Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai mới nhất

Muốn đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất cụ thể là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Vậy hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất gồm các giấy tờ gì? Và thủ tục đăng kí thế nào? Để được trả lời, bạn đọc hãy theo dõi nội dung trình bày sau của LVN Group

Hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ thì thế chấp quyền sử dụng đất thuộc nhóm giao dịch bảo đảm buộc phải đăng ký.

Theo Điều 39 Nghị định số 102/2017/NĐ-CPhồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng đất gồm các giấy tờ sau:

– Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);

– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;

 

 

– Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau đây:

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo hướng dẫn.

Trong đó:

Phiếu yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm phải được kê khai theo đúng mẫu do đơn vị nhà nước có thẩm quyền ban hành. Người yêu cầu đăng ký có nghĩa vụ kê khai chính xác, đúng sự thật, phù hợp với nội dung của giao dịch bảo đảm đã giao kết. Phiếu yêu cầu đăng ký phải được kê khai trọn vẹn các mục thuộc diện phải kê khai. Người yêu cầu có nghĩa vụ lập hồ sơ đăng ký trọn vẹn và không được giả mạo giấy tờ.

Trong trường hợp đơn yêu cầu đăng ký có nội dung không đúng sự thật, không phù hợp với nội dung của giao dịch bảo đảm đã giao kết, hồ sơ đăng ký có giấy tờ giả mạo mà gây tổn hại thì người yêu cầu đăng ký phải bồi thường cho người bị tổn hại. Tùy theo mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký giao dịch bảo đảm thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến được gửi tới. Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến là thông điệp dữ liệu điện tử, có trọn vẹn các nội dung thuộc diện phải kê khai theo mẫu và có giá trị pháp lý như đơn giấy.

Thủ tục đăng ký

Về thủ tục đăng ký đăng ký giao dịch bảo đảm quy định như sau:

Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ:

 

 

– Ghi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ; vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo hướng dẫn của pháp luật.

– Chứng nhận việc đăng ký vào đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.

– Trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Có được sửa Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp?

Theo Mẫu số 01/ĐKTC – Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn mô tả tài sản thế chấp như sau:

” a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.

 

 

b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi “căn hộ chung cư” và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.

d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.

đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.”

Theo quy định trên, thông tin mô tả tài sản thế chấp chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn không được sửa thông tin này vì phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp do người yêu cầu đăng ký thế chấp kê khai, chịu trách nhiệm về nội đung và đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký thế chấp. Bạn là người thuộc Văn phòng đăng ký thế chấp – đơn vị có thẩm quyền giải quyết nên chỉ có thể thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền như tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được quyền thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký thế chấp. Mặt khác, theo yêu cầu của cấp trên nếu bạn chỉ sửa thông tin trong phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp thì nội dung của tài liệu này không còn thống nhất với hợp đồng thế chấp, có thể ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng cũng như quyền, lợi ích của các chủ thể trong hợp đồng. Do đó, việc sửa phần mô tả tài sản thế chấp trong đơn đăng ký thế chấp là trái quy định pháp luật. Trong trường hợp này, bạn có thể đề nghị người nộp hồ sơ có sự điều chỉnh thông tin để đảm bảo hồ sơ trọn vẹn theo đúng quy định.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com