Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào? – Mẫu văn bản

Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào?

Chào LVN Group, còn khoảng 8 năm nữa thì tôi sẽ đến độ tuổi về hưu. Tôi muốn tính trước thử lương hưu để định xin nghỉ hưu sớm hơn quy định. Gia đình tôi cũng khuyến khích để tôi được nghỉ hưu sớm vì tôi đã đi làm cũng nhiều năm nay. Gần đây tình trạng sức khỏe của tôi lại không được tốt. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình cùng bản thân nhiều hơn. Không biết hiện nay quy định về cách tính lương hưu thế nào? Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào? Mong LVN Group tư vấn nội dung trên giúp tôi với. Cảm ơn LVN Group.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của LVN Group. Chúng tôi xin tư vấn nội dung này cho bạn như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng hiện nay thế nào?

Hiện nay những vấn đề xoay quanh việc hưởng lương hưu được nhiều người quan tâm đến. Chúng tôi xin được tư vấn nội dung về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng hiện nay. Căn cứ thì Điều kiện hưởng chế độ hưu trí hiện được quy định tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, sửa đổi bổ sung Điều 54 cùng Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Và người lao động cần đảm bảo điều kiện hưởng lương hưu như sau:

(1) Điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm.

Hầu hết người lao động đều phải đảm bảo đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm trở lên.

Riêng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

(2) Đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn.

– Người công tác trong điều kiện lao động bình thường: Tuổi nghỉ hưu năm 2023 là đủ 60 tuổi 09 tháng (nam) cùng đủ 56 tuổi (nữ). Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cùng 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 62 tuổi (nam) cùngo năm 2028 cùng đủ 60 tuổi (nữ) cùngo năm 2035.

– Người lao động được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Có đủ 15 năm công tác ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tính cả thời gian công tác ở nơi có phụ cấp từ 0,7 trước 01/01/2021.
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% – dưới 81%.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân (QĐND); sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân (CAND) ; người làm công tác cơ yếu; hạ sĩ quan, chiến sĩ QĐND; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Người lao động được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm có được không?

Trong một số trường hợp trên thực tiễn thì người lao động có nhu cầu được nghỉ hưu sớm. Vì vậy thì hiện nay quy định về thời hạn nghỉ hưu sớm, đặc biệt là Người lao động được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật CAND; người làm công tác cơ yếu; hạ sĩ quan, chiến sĩ QĐND; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Hoặc có đủ 15 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, tính cả thời gian công tác ở nơi có phụ cấp từ 0,7 trước 01/01/2021.

– Người lao động được nghỉ hưu luôn mà không xét đến tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Đã có ít nhất 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cùng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào?

Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào là vấn đề được nhiều người câu hỏi. Để có thể trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin được tư vấn Cách tính lương hưu bình quân 8 năm Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách tính lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội được xác định theo công thức như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất = Mức lương cơ sở

Trong đó:

* Tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định như sau:

Lao động nam Lao động nữ
– Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%.- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.- Mức hưởng tối đa là 75%. – Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%.- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.- Mức hưởng tối đa là 75%.
Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng: Mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% cùngo tổng tỷ lệ hưởng

* Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (mbqtl) được xác định theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9 cùng Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Trường hợp 1: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
60 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
72 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
96 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm(120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
120 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm(180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
180 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm(240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc
240 tháng

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng
Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm cùng các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời gian tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện thế nào?

Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào? Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện cũng được nhiều bạn đọc quan tâm đến. Có thể cân nhắc cách tính lương hưu Căn cứ Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách tính lương hưu khi đóng BHXH đối với người tham gia bảo hiểm xã hội được xác định theo công thức sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

* Tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định như sau:

Lao động nam Lao động nữ
– Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%.- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.- Mức hưởng tối đa là 75%. – Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%.- Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.- Mức hưởng tối đa là 75%.

* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (mbqtl) được xác định theo Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cùng Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Mbqtn = Tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH
Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó: Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời gian nhận lương hưu:

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng

Đáng chú ý: Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cùng BHXH 1 lần là giống nhau nên để dễ dàng tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, bạn đọc có thể thể cân nhắc Hệ thống tính BHXH 1 lần online. 

Kiến nghị

LVN Group là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào? chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Công ty LVN Group luôn hỗ trợ mọi câu hỏi, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Cách tính lương hưu bình quân 8 năm cuối thế nào?” Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất thổ cư…. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Mời bạn xem thêm

 • Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
 • Quy định chung về thủ tục công nhận cùng cho thi hành án tại Việt Nam
 • Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

Giải đáp có liên quan

Các yếu tố ảnh hưởng đến cách tính lương hưu hiện nay gồm những gì?

Lương hưu được tính dựa trên các yếu tố sau:
– Thời gian đóng BHXH: là tổng số năm tháng mà người lao động đã đóng BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện. Thời gian này ảnh hưởng đến tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng.
– Mức đóng BHXH: là số tiền mà người lao động cùng người sử dụng lao động phải đóng cùngo quỹ BHXH hàng tháng. Mức này ảnh hưởng đến mức lương bình quân để tính lương hưu.
– Chế độ tiền lương: là cách tính tiền lương của người lao động theo quyết định của Nhà nước hoặc của người sử dụng lao động. Chế độ này ảnh hưởng đến cách tính lương bình quân khi có nhiều giai đoạn đóng BHXH.

Công thức tính lương hưu hàng tháng chung thế nào?

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Lương bình quân
Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính theo công thức:
Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Số năm tham gia BHXH – 15) x 2%
Lương bình quân được tính theo công thức:
Lương bình quân = (Tổng số tiền đã đóng BHXH) / (Tổng số tháng đã đóng BHXH)

Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn đóng BHXH thế nào?

Trong trường hợp bạn có nhiều giai đoạn đóng BHXH với các chế độ tiền lương khác nhau, bạn cần phải tính riêng lẻ mức lương bình quân cho mỗi giai đoạn, rồi cộng lại để được mức lương bình quân chung. Cách tính mức lương bình quân cho mỗi giai đoạn phụ thuộc cùngo thời gian bắt đầu tham gia BHXH của bạn.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191