Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty hợp tình, hợp lý nhất

Việc sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty là một phần của quy trình nghỉ việc chuyên nghiệp, giúp cho nhân viên có thể nghỉ việc một cách chính đáng và đúng quy trình. Dưới đây là Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty hợp tình, hợp lý nhất

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty là gì? 

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng là một bản thư chính thức mà nhân viên gửi đến công ty để thông báo rằng anh/ chị đang có ý định nghỉ việc. Mẫu đơn này có thể gửi trực tiếp cho người quản lý hoặc thông qua phòng nhân sự của công ty.

Thông thường, mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gồm các nội dung sau:

– Thông báo về ý định nghỉ việc và ngày cuối cùng làm việc của nhân viên.

– Lý do nghỉ việc, tuy nhiên, việc cung cấp lý do không bắt buộc.

– Lời cảm ơn đến công ty và đồng nghiệp đã cùng làm việc.

– Yêu cầu công ty thanh toán các khoản lương còn lại, nếu có.

– Các chi tiết khác như thông tin liên hệ của nhân viên, chữ ký,…

Việc viết một mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi cho công ty là cần thiết để đảm bảo tính chuyên nghiệp, tôn trọng công ty và đồng nghiệp và tránh tình trạng bất tiện cho công ty trong quá trình tổ chức lại công việc.

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty hợp tình, hợp lý nhất: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi : – Ban Giám đốc Công ty (1)…………..

– Phòng Nhân sự (2)

– Phòng (3)……………….

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam/nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………. Quê quán (4): ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú (5): ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác (6): …………………………………………. Chức vụ (7): ……………

Điện thoại liên hệ khi cần (8): ……………………………………………………………

Do (9) ………….………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi được nghỉ việc riêng …… ngày, từ ngày……tháng …… năm……. đến ngày……tháng …… năm…….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ việc riêng lại cho ông (bà) (10):………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà) (11) ………………………….. sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……..,ngày…..tháng…..năm…….

Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng Nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc riêng cần tuân thủ các quy định sau đây, tùy thuộc vào nơi làm việc của người lao động:

– Xác định đúng tên công ty, cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức để viết đơn.

– Nắm rõ cơ cấu tổ chức của nơi làm việc để định rõ bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

– Ghi rõ bộ phận hoặc đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.

– Địa chỉ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi làm việc cần được ghi rõ.

– Nêu rõ địa chỉ đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

– Thông tin về phòng, ban, bộ phận hoặc nhóm nơi người lao động đang làm việc cần được cung cấp.

– Ghi rõ chức danh hoặc chức vụ người lao động đảm nhiệm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Cung cấp số điện thoại liên lạc chính của người xin nghỉ việc riêng.

– Nêu rõ lý do xin nghỉ việc riêng một cách cụ thể và khéo léo để được chấp thuận.

– Ghi rõ họ tên của người đảm nhiệm việc xử lý đơn.

– Ghi rõ chức vụ của người đảm nhiệm việc xử lý đơn.

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty ngắn gọn nhất: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

[Địa chỉ của bạn] [Thành phố], [Tỉnh/Thành phố] [Ngày tháng năm]

[Tên công ty] [Địa chỉ công ty] [Thành phố], [Tỉnh/Thành phố]

Kính gửi: [Tên người quản lý hoặc phòng nhân sự],

Tôi, [Họ tên của bạn], hiện tại đang giữ vị trí [Vị trí công việc của bạn] tại công ty [Tên công ty]. Tôi viết thư này để thông báo với công ty về ý định của tôi nghỉ việc với công ty.

Tôi xin nghỉ việc vì [Lý do nghỉ việc của bạn]. Tôi muốn chân thành cảm ơn công ty và tất cả các đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi để phát triển bản thân và có kinh nghiệm làm việc tại công ty.

Tôi cam kết sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao cho tôi và đảm bảo truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho người thay thế một cách trơn tru.

Vì vậy, tôi xin đề nghị công ty xem xét và chấp nhận đơn xin nghỉ việc của tôi. Ngày cuối cùng làm việc của tôi sẽ là [Ngày cuối cùng của bạn làm việc].

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi từ công ty.

Trân trọng,

[Họ và tên của bạn] [Chữ ký của bạn]

Lưu ý: Bạn có thể tùy chỉnh mẫu đơn này phù hợp với tình hình của bạn và công ty mà bạn đang làm việc.

