Theo quy định, Đi đăng kiểm trước thời hạn có được không?

Chào LVN Group, xe của tôi còn khoảng 06 tháng nữa sẽ đến thời kỳ đăng kiểm định kỳ, tuy nhiên cùngo thời gian kiểm định kỳ đó gia đình tôi lại có kế hoạch đi chơi xa nên không đăng kiểm đúng hạn được. Chính vì thế, LVN Group có thể cho tôi hỏi đi đăng kiểm trước thời hạn có được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc đi đăng kiểm trước thời hạn có được không?. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản quy định

 • Thông tư 70/2021/TT-BTC
 • Nghị định 10/2022/NĐ-CP
 • Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Đăng kiểm là gì?

Nếu bạn là một người đang sở hữu xe hơi thì bạn chắc chắn sẽ phải biết đăng kiểm là gì. Đăng kiểm là thuật ngữ mà người dân Việt Nam dùng để chỉ quá trình kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới tại Việt Nam. Sau khi kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới xong, người dân Việt Nam sẽ được cấp một giấy chứng nhận đã được kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới tại Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian trên sẽ kiểm định tiếp.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định như sau:

– Kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là kiểm định) là việc kiểm tra, đánh giá lần đầu cùng định kỳ tình trạng ATKT cùng BVMT của xe cơ giới theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định.

– Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định cùng thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT cùng BVMT.

– Tem kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Tem kiểm định) là biểu trưng cấp cho xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cùng được phép tham gia giao thông đường bộ theo thời hạn ghi trên Tem kiểm định trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau về Giấy chứng nhận kiểm định.

Đi đăng kiểm trước thời hạn có được không theo hướng dẫn?

Hiện nay không có bất kỳ quy định pháp kuataj nào nghiêm cấm người sở hữu phương tiện cơ giới không được phép đi đăng ký kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới trước thời hạn. Chính vì thế, nếu có nhu cầu đăng ký kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới của bạn thì bạn cứ việc thực hiện bình thường. Việc quy định này khá hợp lý giúp các chủ phương tiện chủ động về thời gian.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về việc cấp phát ấn chỉ kiểm định như sau:

– Đơn vị đăng kiểm lập cùng gửi phiếu đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này về Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối của mỗi quý.

– Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ cùngo nhu cầu của các đơn vị đăng kiểm để gửi ấn chỉ kiểm định qua đường bưu chính hoặc cấp trực tiếp cho đơn vị đăng kiểm tương ứng từ ngày 23 đến ngày 30 của tháng cuối của mỗi quý.

– Trường hợp đề nghị cấp bổ sung, đơn vị đăng kiểm lập cùng gửi phiếu đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định bổ sung (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này về Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ cùngo nhu cầu của đơn vị đăng kiểm để gửi ấn chỉ kiểm định qua đường bưu chính hoặc cấp trực tiếp cho đơn vị đăng kiểm sau 15 ngày kể từ ngày nhận được phiếu đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định bổ sung.

Các bước thực hiện đăng kiểm xe

Có rất nhiều công đoạn trong quá trình tiến hành kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới tại Việt Nam. Trước tiên bắt đầu bằng bước lập hồ sơ phương tiện, tiếp đến là kiểm định tại đơn vị kiểm định, tiếp đến là ghi nhận bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới có thay đổi thông tin trên giấy tờ về đăng ký xe, tiếp theo là quá trình kiểm định phương tiện cơ giới cùng cuối cùng là đưa ra kết luận là việc kiểm định an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới có đạt chuẩn được không.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về trình tự, cách thức thực hiện như sau:

– Lập hồ sơ phương tiện:

 • Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, nội dung kiểm tra hồ sơ theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT; nếu không trọn vẹn thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại.
 • Đơn vị đăng kiểm in thông số kỹ thuật của xe từ cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam; kiểm tra xe cơ giới cùng đối chiếu với các giấy tờ cùng bản in thông số kỹ thuật. Trường hợp xe cơ giới thanh lý, xe mang biển số đăng ký ngoại giao không có trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì đơn vị thực hiện theo mục 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.
 • Nếu kết quả kiểm tra, đối chiếu đạt yêu cầu thì nhập thông số kỹ thuật, thông tin hành chính của xe cơ giới cùngo chương trình quản lý kiểm định; cách thức thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT; in Phiếu lập hồ sơ phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT; nếu không đạt thì thông báo cho chủ xe khắc phục, hoàn thiện lại.
 • Chụp 02 ảnh tổng thể rõ biển số của xe cơ giới để lưu (ảnh ở góc chéo khoảng 45 độ từ phía trước bên cạnh xe cùng ảnh từ phía sau góc đối diện, có thể hiện thời gian chụp trên ảnh); chụp 02 ảnh (ảnh từ đầu xe cùng ảnh từ cuối xe) phần gầm của xe cơ giới để lưu trừ trường hợp ô tô chở người đến 09 chỗ.

– Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm:

Tổ chức, cá nhân đưa xe cơ giới cùng các giấy tờ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định. Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận giấy tờ cùng thực hiện kiểm định theo trình tự quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, tra cứu cảnh báo, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trên Chương trình Quản lý kiểm định, nếu không trọn vẹn thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại; nếu trọn vẹn thì đăng ký kiểm định, thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng ATKT cùng BVMT của xe cơ giới cùng in Phiếu kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT;
 • Xe cơ giới kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định cùng dán Tem kiểm định cho phương tiện. Đối với xe cơ giới chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe, đơn vị cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe, đơn vị đăng kiểm phô tô để lưu trong Hồ sơ phương tiện, hồ sơ kiểm định cùng trả Giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp xe cơ giới có thông báo kiểm định không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì đơn vị đăng kiểm xóa thông báo;
 • Xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng, đơn vị đăng kiểm in cùng gửi Thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục. Trường hợp kiểm định không đạt cùng không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định thì đơn vị đăng kiểm phải nhập nội dung không đạt cùngo mục cảnh báo phương tiện không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

– Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm:

 • Chủ xe có văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT nêu rõ lý do, địa điểm kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm kèm theo danh sách xe cơ giới đề nghị kiểm định gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cách thức phù hợp khác đến đơn vị đăng kiểm.
 • Đơn vị đăng kiểm kiểm tra, xem xét đề nghị của chủ xe, nếu đúng đối tượng theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT cùng đủ điều kiện đường thử thì trong vòng 03 ngày công tác, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ xe, đơn vị đăng kiểm có văn bản thông báo cho chủ xe về thời gian kiểm tra. Trường hợp không đủ điều kiện đường thử thì có văn bản thông báo cho chủ xe cùng nêu rõ lý do.
 • Chủ xe đưa xe đến địa điểm kiểm tra, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định xe cơ giới theo trình tự cùng cách thức thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

– Ghi nhận bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới có thay đổi thông tin trên giấy tờ về đăng ký xe.

 • Chủ xe các mang các giấy tờ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đến đơn vị đăng kiểm để ghi nhận thay đổi.
 • Đơn vị đăng kiểm kiểm tra giấy tờ: nếu trọn vẹn thì ghi nhận thay đổi cùngo Hồ sơ phương tiện cùng chương trình quản lý kiểm định; nếu không trọn vẹn thì hướng dẫn ngay để chủ xe hoàn thiện lại. Trường hợp đơn vị đăng kiểm không quản lý Hồ sơ phương tiện thì phải gửi bản sao giấy tờ về đăng ký xe có đóng dấu của đơn vị về đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện để cập nhật cùng lưu trữ cùngo Hồ sơ phương tiện.

– Ghi nhận bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới có thay đổi thông số kỹ thuật.

 • Chủ xe đưa xe cơ giới cùng các giấy tờ theo hướng dẫn tại điểm a cùng điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT cùng giấy tờ, tài liệu kỹ thuật có liên quan đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, ghi nhận thay đổi.
 • Đơn vị đăng kiểm kiểm tra giấy tờ, đối chiếu với chương trình quản lý kiểm định: nếu không trọn vẹn thì hướng dẫn để chủ xe hoàn thiện lại; nếu trọn vẹn thì kiểm định, chụp ảnh cùng ghi nhận bổ sung, sửa đổi cùngo Hồ sơ phương tiện, chương trình quản lý kiểm định. Trường hợp đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định không phải là đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định phải gửi Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, tài liệu kỹ thuật liên quan đến bổ sung, sửa đổi, bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đến đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện để cập nhật cùng lưu trữ cùngo Hồ sơ phương tiện.

