Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như thế nào? – Mẫu văn bản

Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như thế nào?

Chào LVN Group, công ty tôi là một công ty con của tập đoàn đa quốc gia đã có mặt trên 25 nước trên thế giới. Nhằm hưởng ướng phong trào startup tại Việt Nam cũng như mong muốn giúp ích các bạn trẻ trong quá trình khởi nghiệp, tập đoàn tôi đã rót một phần vốn về công ty chúng tôi để thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ đầu tư pháp triển tạo tiền đề xây dựng nguồn nguyên liệu vững chắc cho phía chi nhánh công ty tại Việt Nam. Chính vì thế, LVN Group có thể cho tôi hỏi thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thế nào được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thế nào?. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 38/2018/NĐ-CP

Quy định về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một loại quỹ do một số tổ chức thành lập nhằm mục đích đầu từ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm năng tại Việt Nam phát triển bền vững. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có tư cách pháp nhân và chỉ được có tối đa một quỹ đầu tư có 30 người. Chính vì lý do đó nên khi tiến hành đầu tư phát triển một quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo nào đó bạn cần phải có sự cân nhắc hết sữ kỹ càng.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau:

– Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

– Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

– Danh Mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm:

 • Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo hướng dẫn của pháp luật;
 • Đầu tư không quá 50% vốn Điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư.

– Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ.

– Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh Mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại Điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).

Hồ sơ thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

Hồ sơ thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hiện nay không quá cầu kỳ. các doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế muốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thì bạn cần phải chuẩn bị 01 văn bản thông báo theo Mẫu số 01a và 01b tại Phụ lục kèm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP, vốn điều lệ quỹ, giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp, thông tin các nhà đầu tư, quyết định thành lập quỹ, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc thành lập quỹ.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định về thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau:

– Trong vòng 05 ngày công tác kể từ ngày quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải gửi thông báo theo Mẫu số 01a và 01b tại Phụ lục kèm theo Nghị định này về việc thành lập quỹ tới đơn vị đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động. Thông báo kèm các tài liệu sau:

Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thế nào?
 • Điều lệ quỹ;
 • Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có);
 • Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp;
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người uỷ quyền Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.

Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thế nào?

Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hiện nay được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tức Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi tiến hành nộp đơn yêu cầu thì trong vòng 15 ngày công tác, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, phía đơn vị có thẩm quyền sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra hồ sợ và đưa ra quyết định cho phép thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hay là không.Kể từ sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định về thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày công tác, kể từ ngày nhận được thông báo.

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký:

– Trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, đơn vị đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc thành lập quỹ hợp lệ. Trường hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ theo hướng dẫn tại Nghị định này thì đơn vị đăng ký kinh doanh gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

– Trong thời hạn 05 ngày công tác kể từ ngày thông báo thành lập quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của công ty thực hiện quản lý quỹ và gửi bản sao thông báo thành lập quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bước 3: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau khi được cấp phép:

– Công ty thực hiện quản lý quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung thông báo thành lập quỹ và các tài liệu kèm theo. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của thông báo thành lập quỹ và các tài liệu kèm theo, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của công ty thực hiện quản lý quỹ và các nhà đầu tư.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư với nhau, với công ty thực hiện quản lý quỹ hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

– Các thay đổi sau đây phải thông báo cho đơn vị đăng ký kinh doanh nơi công ty thực hiện quản lý quỹ đặt trụ sở chính để công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Tăng, giảm vốn góp của quỹ; gia hạn thời gian hoạt động của quỹ; thanh lý, giải thể quỹ; chuyển nhượng Phần vốn góp giữa các nhà đầu tư của quỹ.

Mời bạn xem thêm

 • Dịch vụ chỉnh sửa giấy khai sinh mới năm 2023
 • Lừa đảo chuyển tiền qua Internet Banking có bị phạt tù?
 • Luật hợp tác xã nông nghiệp quy định thế nào?

Liên hệ ngay LSX

Vấn đề Thủ tục thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thế nào? đã được LvngroupX trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý về Công chứng tại nhà Tp Hồ Chí Minh. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

– Doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật doanh nghiệp có quyền thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng dẫn tại Nghị định này.
– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bổ sung ngành, nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng dẫn của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện bổ sung ngành, nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Phân chia lợi tức của quỹ thế nào?

– Nhà đầu tư được nhận lợi tức từ quỹ theo chính sách phân phối lợi nhuận quy định tại Điều lệ quỹ và phương án phân chia đã được Đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua. Việc chi trả lợi tức quỹ bảo đảm nguyên tắc:
+ Quỹ chỉ được chia lợi tức cho các nhà đầu tư khi đầu tư kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo hướng dẫn của pháp luật;
+ Phù hợp với chính sách phân chia lợi tức quy định tại Điều lệ quỹ;
+ Mức chi trả lợi tức do Đại hội nhà đầu tư quyết định, phù hợp với Mục tiêu đầu tư, các quy định tại Điều lệ quỹ về chính sách phân chia lợi nhuận của quỹ.
– Tối thiểu 15 ngày trước khi phân phối lợi tức, công ty thực hiện quản lý quỹ phải thông báo đến địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư.

Báo cáo, kiểm tra hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

– Trước 15/01 hàng năm, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có trách nhiệm gửi báo cáo hoạt động theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền trực tiếp hoặc đề nghị đơn vị nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo hướng dẫn của pháp luật đối với công ty thực hiện quản lý quỹ về những nội dung trong thông báo thành lập quỹ, thay đổi quỹ và các tài liệu khác về quỹ quy định tại Nghị định này.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191