Thông tin phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn [Cập nhật 2023] – Mẫu văn bản

Thông tin phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn [Cập nhật 2023]

Khi cơ chế của thị trường mở cửa và giao thương kinh tế văn hóa giữa các quốc gia với nhau thì nhu cầu của con người về di chuyển để sinh sống, công tác tại các quốc gia khác trên thế giới rất phổ biến. Việc xuất nhập cảnh do đơn vị có thẩm quyền quản lý chặt chẽ để có thể đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Một trong số đơn vị đó là Phòng xuất nhập cảnh. Vậy Thông tin phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn [Cập nhật 2023] thế nào? mời theo dõi để biết thêm thông tin !!

Thông tin phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn [Cập nhật 2023]

Căn cứ pháp lý:

– Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

– Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

– Nghị định số 75/2020/NĐ-CP.

1. Xuất nhập cảnh là gì? 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019. Căn cứ một số nội dung quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (VN) như sau:

Xuất cảnh là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Nhập cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Xuất cảnh tiếng Anh là “Exit”.

Nhập cảnh tiếng Anh là “Entry”.

Xuất nhập cảnh tiếng Anh là “Immigration”.

Xem thêm nội dung trình bày: Xuất nhập cảnh là gì? Quy định về xuất nhập cảnh năm 2023

2. Thông tin chung về Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn

Vị trí: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Lạng Sơn là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm trú hoặc công tác tại tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: số 12, đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0692569158

Fax: 02053812146

Trang web: https://langson.xuatnhapcanh.gov.vn/

Thời gian và giờ công tác của Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn

-Thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo hướng dẫn)

-Giờ công tác : Sáng 08:00–11:30 ; Buổi chiều: 13:30–16:30, Riêng thứ 7 công tác buổi sáng

3. Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ gì?

Chức năng:

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh hiện nay sẽ bao gồm các đơn vị sau đây: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh cửa khẩu và các Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phòng xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nên chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng xuất nhập cảnh phải thực hiện theo hướng dẫn về trách nhiệm của Bộ Công an đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Căn cứ theo hướng dẫn tại điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

Phòng xuất nhập cảnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Công an, Đảng ủy Giám đốc CATP về quản lý xuất nhập cảnh; cư trú người nước ngoài. Đồng thời phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế và các nhiệm vụ khác. Có thể khẳng định, công tác quản lý xuất nhập cảnh do CATP đảm nhiệm đã đạt được những kết quả tích cực, hệ thống tổ chức được kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu đối ngoại, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố cũng như công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng tại đơn vị. 

Thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục, hướng tới vì Nhân dân phục vụ.

Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; quản lý khai báo tạm trú, tiếp nhận và xử lý tờ khai điện tử xin cấp hộ chiếu trên nền Internet… Đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục cấp phát hộ chiếu qua đường bưu điện đến nơi cư trú của công dân nhanh chóng, thuận tiện..

Nhiệm vụ:  Thực hiện các thủ tục hành chính sau:

các thủ tục hành chính như sau: 

– Thủ tục liên quan đến cấp/đổi hộ chiếu đối với công dân Việt Nam

– Xin cấp thị thực, visa, thẻ tạm trú và thẻ thường trú cho người nước ngoài tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Thủ tục khai báo tạo trú/ tạm vắng cho người nước ngoài với các mục đích du lịch, thăm thân, lao động, kinh doanh.

4. Giấy tờ xuất nhập cảnh

– Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

+ Hộ chiếu ngoại giao;

+ Hộ chiếu công vụ;

+ Hộ chiếu phổ thông;

+ Giấy thông hành.

– Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

– Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, đơn vị cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

5. Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

– Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

+ Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

+ Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

xem thêm nội dung trình bày: Làm hộ chiếu ở đâu

– Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

6. Nguyên tắc xuất nhập cảnh

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 3 Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 về nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh

Điều 3. Nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh

  1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  2. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân Việt Nam; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
  3. Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh.
  4.  Mọi hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của đơn vị, tổ chức, cá nhân phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo hướng dẫn của pháp luật.

7. Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước:

– Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo hướng dẫn; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước gồm:
+ Bản sao giấy khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.
+ Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của đơn vị có thẩm quyền.
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.
+ Bản chụp có chứng thực giấy tờ do đơn vị có thẩm quyền của VN cấp chứng minh người uỷ quyền hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo hướng dẫn của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

– Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019. Căn cứ một số nội dung quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (VN) như sau:

– Xuất cảnh là việc công dân VN ra khỏi lãnh thổ VN qua cửa khẩu của VN.

– Nhập cảnh là việc công dân VN từ nước ngoài vào lãnh thổ VN qua cửa khẩu của VN.

Trên đây Luật LVN Group đã Giới thiệu Thông tin phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn [Cập nhật 2023] Hy vọng đây là những thông tin hữu ích đối với bạn. Hiện tại, bên Luật LVN Group chúng tôi cũng gửi tới các dịch vụ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài. Nếu bạn còn gì câu hỏi về nội dung nội dung trình bày hoặc về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin phía dưới để được tư vấn, trả lời kịp thời !!

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191