Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS như thế nào?

Theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những loại giao dịch phải chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, đối với nhiều người, cách tính thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng đất vẫn còn là một điều mập mờ và phức tạp. Điều này đặt ra một loạt câu hỏi về việc áp dụng thuế suất, xác định giá trị chuyển nhượng đất, và thủ tục liên quan đến hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi bán đất. Cùng LVN Group tìm hiểu về cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS nhanh chóng tại nội dung bài viết sau.

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC

Ai phải đóng thuế TNCN chuyển nhượng đất?

Trong thời gian gần đây, hệ thống thuế TNCN liên quan đến chuyển nhượng đất đã trải qua nhiều thay đổi và cập nhật để phản ánh mức thuế thực tiễn và cơ cấu thị trường bất động sản. Những điều này đã đưa ra những quy định mới về việc tính toán thuế và yêu cầu bổ sung thông tin trong quá trình khai thuế. Điều này có thể gây ra sự khó khăn cho những người tham gia giao dịch chuyển nhượng đất, đặc biệt là đối với những người chưa từng trải qua quy trình này trước đây.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản sẽ phải nộp thuế TNCN (trừ các trường hợp được miễn thuế quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật này).

Theo đó, xét về nghĩa vụ tài chính của các bên khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển nhượng sẽ là người có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vì vậy bên chuyển nhượng sẽ phải có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thế nào?

Để đảm bảo tuân thủ trọn vẹn các quy định thuế TNCN và tránh rủi ro phát sinh từ việc chuyển nhượng đất, người dân nên tìm hiểu kỹ về các quy định và hướng dẫn mới nhất từ đơn vị thuế và LVN Group chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp họ thực hiện quy trình mua bán đất một cách hợp pháp và minh bạch, đồng thời tránh được những rắc rối liên quan đến thuế TNCN trong tương lai.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm:

+ Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

+ Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

+ Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

– Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng dẫn của pháp luật.

– Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo hướng dẫn của pháp luật.

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi cách thức.

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS nhanh chóng

Theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những giao dịch phải đối diện với nghĩa vụ thuế TNCN. Điều này đồng nghĩa với việc người tham gia giao dịch phải nắm vững quy định về thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rắc rối trong tương lai.

Đối với cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng (từng lần) x Thuế suất 2%

Trong đó:

(1) Giá chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

– Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời gian chuyển nhượng.

Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tiễn của công trình trên đất.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá Ủy ban nhân với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời gian chuyển nhượng.

– Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Lưu ý: Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng.

(2) Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời gian tính thuế là thời gian hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực;

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời gian tính thuế là thời gian làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

– Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời gian cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với đơn vị thuế.

(3) Thuế suất: là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

Lưu ý:

Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản.

Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án,… Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản x Thuế suất 2%

(1) Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú: là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú trong từng trường hợp cụ thể được xác định như xác định giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú.

(2) Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: là thời gian cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản.

(3) Thuế suất: là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

Kiến nghị

Với đội ngũ chuyên viên là các LVN Group, chuyên gia và chuyên viên pháp lý của LVN Group, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý toàn diện về vấn đề mã số thuế cá nhân đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Liên hệ ngay:

LVN Group đã cung cấp trọn vẹn thông tin liên quan đến vấn đề “Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS nhanh chóng“. Mặt khác, chúng tôi có cung cấp dịch vụ khác liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý về chi phí hợp thửa đất. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được đội ngũ LVN Group, chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra trả lời cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm:

  • Thủ tục nhập khẩu khi mua nhà chung cư năm 2023
  • Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư mới 2023?
  • Trường hợp nào nhà chung cư phải dỡ để xây dựng lại năm 2023

Giải đáp có liên quan

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân là gì?

Việc đóng thuế có vai trò rất quan trọng đối vợ sự phát triển của xã hội, đó là nghĩa vụ của mỗi công dân; phần thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp; do vậy góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân được không?

Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định: Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. Những thu nhập trên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 như sau:
Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com