– Trình tự thực hiện bổ sung hồ sơ phương tiện đối với một số trường hợp

 • Xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập Hồ sơ phương tiện nếu có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, dán Tem kiểm định cho phương tiện, đồng thời thực hiện xác minh sự phù hợp của xe cơ giới thanh lý trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe hoặc đơn vị đăng ký xe. Trường hợp nội dung xác minh không phù hợp với xe thực tiễn, đơn vị đăng kiểm thông báo cho chủ xe, đồng thời thực hiện hủy Hồ sơ phương tiện đã lập, thông báo thu hồi Tem kiểm định đã cấp cùng cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam; trường hợp nội dung xác minh phù hợp với xe thực tiễn, đơn vị đăng kiểm thông báo cùng trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe.
 • Trường hợp xe của các tổ chức được phép tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu: sau khi lập Hồ sơ phương tiện, các đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định cùng Tem kiểm định có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy đăng ký xe, đồng thời gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện cảnh báo trên Chương trình quản lý kiểm định. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện kiểm định lần đầu đối với xe tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu sau khi xe được chuyển nhượng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải tiến hành xác minh sự phù hợp trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe hoặc đơn vị đăng ký xe cùng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 6 Điều này.

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô mới nhất

Theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023 quy định về chu kỳ đăng kiểm xe ô tô mới nhất năm 2023 ta thấy được đối với các dòng xe phổ biến như xe 07 chổ sẽ có thời gian đăng kiểm bắt đầu từ 24 đến 36 tháng, đối với xe tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm thì thời gian đăng kiểm sẽ ngắn hơn khoảng từ 12 đến 24 tháng. Chính vì thế khi sở hữu xe bạn cần lưu ý về vấn đề đăng kiểm.

TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
1.1 Thời gian sản xuất đến 07 năm 36 24
1.2 Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm 12
1.3 Thời gian sản xuất trên 20 năm 06
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải
2.1 Thời gian sản xuất đến 05 năm 24 12
2.2 Thời gian sản xuất trên 05 năm 06
2.3 Có cải tạo 12 06
3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
3.1 Thời gian sản xuất đến 05 năm 24 12
3.2 Thời gian sản xuất trên 05 năm 06
3.3 Có cải tạo 12 06
4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm 24 12
4.2 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất trên 12 năm 06
4.3 Có cải tạo 12 06
5 Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ). 03

Mời bạn xem thêm

 • Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
 • Quy định chung về thủ tục công nhận cùng cho thi hành án tại Việt Nam
 • Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Đi đăng kiểm trước thời hạn có được không?. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh lương cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Giấy chứng nhận kiểm định cùng Tem kiểm định hết hiệu lực khi nào?

Giấy chứng nhận kiểm định cùng Tem kiểm định hết hiệu lực khi:
– Xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cùng Tem kiểm định mới;
– Đã có khai báo mất của chủ xe với đơn vị đăng kiểm;
– Đã có thông báo thu hồi của các đơn vị đăng kiểm;
– Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường theo hướng dẫn;
– Đã có xác nhận của đơn vị đăng kiểm về sự không phù hợp giữa thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận kiểm định cùng thông số kỹ thuật thực tiễn của xe cơ giới.

Giấy chứng nhận kiểm định được dán ở đâu?

Giấy chứng nhận kiểm định được giao cho chủ xe để mang theo khi tham gia giao thông, Tem kiểm định được dán tại góc trên bên phải, mặt trong kính chắn gió phía trước xe ô tô; đối với rơ moóc cùng sơ mi rơ moóc thì Tem kiểm định được dán cùngo khung xe, gần vị trí lắp biển số đăng ký, bên ngoài có lớp bảo vệ trong suốt.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định?

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định cùng Tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá ngày hết hạn của Giấy đăng ký xe (nếu có) hoặc ngày xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com