Chính sách thực lực của Mĩ là gì? 2023 – Mẫu văn bản

Chính sách thực lực của Mĩ là gì? 2023

Chính sách thực lực của Mĩ là chính sách dựa vào sức mạnh của nước Mĩ, Đây là chính sách của Mĩ thực hiện nhằm đạt ba mục tiêu đề ra trong chiến lược toàn cầu.

Câu hỏi: Chính sách thực lực của Mĩ là gì?

A. Chính sách xâm lược thuộc địa.

C. Chính sách dựa vào sức mạnh của Mĩ.

D. Thành lập các khối quân sự.

Đáp án đúng C.

Chính sách thực lực của Mĩ là chính sách dựa vào sức mạnh của nước Mĩ, Đây là chính sách của Mĩ thực hiện nhằm đạt ba mục tiêu đề ra trong chiến lược toàn cầu.

Lý giải việc chọn đáp án C là do:

Mặc dù mang tên gọi khác nhau, đường lối có thể cứng rắn hoặc ôn hoà khác nhau, và các biện pháp cụ thể cũng có nhiều nội dung khác nhau, nhưng “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ trước sau đều nhất quán 3 mục tiêu đó là:

– Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa

– Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân..

–  Khống chế, nô dịch các nước đồng minh của Mĩ.

Mỹ đã Triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu :

+ Tháng 3 – 1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì

+ Mĩ đề ra và thực hiện “Kế hoạch Mácsan”, giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mĩ đối với các nước này; tạo nên sự đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa.

+ Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Như vậy Đối với bất kì học thuyết hoặc đường lối của tổng thống nào là đi nữa, để đạt ba mục tiêu trên, chính sách cơ bản của Mĩ là “chính sách thực lực” (tức chính sách dựa vào sức mạnh Mĩ). Từ sau chiến tranh thế giới đến nay, để thực hiện “chiến lược toàn cầu” của mình, Mĩ đã thành lập các khối quân sự NATO, SEATO, ANZUS, CENTO… ra sức chạy đua vũ trang kể cả cac vùng vũ khí hạt nhân chiến lược, và phát động hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược hoặc can thiệp vũ tramg ở khắp các khu vực trên toàn thế giới.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191