Ý nghĩa và lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3

Ngày 26/03 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Việt Nam, đây là dịp có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ thanh niên nói riêng và toàn thể dân tộc nói chung. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về ý nghĩa và lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3 để thế hệ thanh niên ngày nay có thể hiểu hơn được ý nghĩa của ngày này và ý thức được trách nhiệm của chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo. 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

2. Ngày 26/03 là ngày gì?

26/03 là ngày thành lập chính thức Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương. Tổ chức này sau đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 26-3 hằng năm (dương lịch) được chọn là ngày kỷ niệm Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hay nói ngắn gọn, 26/3 chính là ngày Thành lập Đoàn

Ngày 26/03 có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung. Đoàn thanh niên bao gồm các bạn trẻ trong độ tuổi thanh niên, luôn phấn đấu vì lý tưởng, mục tiêu dân tộc: độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân chủ, văn minh, xã hội công bằng dân giàu, nước mạnh. Đây cũng là một tổ chức ươm mầm cho đội ngũ cán bộ Đảng Cộng Sản trong tương lai.

3. Ý nghĩa ngày 26/03:

Ngày 26/3 là ngày mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng cách mạng mà còn là ngày để tất cả nhìn lại sự trưởng thành của thế hệ tương lai, thế hệ thanh niên trẻ trong sự nghiệp phát triển xây dựng Tổ Quốc ngày một tốt đẹp. Tới nay, Đoàn Thanh niên đã tập hợp những thanh niên yêu nước nhiệt huyết được rèn luyện qua các thời kỳ cùng cống hiến cho đất nước từ hành động nhỏ đến lớn, hết lòng phục vụ nhân dân và tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trải qua suốt hơn 90 năm phát triển, Đoàn thanh niên tự nhận thức phải luôn tiếp tục phát huy không ngừng bản chất đoàn viên trung thành, tổ chức động viên những bạn trẻ, thường xuyên bổ sung lực lượng, lớp học đoàn viên đặc biệt nhất chính là bốn truyền thống quý báu:

– Một là truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu quê hương, trung thành tuyệt đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

– Hai là sự nhiệt huyết, dũng cảm, không ngại khó khăn, thử thách tình nguyện xung kích cách mạng. Luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

– Ba là truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, không gây chia rẽ trong nội bộ, biết yêu thương, giúp đỡ nhau với tấm lòng nhân đạo cao cả.

– Bốn là truyền thống ham học hỏi, ham tìm tòi, hiểu biết, luôn có ý chí vượt khó, học tập cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

4. Tìm hiểu về ngày 26/03 – ngày thành lập Đoàn Thanh niên: 

Từ những năm 20 của thế kỷ 19, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy vai trò quan trọng của Thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Người đã kêu gọi Thanh niên Việt Nam hồi sinh để cứu đất nước. Vì thế, Người đã thành lập Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội vào tháng 6 năm 1925, với sự hỗ trợ của nhóm TNCS. Ban đầu có 9 đồng chí, sau đó tăng lên 26 đồng chí, bao gồm Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Phong, những người đã đóng góp cho Tổ quốc. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác Thanh niên được phát triển tại nhiều nơi, như Nhà máy Xi măng và trường Trung học Bon-Nam (nay là trường Ngô Quyền, Hải Phòng). Chi bộ thanh niên tại nhà máy xi măng có tên gọi là Tia lửa với 10 đoàn viên. Phong trào Thanh niên cũng được phát triển mạnh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cuối tháng 3/1931, Hội nghị TW Đảng lần thứ 2 tại Sài Gòn tập trung vào việc thâu phục bộ phận quan trọng của giai cấp vô sản thông qua việc thành lập TNCS Đoàn. Trong Nghị quyết, Đảng nhấn mạnh cần phải thống nhất các tổ chức TN thành Đoàn TNCS Đông Dương nhằm thu hút TN phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho TW Đảng nhắc nhở về việc này. Từ đó, Đoàn TN phát triển rộng khắp các tỉnh thành, đặc biệt là ở Nghệ An và Hà Tĩnh, đã hình thành các Tỉnh ủy Đoàn, Huyện ủy Đoàn với khoảng 2000 đoàn viên. Vào tháng 5/1936, khi Đảng ra hoạt động công khai và thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương, Đoàn TNCS Đông Dương đã được chuyển đổi thành Đoàn TN Dân chủ trên cơ sở sáp nhập với các tổ chức khác trong Mặt trận.

Hội nghị TW lần thứ 8 (tháng 5/1941) do Nguyễn Ái Quốc triệu tập tại Cao Bằng, thành lập Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Ngày 20/4/1941 Đoàn TN Cứu quốc Việt Nam thành lập, đây chính là lực lượng chiến đấu xung kích trong thời kỳ vận động chuẩn bị cho cách mạng tháng 8.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1946-1954, Đoàn TN Cứu quốc Việt Nam đã trở thành lực lượng đầu tàu, xung kích của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, và thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên TN đã hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến này, như Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Cù Chính Lan và nhiều người khác.

Sau khi giành được thắng lợi với việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, Đoàn TN Cứu quốc Việt Nam đã đổi tên thành Đoàn TNLĐ Việt Nam. Với khẩu hiệu “Sống, chiến đấu theo gương những người cộng sản”, Đoàn TNLĐ Việt Nam đã trở thành lực lượng tiên phong trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2/9/1969, Ban Chấp hành TW Đảng đã quyết định đổi tên Đoàn TNLĐ Việt Nam thành Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh. Từ đó, Đoàn ta mang tên vĩ đại của người lãnh tụ thiên tài, người được yêu mến và kính trọng bởi tất cả các thế hệ dân tộc Việt Nam.

Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh đã đóng góp không nhỏ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, giúp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước năm 1975. Nhiều thế hệ trẻ ở cả hai miền Nam Bắc đã dành chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Đó là một trang sử sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong 12/1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 đã quyết định đưa ra đường lối chung và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong toàn quốc, sửa đổi điều lệ Đảng và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới. Đảng đã chính thức đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

5. Sự phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Từ ngày 20 đến ngày 26/3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, việc bàn về công tác thanh niên đã chiếm một phần quan trọng trong chương trình làm việc, và đưa ra những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, bao gồm việc các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Trong bối cảnh Đoàn trẻ đang phát triển mạnh mẽ trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên. Nhiều địa phương đã thành lập tổ chức Đoàn từ cấp xã, huyện đến cấp cơ sở.

Sự phát triển mạnh mẽ của Đoàn đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cấp thiết của phong trào thanh niên tại Việt Nam. Đây là sự phản ánh chính xác và khách quan cho công lao vĩ đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã sáng lập và khơi dậy tổ chức Đoàn. Được sự cho phép của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ, theo đề xuất của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày kết thúc của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, trong đó có việc quyết định những vấn đề rất quan trọng về công tác thanh niên) làm ngày kỷ niệm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 từ đó trở thành ngày vinh quang của tuổi trẻ Việt Nam và của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, tổ chức Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã sống, học tập chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com