4. Vai trò của Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty là gì? 

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty là một tài liệu trình bày đơn xin nghỉ việc của nhân viên tới nhà quản lý hoặc phòng nhân sự trong công ty. Tài liệu này được sử dụng để thông báo đến công ty về ý định nghỉ việc của nhân viên, đồng thời cung cấp thông tin cơ bản về lý do nghỉ việc và ngày cuối cùng làm việc của nhân viên.

Vai trò của mẫu đơn xin nghỉ việc là đảm bảo rằng việc nghỉ việc của nhân viên được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đúng quy trình. Nó giúp cho việc quản lý nhân sự trong công ty có được sự chuẩn bị và sắp xếp tốt hơn cho việc điền lại vị trí của nhân viên nghỉ việc, đồng thời giúp cho nhân viên tránh được những phiền toái không đáng có khi chuyển sang công việc mới.

Mẫu đơn xin nghỉ việc cần cung cấp đầy đủ thông tin về tên của nhân viên, vị trí công việc, lý do nghỉ việc, ngày cuối cùng làm việc và thời gian thông báo nghỉ việc. Nó cũng cần được ký và ngày tháng để chứng nhận tính hợp lệ của đơn xin.

Việc sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty là một phần của quy trình nghỉ việc chuyên nghiệp, giúp cho nhân viên có thể nghỉ việc một cách chính đáng và đúng quy trình, đồng thời giữ mối quan hệ tốt đẹp với công ty.

5. Một số lí do trong Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty: 

Dưới đây là một số lí do phổ biến mà người lao động có thể đưa ra trong mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty:

Chuyển sang công việc mới: Người lao động quyết định nghỉ việc để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân tốt hơn trong công việc mới.

Lý do sức khỏe: Người lao động không thể tiếp tục làm việc do sức khỏe bị suy giảm hoặc các vấn đề y tế khác.

Lý do gia đình: Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình hoặc có thể có một sự kiện gia đình quan trọng như sinh con hoặc kết hôn.

Không hài lòng với công việc hiện tại: Người lao động không cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại hoặc với môi trường làm việc tại công ty.

Thay đổi hoàn cảnh cá nhân: Người lao động có thể có những thay đổi trong cuộc sống như di chuyển đến một địa phương khác hoặc có kế hoạch học tập hoặc du lịch.

Lý do tài chính: Người lao động không còn cần phải làm việc vì tài chính của họ đã ổn định hoặc họ muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng của mình.

Không phù hợp với văn hóa công ty: Người lao động không thích phong cách hoặc quy trình làm việc của công ty, cảm thấy không phù hợp với văn hóa công ty.

Lý do cá nhân: Người lao động có thể có một số lý do cá nhân khác không liên quan đến công việc hoặc công ty.

Lưu ý rằng, dù cho lí do nghỉ việc của bạn là gì, hãy luôn viết một cách lịch sự và chuyên nghiệp trong đơn xin nghỉ việc của mình.

6. Lưu ý khi viết Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty:

Khi viết mẫu đơn xin nghỉ việc riêng gửi công ty, bạn nên lưu ý những điểm sau:

Viết đơn một cách lịch sự, chuyên nghiệp và trang trọng. Hãy đảm bảo đơn của bạn chứa đầy đủ thông tin cần thiết như tên, địa chỉ và ngày tháng nghỉ việc.

Trình bày lí do nghỉ việc của bạn một cách rõ ràng và chính xác. Nếu có thể, cung cấp cho công ty thông tin cần thiết để họ hiểu rõ hơn về lý do của bạn.

Cung cấp thông tin về thời gian cuối cùng bạn làm việc tại công ty và ngày bạn muốn chấm dứt quan hệ lao động.

Nếu có thể, hãy cung cấp một lời cảm ơn đến công ty về những kinh nghiệm hữu ích mà bạn đã học được trong thời gian làm việc tại đó.

Nếu bạn có những nghĩa vụ cần hoàn thành trước khi nghỉ việc, hãy nói rõ về chúng trong đơn xin.

Khi viết đơn xin nghỉ việc, hãy đảm bảo rằng bạn không làm tổn thương đến công ty hay đồng nghiệp của mình. Bạn nên giữ một thái độ tích cực và thoải mái để giúp cho quá trình nghỉ việc diễn ra một cách suôn sẻ.

Nếu có thể, bạn nên đính kèm một bản sao của đơn xin nghỉ việc và lưu lại một bản cho riêng mình để tránh những tranh chấp sau này.

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ tất cả các quy định của công ty về quy trình nghỉ việc và cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com