các bài tập, trắc nghiệm hoặc hoạt động thực hành để áp dụng kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành.

Sử dụng các thiết bị và phương tiện dạy học khác nhau giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách đa dạng và phong phú, từ đó giúp họ nâng cao hiểu biết và kỹ năng của mình.

10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động rèn luyện/ vận dụng kiến thức mới là gì?

Trong hoạt động rèn luyện/vận dụng kiến thức mới, sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành có thể bao gồm những khẳng định về các loại máy tính phổ biến, phân biệt được những điểm khác nhau giữa máy tính xách tay và máy tính bảng, điện thoại thông minh với những máy tính còn lại. Học sinh cũng có thể cần phải vận dụng kiến ​​thức mới của mình để giải quyết những vấn đề liên quan đến máy tính, hoặc tạo ra một sản phẩm như một bài thuyết trình về máy tính, một bài viết về sự khác biệt giữa các loại máy tính, hoặc một bài thực hành về sử dụng một phần mềm hay ứng dụng trên máy tính. Kết quả của học sinh trong việc nhận dạng các thành phần cơ bản của máy tính cũng có thể được xem là sản phẩm của hoạt động rèn luyện/vận dụng kiến thức mới.

11. Giáo viên cần nhận xét đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Khi đánh giá kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn một số phương pháp sau đây:

Kiểm tra định kỳ: Giáo viên có thể sử dụng các bài kiểm tra hoặc đề thi để đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh sau khi đã thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới.

Đánh giá quá trình: Giáo viên có thể đánh giá khả năng học tập của học sinh bằng cách quan sát và ghi chép quá trình thực hiện các hoạt động, nhận xét về sự tiến bộ, tham gia tích cực, tương tác với giáo viên và bạn bè.

Phỏng vấn: Giáo viên có thể phỏng vấn học sinh để đánh giá khả năng hiểu biết của họ về kiến thức đã học.

Đánh giá sản phẩm: Giáo viên có thể đánh giá sản phẩm hoặc bài tập mà học sinh hoàn thành sau khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới, và đưa ra nhận xét về độ chính xác, đầy đủ và sáng tạo của sản phẩm hoặc bài tập đó.

Tổng hợp đánh giá: Giáo viên có thể tổng hợp các phương pháp trên để đánh giá tổng thể khả năng học tập của học sinh và đưa ra đánh giá cuối cùng.

Ngoài ra, khi đánh giá kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên cần lưu ý đến mức độ phù hợp của đánh giá với hoạt động đang thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện tốt nhất khả năng của mình, và đưa ra phản hồi xây dựng để học sinh có thể cải thiện và phát triển khả năng của mình.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com