Hợp đồng đối với người được thuê làm giám đốc doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì? 2023

Luật sư cho tôi hỏi, nội dung của hợp đồng đối với người được thuê vào làm giám đốc doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Câu hỏi:

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận. Tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung sau:

Thứ nhất: về thông tin công ty bao gồm : Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước; họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Thứ hai: Thông tin người lao động: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; địa chỉ nơi cư trú; số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của người được thuê làm giám đốc.

Thứ ba, Thời hạn của hợp đồng lao độngdo hai bên xác định trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời hạn người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 45 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao động. Đối với trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động thì thời hạn hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thứ tư:Công việc được làm, không được làm và trách nhiệm thực hiện công việc của người được thuê làm giám đốc theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Địa điểm làm việc của người được thuê làm giám đốc.

Thứ sáu:Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người được thuê làm giám đốc và xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ bảy, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, bao gồm:

– Bảo đảm về vốn, tài sản và các nguồn lực khác để người được thuê làm giám đốc thực hiện công việc; Cung cấp thông tin để người được thuê làm giám đốc thực hiện công việc; Ban hành quy chế làm việc của giám đốc; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ tám, Quyền và nghĩa vụ của người được thuê làm giám đốc, bao gồm:

Thực hiện các công việc đã giao kết; Báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc đã giao kết và đề xuất các giải pháp khắc phục; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và các nguồn lực khác; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ chín: Quyền lợi của người được thuê làm giám đốc, bao gồm:

Tiền lương theo năm, tạm ứng và thanh toán tiền lương, chế độ nâng lương; Tiền thưởng, tạm ứng và trả thưởng; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng để thực hiện công việc đã giao kết; Trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc và các khoản bổ sung khác; Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận.

Thứ mười, Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra còn một số nội dung khác như: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc khi chấm dứt hợp đồng lao động; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại; Các thỏa thuận khác.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật LVN Group qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ1900.0191để được tư vấn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com