Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt mới nhất 2023 2023

Mẫu đơn xin cấp điện là mẫu đơn quan trọng và là văn bản được cá nhân có nhu cầu xin lắp điện, công tơ mới lập ra để đề nghị công ty điện lực tại khu vực địa phương cấp điện.

Hiện nay có thể thấy vấn đề điện nước là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Điện là một trong những yếu tố rất quan trọng để phục vụ sinh hoạt hằng ngày và giúp cải thiện cuộc sống nhu cầu cho người dân về nhiều mặt, ở một số nơi, một số vùng khó khăn, có những hộ gia đình chưa được cấp điện, hoặc có những trường hợp xin cấp điện vì bị gián đoạn nguồn điện sinh hoạt cho hộ gia đình… Tuy nhiên, việc cấp điện sinh hoạt hay lắp công tơ mới đối với những người mới tới khu dân cư không hề đơn giản. 

Mẫu đơn xin cấp điện là gì?

Mẫu đơn xin cấp điện là mẫu đơn quan trọng và là văn bản được cá nhân có nhu cầu xin lắp điện, công tơ mới lập ra để đề nghị công ty điện lực tại khu vực địa phương cấp điện.

Mẫu đơn nêu rõ nội dung cấp điện, thông tin người làm đơn… và gửi đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là công ty điện lực tại khu vực địa phương cấp điện xem xét giải quyết.

Nội dung đơn xin cấp điện

Thông thường Mẫu đơn xin cấp điện sẽ gồm nội dung 3 phần như sau:

Phần mở đầu quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng viết đơn và tên đơn.

Phần nội dung gồm:

+ Kính gửi công ty điện lực nào

+ Thông tin người thực hiện mẫu đơn xin cấp điện gồm: họ tên cá nhân, tổ chức xin cấp điện. Đối với tổ chức xin cấp điện thì có thể ghi tên công ty hoặc người đứng đầu công ty để làm hợp đồng. Ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân,ngày cấp, nơi cấp( đối với cá nhân) tên công ty, mã số thuế(đối với công ty). Địa chỉ nơi đăng ký xin cấp điện.

+ Lý do xin cấp điện: tùy vào mục đích cũng như cá nhân, tổ chức sẽ có lý do trình bày cụ thể với đơn vị cấp điện lưới để làm đơn với những mục đích cơ bản như: điện sinh hoạt, kinh doanh, muốn tách riêng công tơ không muốn chung đường dây điện với hộ dân khác.

+ Cam kết của cá nhân, tập thể khi xin cấp điện lưới: thanh toán mọi chi phí lắp đặt đường điện tới căn hộ, cơ sở kinh doanh của mình, thanh toán tiền điện đầy đủ đúng quy định cũng như tuân thủ mọi điều kiện như trong hợp đồng điện lực.

Phần kết thúc gồm chữ người viết đơn.

Mẫu đơn xin cấp điện

Thông thường với mỗi lý do khác nhau thì có mẫu đơn xin cấp điện có thể khác nhau. Bài viết xin đưa ra Mẫu đơn xin cấp điện chung nhất để bạn đọc quan tâm tham khảo.

+ Mẫu đơn xin cấp điện hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………….., ngày….. tháng….. năm………

 

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

(V/v: Đề nghị cấp điện sinh hoạt cho hộ gia đình tại địa chỉ……………………)

 

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật điện lực năm 2004, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

– Căn cứ ………………………………………………………………………………………………….

Kính gửi: Công ty Điện lực ……………………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………..

CMTND/ Thẻ căn cước công dân số:…………………………………………………………

Do………………………………………………….……… cấp ngày……………../………./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………….……………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………..…………………

Tôi xin thay mặt cho hộ gia đình ở địa chỉ

………………………………………………..……………………………………………….…………

gồm những thành viên sau:

Ông/bà:…………………………..…………………. Sinh năm:………………….

CMTND/ Thẻ căn cước công dân số:…………………………………………………………

Do………………………………………………….……… cấp ngày……………../………./…….

Ông/bà:………………………………. Sinh năm:………………….

CMTND/ Thẻ căn cước công dân số:…………………………………………………………

Do………………………………………………….……… cấp ngày……………../………./…….

Căn cứ đại diện:………………………………………………………………………………

Trình bày sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(trình bày sự việc, lý do dẫn đến việc đề nghị công ty điện lực cấp điện)

Căn cứ vào nhu cầu của hộ gia đình, bằng đơn này, tôi kính mong Quý công ty xem xét và tổ chức một cuộc gặp gỡ để gia đình tôi và Quý công ty bàn bạc và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Tôi cam kết sẽ sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ đúng các yêu cầu của phía công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu đơn xin cấp điện hộ gia đình

Tải Về Tại Đây

+ Mẫu đơn xin mua điện sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

…, ngày ……tháng……năm……

ĐƠN XIN MUA ĐIỆN VỚI MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC………….

