Cách tính tiền nghỉ con ốm hưởng BHXH nhanh chóng

Chế độ ốm đau là một yếu tố quan trọng của hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc, có mục tiêu cung cấp một mạng lưới an ninh tài chính cho người lao động trong trường hợp họ phải nghỉ việc vì bệnh tật hoặc tình trạng ốm đau. Sự xuất hiện của chế độ này giúp đảm bảo rằng một phần thu nhập cơ bản của người lao động sẽ được bảo vệ, giúp họ và gia đình duy trì cuộc sống trong thời kỳ khó khăn. Dưới đây là hướng dẫn cách tính tiền nghỉ con ốm hưởng BHXH nhanh chóng, mời bạn đọc cân nhắc:

Văn bản hướng dẫn

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghỉ con ốm có được hưởng chế độ ốm đau được không?

Chế độ ốm đau là một trong những pilan quan trọng nhất dành cho những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khía cạnh này của hệ thống bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thu nhập của người lao động khi họ phải nghỉ việc do bệnh tật và ốm đau. Đây không chỉ là một chế độ bảo hiểm, mà còn là sự bảo đảm cho sự ổn định tài chính của cá nhân và gia đình trong những thời gian khó khăn nhất.

Theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về các đối tượng được hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

– Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

+ Người công tác theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người uỷ quyền theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo hướng dẫn của pháp luật về lao động;

+ Người công tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Bên cạnh đó, theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Vì vậy, người lao động có con dưới 07 tuổi mà bị ốm phải nghỉ việc để chăm sóc sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi con ốm là bao lâu?

Khi một người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối mặt với tình huống ốm đau và không thể công tác, chế độ ốm đau sẽ đảm bảo rằng họ nhận được một phần bù đắp thu nhập thay vì mất hoàn toàn nguồn thu nhập do việc nghỉ làm. Điều này giúp họ duy trì cuộc sống hàng ngày, đảm bảo các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, thuê nhà và các khoản trả nợ không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.

Căn cứ Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày công tác nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày công tác nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày công tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó, thời gian hưởng chế độ ốm đau khi con ốm của bạn còn tuỳ thuộc vào độ tuổi của con, nếu con dưới 03 tuổi thì thời gian nghỉ tối đa sẽ là 20 ngày công tác; tối đa là 15 ngày công tác nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Đồng thời, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày công tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Cách tính tiền nghỉ con ốm hưởng BHXH nhanh chóng

Chế độ ốm đau thể hiện tinh thần của hệ thống bảo hiểm xã hội, đó là bảo vệ và hỗ trợ người lao động trong những thời kỳ khó khăn khi sức khỏe của họ bị ảnh hưởng. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và bảo đảm rằng mọi người có cơ hội tiếp cận đến dịch vụ y tế và duy trì cuộc sống ổn định trong mọi tình huống.

Căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo hướng dẫn tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu công tác hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian công tác mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại công tác thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Theo đó, mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động khi con ốm được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu công tác hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian công tác mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại công tác thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Kiến nghị

Với đội ngũ chuyên viên là các LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý của LVN Group, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Cách tính tiền nghỉ con ốm hưởng BHXH nhanh chóng” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay nhu cầu dùng đến dịch vụ soạn thảo mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Bài viết có liên quan:

  • Lỗi gián tiếp trong tai nạn giao thông xác định thế nào năm 2022?
  • Dừng đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

Giải đáp có liên quan

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi công tác trong điều kiện lao động bình thường là bao lâu?

Làm việc trong điều kiện bình thường:
+ 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Con ốm mẹ nghỉ hưởng BHXH cần những giấy tờ gì?

Theo quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người mẹ nghỉ việc chăm con ốm trong trường hợp này cần phải có giấy tờ chứng minh để được giải quyết hướng chế độ ốm đau, cụ thể:
– Trường hợp con được điều trị nội trú thì phải có bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với
– Trường hợp con được điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
– Trường hợp con đi khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ các loại giấy tờ nêu trên được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Chế độ ốm đau có ý nghĩa thế nào?

Chế độ ốm đau là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm bảo đảm thu nhập cho người tham gia BHXH tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn,…
Chế độ này có tác dụng to lớn không chỉ với người lao động, gia đình của họ mà còn với người sử dụng lao động. Đối với bản thân người lao động, chế độ hỗ trợ một phần kinh phí điều trị, duy trì cuộc sống hàng ngày, giúp người lao động nhanh chóng trở lại công tác, ổn định đời sống.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com