Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên 2023 2023

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên dùng để nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc công tác giảng dạy đạt hiệu quả hơn.

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên được lập riêng cho mỗi giáo viên nhằm tổng kết, đánh giá lại trong năm vừa qua những việc giáo viên đã đạt được và chưa đạt được từ đó đưa ra hướng khắc phục cũng như kế hoạch hoạt động cho năm sau tốt hơn.

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên là bản kiểm điểm do giáo viên tự viết, tự trình bày, tự nhận định về quá trình làm việc, rèn luyện của mình tại đơn vị, tự chỉ ra những mặt tốt mà mình đã đạt được và tự nhận định cả những khuyết điểm, những lỗi sai của mình để từ đó tự đánh giá bản thân, để cấp trên có cơ sở đánh giá trên bản tự kiểm điểm đó. Và căn cứ các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm của mình.

Nội dung mà bản kiểm điểm cần có gồm những nội dung gì?

Để bản kiểm điểm thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo các nội dung cần thiết thì một bản kiểm điểm được cho là hợp lệ sẽ yêu cầu đầy đủ các nội dung về:

– Thông tin về Đảng bộ cùng chi bộ trường nơi giáo viên làm việc

– Ngày tháng năm thực hiện bản kiểm điểm cùng với tên bản kiểm điểm năm nào

– Đầy đủ các thông tin của giáo viên viết bản kiểm điểm gồm: họ tên, ngày sinh, chức vụ công tác, ngày vào Đảng, chức vụ chính quyền, đơn vị công tác, chi bộ

– Nội dung đảng viên tự kiểm điểm, trong nội dung này sẽ chia làm các nội dung nhỏ về: Ưu điểm, kết quả công tác, Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý,

 Phương hướng, biện pháp khắc phục, Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tự nhận mức phân loại chất lượng

– Phần đánh giá phân loại chất lượng của đảng viên sẽ bao gồm ý kiến, nhận xét đánh giá của chi bộ, đảng ủy phân loại chất lượng.

Hướng dẫn Cách hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

Nhìn chung việc hoàn thành bản kiểm điểm không phải quá khó khăn, song để Bản kiểm điểm được đánh giá cao thì nội dung bản kiểm điểm cần thể hiện sự trung thực,tính khách quan, về các nội dung mà mình cung cấp. Muốn làm được như vậy thì cá nhân giáo viên phải tự đánh giá và dám nhìn vào sự thật là mình đã làm được gì và phải biết mình chưa làm được gì.

Ngoài ra khi thực hiện giáo viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn giáo viên thực hiện một số nội dung trong quá trình hoàn thiện Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên:

Với nội dung Về tư tưởng chính trị thì giáo viên có thể nêu một số điểm như:

– Luôn trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn vững vàng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Luôn có ý thức, nhận thức trong việc chấp hành các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trong giáo dục cùng với đó là thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân có thể nêu:

– Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình để đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao, vẫn còn cả nể, để tình cảm xen lẫn công việc dẫn đến việc phê bình và tự phê bình chưa đạt hiệu quả.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao, nhiều lúc còn thực hiện miễn cưỡng vì công việc chứ không phải vì trách nhiệm và nhiệt huyết.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cơ quan chưa khéo léo, tinh tế, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống dẫn đến việc có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn…

Về phương hướng, biện pháp khắc phục giáo viên có thể đề xuất:

– Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công việc sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Tiếp tục phát huy hơn nữa về ưu điểm, với những khuyết điểm sẽ phải khắc phục nhất là trong việc góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

– Tự giác học tập, giành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên mới nhất 2023

Chúng tôi xin cung cấp một số loại mẫu bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên, chi tiết theo nội dung bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 

Năm học 2023 – 2024

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trang                 Sinh ngày: 26 tháng 12 năm 1990

Đơn vị công tác: Trường TLVN GroupT Nguyễn Đình Chiểu

Chức vụ hiện nay: Giáo viên

+ Giảng dạy: Môn Toán học 

+ Tổ trưởng tổ KHTN: Toán – Lý – Hóa

+ Chủ nhiệm lớp: 12A9

Quá trình công tác của năm học 2023 – 2024, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:
 

I. Tổng kết về những công việc đã thực hiện 

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, an tâm công tác

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan. Nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Đảm bảo tốt quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo ngày giờ công lao động

– Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của giáo viên, đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp đúng mực, tận tình với nhân dân và học sinh

– Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin yêu.
 