Tôi tên là: …………………………………..Sinh ngày:……………………………

Là đại diện theo pháp luật………………………………

Số CMND ……………………………. cấp ngày…/…/… tại……………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ…………………………………………………………………

Tôi làm đon này xin phép Qúy cơ quan cho tôi được sử dụng điện với mục đích sản xuất- kinh doanh. Cụ thể như sau:

Địa điểm đăng ký sử dụng điện:………………………………………………………….

Công suất đăng ký sử dụng:………………….KW

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện Ο; Đang dùng công tơ chung Ο

Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………………….

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng 40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng Thời gian sử dụng Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

Từ….. đến… Tổng
1…………

2…………

3…………

           

 Kính đề nghị Qúy cơ quan có thể xem xét và giải quyết nhanh chóng yêu cầu trên của tôi để không ảnh hưởng đến việc sản xuất – kinh doanh của tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

Tải (Download) Mẫu đơn xin mua điện sản xuất

Tải Về Tại Đây

+ Mẫu đơn xin mua điện kinh doanh

ĐƠN XIN MUA ĐIỆN KINH DOANH

Kính gửi: Công ty điện lực  ___

Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật điện lực và luật điện lực sửa đổi bổ sung;

Tên tôi là:…………………………………………………………………….

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Gia đình tôi có nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh nên có xây dựng thêm một  cửa hàng tại địa chỉ ……………. Hiện tại đã xây dựng, tôi cần mua điện để phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình.

Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 20 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật điện lực quy định về đối tượng được mua bán điện.

“1, Đối tượng mua bán điện  trên thị trường điện lực gồm:

d) Khách hàng sử dụng điện.”

Theo đó, kính đề nghị quý công ty xem xét cho tôi được mua điện một cách sớm nhất có thể để tôi có thể nhanh chóng thực hiện việc kinh doanh của gia đình.

Tôi xin gửi kèm theo đơn  một số giấy tờ liên quan sau:

– ……………………………………………………………

– ……………………………………………………………

Kính mong quý cơ quan tiếp nhận và cung cấp điện cho gia đình chúng tôi. Tôi cam kết sẽ thực hiện việc thanh toán chi phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                    

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải (Download) Mẫu đơn xin mua điện kinh doanh

Tải Về Tại Đây

Hồ sơ xin cấp điện sinh hoạt

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp để mua điện cho mục đích sinh hoạt (01 pha, 03 pha) gồm có:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.

3. Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:

Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:

– Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

– Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà/đất ở hợp lệ;

– Hợp đồng thuê nhà/thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên và giấy đồng ý của chủ sở hữu; (Bổ sung theo Quy định mới).

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc chuẩn bị thi công xây dựng);

– Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Thời gian giải quyết của Công ty Điện lực:

–  Không quá 03 ngày làm việc.

–  Không quá 07 ngày làm việc đối với Khách hàng lắp đặt công tơ 01, 03 pha phải dựng thêm cột/ hạ ngầm dây dẫn/lắp đặt TI.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện

Theo Điều 46 Luật điện lực 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện như sau :

Khách hàng sử dụng điện có các quyền sau đây:

– Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

– Được cung cấp đủ số lượng công suất, điện năng, bảo đảm chất lượng điện đã được thoả thuận trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện;

– Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

– Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu bên bán điện kiểm tra chất lượng dịch vụ điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện, số tiền điện phải thanh toán;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điện lực của bên bán điện;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Khách hàng sử dụng điện có các nghĩa vụ sau đây:

– Thanh toán tiền điện đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện;

– Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các quy định về quản lý nhu cầu sử dụng điện;

– Kịp thời cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện khi nhận được thông báo của bên bán điện trong các trường hợp quy định

– Thông báo cho bên bán điện biết trước năm ngày khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện, trước mười lăm ngày khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện;

– Thông báo kịp thời cho bên bán điện khi phát hiện những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, mất an toàn cho người và tài sản;

– Tạo điều kiện để bên bán điện kiểm tra, ghi chỉ số công tơ và liên hệ với khách hàng;

– Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng điện đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện;

– Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên bán điện theo quy định của pháp luật;

–  Chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Mẫu đơn xin cấp điện. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com