Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh bao gồm những gì năm 2023 – Mẫu văn bản

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh bao gồm những gì năm 2023

Chào LVN Group, sau khi sinh vợ tôi có dấu hiệu bị viêm da cơ địa chính vì thế tôi muốn làm thủ tục cho vợ tôi dưỡng sức sau khi sinh. Tuy nhiên do lần đầu làm thủ tục này nên tôi không biết làm hồ sơ thế nào. Thế nên LVN Group có thể cho tôi hỏi hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh năm 2023 Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh năm 2023. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản quy định

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Điều kiện để được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Để đáp ứng điều kiện được hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh bạn phải thỏa mãn điều kiện là rong khoảng thời gian 30 ngày đầu công tác mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Tùy cùngo việc bạn sinh một, sinh hai hay sinh ba trở lên thì bạn sẽ có các khoảng thời gian nghỉ dưỡng khác nhau. Tuy nhiên số ngày nghỉ này có thể tăng lên so với quy định nếu doanh nghiệp quy định khác có lợi cho người lao động.

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

– Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu công tác mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

– Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh thế nào?

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh được quy định một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Đây là một quy định khá có lợi cho người lao động nữ sau khi sinh tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay quy định này còn khá ít người biết, chính vì thế các bạn chuyên viên nữ khi đang trong quá trình mang thai cần có sự tìm hiểu trước về quy định có lợi cho mình sau khi sinh tại doanh nghiệp của mình.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 59/2015-TT-BLDTBXH đã được bổ sung bở khoản 9 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về việc dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

– Lao động nữ, lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo hướng dẫn tại Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội cùng điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

Ví dụ 18: Chị Th đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2016 trở lại công tác sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2017 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị Th được đơn vị giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày.

Trường hợp chị Th được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày cùng thời gian nghỉ này được tính cho năm 2016.

Đối với lao động nữ trong một năm vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm đối với mỗi trường hợp không quá thời gian tối đa quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh năm 2023

Nhìn chung hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh năm 2023 khá đơn giản cùng giống như hồ sơ nghỉ thai sản tại đơn vị mình đang công tác, tuy nhiên chuyên viên nữ cần cung cấp các thông tin về việc mình không đủ sức để có thể đi làm lại sau khi hết thời gian thai sản.

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 59/2015-TT-BLDTBX quy định về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản như sau:

– Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 của Luật Bảo hiểm xã hội cùng Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

– Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo hướng dẫn cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại công tác.

– Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng công tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con, thời gian nhận con, thời gian nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ cùng xuất trình số bảo hiểm xã hội cho đơn vị bảo hiểm xã hội.”

Quy trình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp sau sinh gồm những bước nào?

Quy trình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp sau sinh gồm nhiều bước khác nhau, tuy nhiên tưu trung lại giống 90% thủ tục hưởng chế độ thai sản tại đơn vị. Chính vì thế nhiệm vụ của bạn là cung cấp đủ các chứng từ mà LVN Group đã hướng dẫn cho phía đơn vị bảo hiểm mà bạn đang tham gia.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 166/QD-BHXH năm 2019 hướng dẫn như sau:

 Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.

Thời gian giải quyết: Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi cùng nộp cho đơn vị bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 54 của Luật này.

Tiếp nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ giấy từ Bộ phận TN-Trả KQ; truy cập Hệ thống quản lý thông tin để tiếp nhận Danh sách 01B-HSB; kiểm tra hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, tính toàn vẹn của hồ sơ. Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử cùng trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH).

– Giải quyết hưởng:

 • Truy cập cùngo Hệ thống để cập nhật thông tin, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thu, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, GĐYK, cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư (nếu có), xét duyệt chế độ cùngo Danh sách C70a-HD, C70b-HD (bao gồm cả phí GĐYK nếu có); ra Quyết định thu hồi (Mẫu số 01C-HSB) đối với trường hợp hưởng không đúng quy định; trình lãnh đạo phê duyệt các danh sách, quyết định.
 • Tiếp nhận thông tin từ Bộ phận KHTC về các trường hợp đơn vị khai không đúng thông tin tài khoản của người lao động cùng đề nghị đơn vị khai lại thông tin đúng tài khoản của người lao động; chuyển thông tin đúng về tài khoản của người lao động cho Bộ phận KHTC.
 • Hàng tháng, lập Danh sách D03-TS (ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) người chỉ tham gia BHYT của tháng trước do tổ chức BHXH đóng đối với người hưởng chế độ thai sản khi sinh con, nhận nuôi con nuôi cùng hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày gửi Bộ phận Thu.

Thời hạn giải quyết cùng chi trả:

 • Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày công tác kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn.
 • Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị BHXH: Tối đa 03 ngày công tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn

Download Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Download Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh sẽ rất dễ dàng tại LVN Group. Các mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh là mẫu được cập nhật mới nhất cùng được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tin tưởng sử dụng. Không chỉ dùng để hưởng chế độ dưỡng sức sau khi mà có thể dùng để hưởng chế độ thai sản.

LoaderLoading…
EAD LogoTaking too long?
Reload Reload document

|Open Open in new tab

Download Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh [325.50 KB]

Mời bạn xem thêm

 • Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
 • Quy định chung về thủ tục công nhận cùng cho thi hành án tại Việt Nam
 • Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

Liên hệ ngay LVN Group

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đềHồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh năm 2023“. Mặt khác, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý về thủ tục công chứng vi bằng. Hãy nhấc máy lên cùng gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Đối tượng hưởng chế độ thai sản?

Theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng áp dụng chế độ thai sản như sau:
Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ cùng h khoản 1 Điều 2 của Luật này.
– Người công tác theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người uỷ quyền theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo hướng dẫn của pháp luật về lao động;
– Người công tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
– Cán bộ, công chức, viên chức;
– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Thời gian hưởng thai sản?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
05 ngày công tác;
07 ngày công tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày công tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày công tác;
Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày công tác.Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con

Tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh thế nào?

Tiếp nhận hồ sơ chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh như sau:
Tiếp nhận hồ sơ giấy từ Bộ phận TN-Trả KQ; truy cập Hệ thống quản lý thông tin để tiếp nhận Danh sách 01B-HSB; kiểm tra hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, tính toàn vẹn của hồ sơ. Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử cùng trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH).

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191