Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ mới nhất 2023

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ dùng để tổng kết công tác Đảng trong năm vừa qua và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm tiếp theo.

Sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ, các chi bộ đều phải tiến hành công tác tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ công tác. Các nội dung tổng kết phải được ghi chép lại bằng văn bản, đây gọi là báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là gì?

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là văn bản được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ sau một chu kỳ công tác với các nội dung thực hiện về:

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công tác xây dựng chi bộ, Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị….

Nhìn chung trong nội dung Báo cáo tổng kết chi bộ cần tổng hợp, phản ánh được những công tác đã làm được hay còn gọi là những ưu điểm, những công tác còn hạn chế trong năm qua hoặc nhiệm kỳ qua đồng thời đề ra được phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm tới, nhiệm kỳ tới.

Khi nào cần báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ?

Chi bộ Đảng đóng vai trò là là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân nên trong Báo cáo tổng kết chi bộ phải rõ ràng, chi tiết, trong báo cáo phải thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra được những công tác thế mạnh cũng như những công  tác còn tồn tại yếu điểm để khắc phục trong thời gian tới, điều chỉnh kế hoạch hoạt động, có như thế mới nâng cao được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ nhằm bảo đảm hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tạo niềm tin cho quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thông thường cứ vào cuối năm, hoặc cuối nhiệm kỳ thì Đảng bộ, chi bộ phải tiến hành soạn thảo để tổng kết cuối năm dùng để tổng kết công tác Đảng và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm sau.

Báo cáo tổng kết Đảng của chi bộ thường do chi ủy soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị  tổng kết chi bộ cuối năm hoặc Đại hội chi bộ vào cuối nhiệm kỳ. Trong Báo cáo tổng kết của mỗi chi bộ có thể nêu nhiều nội dung khác nhau nhưng dù cho đề cập, trình bày những nội dung gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất là phải đề cập đến 02 mục quan trọng nhất đó là:

– Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ năm qua, nhiệm kỳ qua.

– Nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm công tác Đảng của chi bộ năm tới, nhiệm kỳ tới.

Nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ gồm mấy phần?

MộtBáo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộhoàn chỉnh sẽ gồm 03 phần chính. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các nội dung chính của từng phần để Khách hàng tham khảo.

Thứ nhất: Phần đầu báo cáo, với phần đầu hay còn gọi là phần mở đầu báo cáo thì khi thực hiện Khách hàng chú ý

– Ghi rõ tên Đảng ủy cấp trên; tên chi bộ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

– Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ nào.

– Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo: Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, tình hình chi bộ.

Thứ hai: Phần nội dung chính báo cáo tổng kết, đây cũng là phần quan trọng nhất thì trong phần nội dung này, thường báo cáo sẽ chia làm 2 ý chính lớn

Phần 1: Chi bộ tiến hành Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong năm qua, nhiệm kỳ qua bằng việc:

– Khái quát đặc điểm, tình hình chung trong chi bộ:

+ Nêu sơ lược một vài đặc điểm về chi bộ (thuộc địa phương nào, hoạt động trong lĩnh vực nào), tư tưởng của cán bộ, Đảng viên.

+ Ghi rõ số lượng Đảng viên trong chi bộ, chỉ rõ số Đảng viên chính thức, dự bị, số Đảng viên là nữ, số Đảng viên chuyển đến, chuyển đi; số lượng Đảng viên phân chia theo trình độ.

+ Chỉ ra những thuận lợi: sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; sự đoàn kết của cán bộ, Đảng viên trong chi bộ.

+ Chỉ ra những khó khăn: nêu một vào khó khăn chi bộ gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động phù hợp với thực tế chi bộ mình.

– Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ theo năm, nhiệm kỳ:

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua:

+ Triển khai nhanh chóng, lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương, của ngành.

+ Rèn luyện đội ngũ Đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

+ Chỉ rõ các kết quả đạt được: tỉ lệ Đảng viên có tư tưởng, chính trị tốt, số Đảng viên vi phạm.

+ Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với các chi bộ cơ quan): tùy theo chi bộ ngành nào, lĩnh vực nào thì tổng hợp kết quả lãnh đạo chuyên môn phù hợp với chi bộ mình.

+ Kết quả công tác xây dựng Đảng, trong nội dung này chi bộ sẽ đề cập đến Công tác sinh hoạt Đảng: Xây dựng quy chế tổ chức sinh hoạt đúng theo định kỳ, có nề nếp, chất lượng, có tỉ lệ Đảng viên tham gia cao trong các kỳ sinh hoạt, học tập Nghị quyết.

Công  tác thu nộp Đảng phí: có đúng quy định, trích nộp lên Đảng ủy kịp thời hay không, Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng: Ghi cụ thể số Đảng viên được kết nạp, số quần chúng được bồi dưỡng trong năm, nhiệm kỳ qua.

– Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua. Cụ thể chỉ ra những điểm tồn tại cơ bản tại địa phương, đơn vị mà chi bộ lãnh đạo chưa giải quyết được. Và nêu rõ các nguyên nhân: chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế chưa được khắc phục đó tại chi bộ: cơ sở vật chất hạn chế, các đoàn thể chưa sát sao, công tác phê bình và tự phê bình hạn chế, lãnh đạo chưa hiệu quả.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới, nhiệm kỳ tới. Trước hết chi bộ dự báo một vài bối cảnh cơ bản có tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm tới, nhiệm kỳ tới. Từ đó Đề ra các chỉ tiêu, Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ ba: Phần cuối báo cáo

– Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết chi bộ.

– Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Như nội dung ở trên chúng tôi đã hướng dẫn Khách hàng cách hoàn thành đầy đủ những nội dung Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ mà một bài báo cáo bắt buộc phải có. Để kỹ hơn, trong nội dung tiếp theo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng một số mục cụ thể trong các ý chính tại Phần nội dung chính của bài báo cáo.

Ví dụ với nội dung Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong bài viết chúng tôi sẽ đề cập đến các thông tin:

Về các mặt còn tồn tại trong chi bộ thì bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo của chi bộ vẫn còn một số hạn chế và tồn tại đó là:

– Việc tuyên truyền giáo dục chủ trương các chính sách của Đảng và nhà Nước đến giáo viên nhiều khi chưa kịp thời

– Việc Sinh hoạt chi bộ nhiều khi chưa đúng lịch; Công tác lãnh đạo của ban chi uỷ chi bộ còn hạn chế .

– Chất lượng đội ngũ chưa cao, thỉnh thoảng vẫn còn Đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong công tác, chưa thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

– Chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh vẫn còn thấp Tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh CHT vẫn còn, tỉ lệ học sinh bỏ học cao.

– Sự phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường và các ngành đoàn thể trong xã chưa đồng bộ và có hiệu quả.

Sở dĩ tồn tại những hạn chế đó là do một số nguyên nhân có thể kể đến như:

– Trường có nhiều giáo viên, Đảng viên là nữ còn bận việc gia đình, con cái nên thời gian để sinh hoạt Đảng còn gặp khó khăn, việc triển khai nội dung sinh hoạt Đảng chưa phong phú.

– Một số giáo viên chưa có nhiều giải pháp, phương pháp giảng dạy phù hợp đối với đối tượng học sinh, Chưa thực sự tâm huyết để giảng dạy và giáo dục học sinh.

– Sự phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục chưa có hiệu quả cao, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình.

Từ những tồn tại, hạn chế đó chúng tôi đưa ra các Phương hướng, biện pháp khắc phục:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban chi ủy chi bộ.

Thứ hai: Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu đi học các lớp cảm tình Đảng.

Thứ ba: Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

Thứ tư: Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về việc thực hiện Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ. Khách hàng quan tâm nội dung bài viết, có điều gì chưa hiểu rõ vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ tận tình.

Tải (Download) mẫu Báo cáo Tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Download Tại Đây

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com