Cách viết bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập – Mẫu văn bản

Cách viết bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập

Có lẽ bản tường trình không còn xa lạ gì đối với lứa tuổi học sinh nhưng không phải ai cũng biết cách viết bản tường trình chuẩn xác nhất khi vi phạm nội quy tại lớp học, trường học. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn Cách viết bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập; mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập:

a, Bản tường trình

Bản tường trình chính là văn bản lời khai của cá nhân với tư cách là người trong cuộc trình bày lại diễn biến của sự việc đã xảy ra theo hướng nhìn nhận của cá nhân để gửi tới cho những người có thẩm quyền giải quyết sự việc đó.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cá nhân thì bạn tường trình được coi là tài liệu rất quan trọng bởi nó hỗ trợ cho quá trình công tác quản lý, giải quyết những vấn đề pháp lý được bắt nguồn từ sự cố của tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b, Bản tường trình nghỉ học

Bản tường trình nghỉ học được áp dụng với những đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Trường hợp mà học sinh nghỉ học quá nhiều lần nhưng không có giấy xin phép nghỉ học hoặc là không có báo cáo giải trình việc nghỉ học thì học sinh đó sẽ cần phải viết bản tường trình. Trong mẫu bản tường trình này cần phải nêu rõ ràng về nguyên nhân, thông tin thành viên, lời cam kết không còn tái phạm lần nào nữa.

c, Bản tường trình trốn học 

Bản tường trình trốn học là văn bản lời khai của cá nhân khi trình bày lại sự việc trốn học để cơ sở đào tạo và phụ huynh học sinh sinh viên xem xét và giải quyết sự việc trốn học của học sinh sinh viên. Bản tường trình trốn học được áp dụng với những đối tượng học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Khi học sinh trốn học quá nhiều thì cần phải viết bản tường trình.

d, Bản tường trình không làm bài tập 

Bản tường trình không làm bài tập là văn bản lời khai của cá nhân khi trình bày lại sự việc không làm bài tập của mình để từ đó cơ sở đào tạo và phụ huynh sẽ xem xét và giải quyết. Bản tường trình này được áp dụng với những đối tượng học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Trong trường hợp học sinh quá nhiều lần không làm bài tập thì phải viết bản tường trình.

2. Các nội dung cần có trong bản tường trình:

Thông thường, trong bản tường trình sẽ bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

– Thời gian và địa điểm viết bản tường trình

– Tên văn bản tường trình

– Cá nhân, tổ chức nhận bản tường trình

– Nội dung bản tường trình bao gồm: nguyên nhân dẫn đến sự việc, diễn biến của sự việc, hậu quả,….

– Lời cam kết của người làm đơn kèm theo chữ ký và họ tên.

3. Yêu cầu về nội dung bản tường trình nghỉ học:

Bản tường trình nghỉ học, trốn học hay không làm bài tập, chúng ta cũng cần phải trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin chi tiết có liên quan đến sự việc, chẳng hạn như là: Quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian, địa điểm, cá nhân/ tổ chức tiếp nhận đơn,….. để từ đó người phê duyệt đơn sẽ nắm bắt rõ ràng sự việc, tiếp nhận được nguyên nhân tại sao dẫn đến việc nghỉ học, trốn học hay không làm bài tập.

Thông thường, khi viết bản tường trình, học sinh thường sẽ mắc phải những lỗi vi phạm nội quy tại trường học, lớp học ví dụ như: bỏ học, trốn tiết, đánh nhau, nghỉ học, không làm bài tập,… Vì vậy, khi viết bản tường trình cần phải ghi rõ ràng chi tiết nội dung sự việc đã xảy ra. Cụ thể như sau:

– Ở phần mở đầu của bản tường trình: Người viết bản tường trình cần phải ghi rõ ràng và đầy đủ thông tin của cá nhân có liên quan (họ và tên, ngày sinh, tên trường, tên lớp,…..)

– Ở phần nội dung của bản tường trình: Đây chính là phần mà giáo viên căn cứ vào để xem xét, đánh giá, thái độ trung thực của hoc sinh khi nhận lỗi cũng như khuyết điểm của học sinh, từ đó đưa ra giải pháp để giải quyết sự việc sao cho phù hợp với mức độ vi phạm. Chính vì vậy đây là phần rất quan trọng cần phải được người viết bản tường trình trình bày ngắn gọn nhưng phải đảm bảo súc tích, đầy đủ những nội dung chính và quan trọng hết là phải trình bày một cách trung thực.