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao 

– Trong quá trình công tác tôi luôn chấp hành đầy đủ, đúng kế hoạch chuyên môn của nhà trường, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao

– Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ thường xuyên khi lên lớp

– Không bỏ tiết và không cắt xén chương trình học

– Chấm chữa cho điểm bài kiểm tra thường xuyên, đầy đủ, khách quan, công bằng. Ghi nhận điểm vào sổ kịp thời, chính xác, nghiêm chỉnh

– Đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào thực tế giảng dạy

– Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đạt giải ba môn Toán học

– Hoàn thành tốt mọi công việc mà ban giám hiệu nhà trường giao phó.
 

3. Công tác tổ trưởng chuyên môn

– Luôn có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, cả học kỳ và yêu cầu giáo viên trong tổ cùng thực hiện. Đảm bảo đủ số buổi sinh hoạt theo quy định. Sinh hoạt chuyên môn 1 tháng 2 lần. Ngoài ra còn các buổi sinh hoạt chuyên đề khác

– Kiểm tra, ký duyệt giáo án tổ viên theo quy định

– Thường xuyên dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm giúp đỡ các tổ viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

– Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định

– Tích cực xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết nhất trí trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. 
 

II. Tự đánh giá 

1. Đánh giá ưu điểm 

– Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước

– Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động 

– Luôn luôn giữ gìn và rèn luyện đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo. Nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Luôn đoàn kết thân ái với đồng nghiệp, trung thực trong công tác.
 

2. Hạn chế

Tuy nhiên ngoài những mặt tích cực thì vẫn còn tồn đọng một số hạn chế như sự hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và sinh hoạt tổ chuyên môn. Chưa có nhiều phương pháp sáng tạo trong hoạt động của tổ chuyên môn (chưa thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua tài khoản online do chưa có mật khẩu)
 

III. Phân loại, đánh giá

Xếp loại: A – Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 

Nguyễn Ngọc Trang 

Tải (Download) Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên mới nhất

Tải Về Tại Đây

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là Đảng viên

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BIÊN

Chi bộ Trường Tiểu học Minh Khai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 

Năm học 2023

Họ và tên: Trần Văn Hùng                 Sinh ngày: 12 tháng 8 năm 1989 

Chứ vụ Đảng: Chi ủy viên

Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Minh Khai 

Chi bộ: Trường Tiểu học Minh Khai 

Quá trình công tác trong năm học 2023 – 2024, tôi xin tự kiểm điểm bản thân mình như sau:
 

I. Những kết quả đã đạt được

1. Về phẩm chất chính trị:

– Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình đô lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân
 

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: 

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong công tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn của đảng viên và những điều đảng viên không được làm

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn, luôn giữ tinh thần đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng. Phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn. Luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt tại địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, liên hệ chặt chẽ với người dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nơi cư trú
 

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các Luật và Nghị định của Nhà nước về phòng chống ma túy, chống lại cái tiêu cực

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra

– Tham gia đầy đủ cả buổi họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức, đóng đầy đủ và kịp thời phí sinh hoạt Đảng 

4. Về tác phong, lề lối làm việc:

– Bản thân tôi luôn rèn cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực và hiệu quả

– Tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học

– Luôn nêu cáo tính Đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật

– Nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc
 

5. Về việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cá nhân

– Tăng cường giáo dục đạo đức Cách mạng và lối sống của xã hội chủ nghĩa cho tầng lớp thế hệ học sinh

– Thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

– Thực hiện nghiêm chế độ phê bình và tự phê bình. Phát huy vai trò nêu gương, phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa

– Giữ gìn và củng cố đoàn kết, thống nhất vững chắc trong Đảng, chống những biểu hiện cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện các nhiệm vụ trên: Tốt

II. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định của đảng, chính quyền, đoàn thể:

– Với nhiệm vụ là một giáo viên: Luôn luôn học tập để có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, học tập nghiêm túc các khóa chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên

– Với nhiệm vụ là Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các thành viên trong tổ tích cực tham gia các hoạt động của tổ và nhà trường. Hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách của tổ và hồ sơ cá nhân. Làm tốt công tác động viên, chăm lo đời sống và tinh thần đoàn kết của tổ. Chất lượng các bộ môn và lớp chủ nhiệm do tổ phụ trách đều đạt kế hoạch. 

– Với nhiệm vụ là Chi ủy viên: Tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chi ủy trong việc chỉ đạo các hoạt động của chi bộ và nhà trường. Xây dựng và quản lý hồ sơ chi bộ tốt, thực hiện thu chi Đảng phí đúng quy định 
 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm học

Trong năm học vừa qua, tôi đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao:

+ Là giáo viên cốt cán bộ môn Vật lý của Phòng giáo dục và đào tạo An Biên, Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng

+ Kết quả năm học 2023 có 06 Học sinh giỏi môn Vật lý cấp thành phố.

+ Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở 
 

3. Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách

– Có được kết quả trên là do cá nhân nhận rõ trách nhiệm của mình đối với chi bộ, tổ chuyên môn. Trước hết là sự gương mẫu, tiên phong từ tư tưởng chính trị đến mọi hành động, lời nói, việc làm. Thường xuyên động viên tổ viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gắn bó, gần gũi, chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong nội bộ các cơ quan, tổ chức mà bản thân tham gia. Tuyên truyền tốt tới phụ huynh và các lực lượng xã hội về chủ trương đường lối của Đảng và giáo dục
 

III. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm 

– Trước hết phải nâng cao nhận thức cho bản thân, đảng viên, giáo viên về việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bản thân và mỗi đảng viên, giáo viên phải tự soi mình vào 27 biểu hiện để cam kết không vi phạm

– Triển khai đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, Đảng viên đăng ký làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi ủy, Đảng ủy cơ sở, có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao, thái độ phục vụ nhân dân tốt, có ý thức đầu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, dây phiền hà nhân dân
 

IV. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

– Chất lượng học sinh mũi nhọn chưa cao, năm học 2023 học sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố chưa đạt

– Chưa phát huy hết tinh thần, nội lực của tổ viên. Một số mặt công tác của tổ còn chưa cao
 

2. Nguyên nhân 

– Công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho con tham gia các đội tuyển chưa đạt hiệu quả, một vài giáo viên việc đổi mới phương pháp còn hạn chế

– Học sinh còn lười học, một bộ phận phụ huynh còn chưa thực sự quan tâm tới con cái

– Bản thân chưa thật sự khéo léo, quyết liệt trong một số mặt của công tác chỉ đạo tổ chuyên môn
 

V. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thực tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên

– Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của bản thân. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao hơn nữa kết quả công tác chuyên môn. Học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm rốt hơn công tác quản lý và các nhiệm vụ chính trị được giao

– Trong công tác quản lý tổ chuyên môn cần tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, phát huy tinh thần dân chủ, phát huy hết mọi tiềm năng, thế mạnh của các tổ viên, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

VI. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 

2. Xếp loại đảng viên

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM 

Hùng

Trần Văn Hùng 

Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức …………………………….

Hải Phòng, ngày ….. tháng ….. năm 2023

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………………………..

Hải Phòng, ngày….tháng…..năm 2023

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………..

Hải Phòng, ngày…..tháng…..năm 2023

T/M ĐẢNG ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là Đảng viên

Tải Về Tại Đây

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên, Khách hàng trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, có vấn đề gì thắc mắc cần biết thêm thông tin vui lòng phản hồi ngay đến chúng tôi để được hỗ trợ.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com