Thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa thực hiện như thế nào 2023? – Mẫu văn bản

Thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa thực hiện như thế nào 2023?

Dồn điền đổi thửa là thuật ngữ thường thấy để chỉ một chính sách của Nhà nước để người nông dân có thể dễ dàng phát triển trồng trọt, canh tác.Việc dồn điền đổi thửa phải được thực hiện theo hướng dẫn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện. Có thể nhiều người hiện nay có mong muốn dồn điền đổi thửa nhưng không biết thực hiện thế nào? Hãy cân nhắc bài viết dưới đây của LVN Group để nắm rõ hơn về thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa thực hiện thế nào nhé.

Quy định chung về dồn điền đổi thửa

Để được dồn điền đổi thửa thì người sử dụng đất và người có thẩm quyền cần thực hiện đúng các quy định pháp luật về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hoặc một số hộ gia đình, cá nhân với nhau trong cùng một xã/phường/thị trấn. Theo đó, việc dồn điền đổi thửa cần đáp ứng được điều kiện mà pháp luật quy định. Đồng thời, các cá nhân, đơn vị có thẩm quyền cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Dưới đây là một số quy định chung về dồn điền đổi thửa.

Điều kiện dồn điền đổi thửa

“Dồn điền đổi thửa” được hiểu là việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm) giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau trong cùng một xã, phường, thị trấn.Tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Một số quy định khác về dồn điền đổi thửa

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

– UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

– Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

Vì vậy, khi thực hiện dồn điền đổi thửa, người sử dụng đất là đơn vị có thẩm quyền cần tuân thủ quy định nêu trên.

Hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa gồm có những giấy tờ gì?

Để được dồn điền đổi thửa thì người sử dụng đất cần nộp một bộ hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa lên đơn vị có thẩm quyền. Trong đó, bộ hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa cần có trọn vẹn các giấy tờ theo hướng dẫn. Vậy, hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa gồm có những giấy tờ gì? Để biết các giấy tờ cần có trong hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa, hãy theo dõi nội dung sau đây nhé.

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNTMT quy định về hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa gồm có:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

– Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn nơi có đất đã được UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt.

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án dồn điền đổi thửa (nếu có).

Thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa diễn ra thế nào?

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị dồn điền đổi thửa thì đơn vị có thẩm quyền sẽ thực hiện các công việc theo trách nhiệm của mình. Việc dồn điền đổi thửa được thực hiện theo thủ tục mà pháp luật quy định. Vậy, Thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa diễn ra thế nào? Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm rõ về thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa nhé.

Căn cứ Khoản 6 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

1. Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

2. Chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho người đã thực hiện xong dồn điền đổi thửa theo phương án được duyệt.

3. Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào sổ đỏ sau khi được đơn vị có thẩm quyền ký cấp.

Việc trao sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng; người sử dụng đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Nguyên tắc và ý nghĩa của chính sách dồn điền đổi thửa là gì?

Nguyên tắc của chính sách dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp đó là phải được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo tính đồng thuận cao của người dân theo Nghị định 64 về dồn điền đổi thửa. Có thể hiểu rằng, lãnh đạo chính quyền địa phương không được tự ý sắp đặt việc dồn điền đổi thửa mà không thông qua ý kiến người nông dân sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể. Điều đó tạo được sự thuận lợi cho công tác sản xuất lâu dài, không gây ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng…

Ý nghĩa của chính sách dồn điền đổi thửa là chủ trương của Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn mới, quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng quy vùng sản xuất hàng hoá. Vì vậy, chính sách này đã và đang giải quyết hàng loạt vấn đề như:

  • Giúp các đơn vị chức năng dễ dàng hơn trong việc quản lý công tác sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương. Vì vậy, giúp hạn chế tối đa các trường hợp tranh chấp đất đai liền kề, tranh chấp lối đi chung… của người sử dụng đất nông nghiệp.
  • Giúp giải quyết tình trạng phân tách trong canh tác đất nông nghiệp, dễ dàng đưa cơ giới hoá và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Hướng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Liên hệ ngay

Vấn đề “Thủ tục thực hiện dồn điền đổi thửa thực hiện thế nào 2023?” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Dồn điền đổi thửa có được cấp sổ đỏ mới không?

Tại khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ hoàn toàn quy định cấp đổi sổ đỏ trong trường hợp “do thực hiện dồn điền, đổi thửa”. Theo đó, sau khi thay đổi thì các trường hợp tiến hành cấp đổi sổ đỏ bao gồm:
– Người sử dụng đất có nhu cầu đổi sổ đỏ đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
– Sỏ đỏ đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
– Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
– Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà sổ đỏ đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
Đồng thời tại khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”, theo đó khi thực hiện dồn điền đổi thửa thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.
Vì vậy, từ ngày 08/02/2021, khi thực hiện dồn điền, đổi thửa sẽ tiến hành thủ tục cấp mới sổ đỏ mà không tiến hành thủ tục cấp đổi sổ đỏ như trước đây.

Hành vi nào bị nghiêm cấm về đất đai theo hướng dẫn hiện nay?

Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 như sau:
“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.
2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo hướng dẫn của Luật này.
6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với đơn vị nhà nước có thẩm quyền.
7. Không thực hiện hoặc thực hiện không trọn vẹn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo hướng dẫn của pháp luật.
10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật.
Vì vậy, có 10 hành vi bị nghiêm cấm về đất đai.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191