Ví dụ, khi viết bản tường trình về việc nghỉ học, người viết cần phải trình bày theo trình tự diễn biến của sự việc: địa điểm diễn ra, thời gian, nguyên nhân,….

– Ở phần cuối của bản tường trình: Người viết bản tường trình phải tự giác nhận lỗi lầm của bản thân và có lời cam đoan về tất cả những nội dung đã được trình bày ở trên là đúng sự thật, đồng thời cam đoan hứa sẽ không để tái phạm lần nào nữa.

4. Thể thức của bản tường trình:

– Phần quốc hiệu, tiêu ngữ được trình bày ở chính giữa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Địa điểm, thời gian viết bản tường trình được trình bày ở góc bên phải.

……………, ngày… tháng…..năm …….

– Tên mẫu của bản tường trình, được viết bằng chữ đậm hoặc in hoa và trình bày ở chính giữa.

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

– Cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan tiếp nhận bản tường trình:

Kính gửi: ………………………………………………………………

– Nội dung của bản tường trình: Trình bày chi tiết, cụ thể, nguyên nhân dẫn đến sự việc, diễn biến sự việc,…..

– Phần kết thúc: Lời cam đoan, lời đề nghị, chữ kí và họ tên của người viết bản tường trình.

5. Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC ………………………………..

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường…………………………….

Em tên là: ………………………………….Giới tính:…………………..Ngày sinh:………………..

Nơi ở hiện nay:  ……………………………….

Học sinh lớp: …………………………………….

Trường:……………………………………..

Lý do nghỉ học: Hôm nay, em làm đơn này để trình bày hành vi …………………………….. của em

………………………………………..

Em nhận thấy hành vi ………………………….. của mình là sai trái với nội quy định của lớp học, trường học và em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường theo như nội quy đã quy định. Em xin hứa từ lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Em xin cam đam tất cả những nội dung trên trong bản tường trình là đúng sự thật.

Em xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường……………………………

Em tên là: …………………………Giới tính:………Ngày sinh:………………..

Nơi ở hiện nay:  …………………

Học sinh lớp: ………………………….

Trường:……………………………

Lý do nghỉ học: ………………………………..

Em nhận thấy hành vi nghỉ học của mình là sai trái với nội quy định của nhà trường và em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường theo như nội quy đã quy định. Em xin cam đam tất cả những nội dung trên trong bản tường trình là đúng sự thật.

Em xin hứa từ lần sau sẽ đi học và chép bài tập đầy đủ và không tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu bản tường trình về việc trốn học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC TRỐN HỌC

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường………………………..

Em tên là: …………………………Giới tính:…………………….Ngày sinh:………………..

Nơi ở hiện nay:  ………………………..

Học sinh lớp: ………………………….

Trường: ……………………………..

Số điện thoại: …………………

Hôm nay, em làm đơn này để trình bày hành vi trốn học của em vì lý do cụ thể như sau:

………………………………………..

Em nhận thấy hành vi trốn học của mình là trái với nội quy định của nhà trường và em chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật theo như nội quy nhà trường đã quy định.

Em xin cam đam tất cả những nội dung trên trong bản tường trình là đúng sự thật. Em xin hứa từ lần sau sẽ đi học và chép bài tập đầy đủ và không tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu bản tường trình về việc không làm bài tập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG LÀM BÀI TẬP

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường………………………

Em tên là: ……………….Giới tính:……………….Ngày sinh:………………..

Nơi ở hiện nay:  …………………………….

Học sinh lớp: ………………………………….

Trường: ………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………

Hôm nay, em viết bản tường trình này để trình bày hành vi không làm bài tập của em với thầy cô giáo và các bạn vì lý do cụ thể như sau:

……………………………………….

Em nhận ra rằng hành vi không làm bài tập của em là vi phạm nội quy của lớp, làm ảnh hưởng đến thầy cô giáo và các bạn học sinh trong lớp. Em chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật từ thầy cô giáo và các bạn theo như nội quy của lớp đã quy định.

Em xin cam đam tất cả những nội dung trên trong bản tường trình là đúng sự thật. Em xin hứa từ lần sau sẽ làm bài tập đầy đủ và không tái phạm nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191