Mẫu Đơn xin gia nhập công đoàn mới nhất 2023 2023

Đối với những người lao động việc gia nhập công đoàn là rất cần thiết và được hầu hết những người lao động tham gia. Đơn xin gia nhập công đoàn là đơn được người lao động viết khi có nhu cầu muốn gia nhập tổ chức công đoàn và được gửi đến tổ chức công đoàn cơ sở.

Theo quy định của điều lệ công đoàn thì những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và lao động tự do hợp pháp khi có nhu cầu đều có thể gia nhập công đoàn và người lao động sẽ cần phải viết đơn xin gia nhập công đoàn.

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia vào quản lý kinh tế – xã hội; tham gia thanh tra kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.

>>>>> Tham khảo chi tiết hơn bài: Công đoàn là gì?

Đơn xin gia nhập công đoàn là gì?

Đơn xin gia nhập công đoàn là đơn được người lao động viết khi có nhu cầu muốn gia nhập tổ chức công đoàn và được gửi đến tổ chức công đoàn cơ sở.

Việc gia nhập công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng với người lao động bởi vì công đoàn có những vai trò như sau:

– Công đoàn hiện nay có vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong công đoàn;

– Giúp đỡ người lao động trong hoạt động kí kết hợp đồng lao động tư vấn để người lao động biết quyền và nghĩa vụ của người lao động trong các hợp đồng lao động mà họ kí kết, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ đó người lao động sẽ hạn chế được các rủi ro pháp lý khi không nắm được nội dung hợp đồng mà vi phạm.

– Có vai trò trong việc tham gia đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay thì tổ chức công đoàn có vai trò điều hoà và ổn định quan hệ lao động xã hội không tổ chức nào thay thế được.

Từ đó có thể thấy được rằng công đoàn có vai trò rất quan trọng, là đại diện một bên của quan hệ lao động nếu như thiếu tổ chức công đoàn thì sẽ không thể tạo thành một quan hệ lao động hoàn chỉnh.

Do đó việc gia nhập công đoàn luôn được nhiều người lao động tham gia và viết đơn xin gia nhập công đoàn.

Điều kiện để gia nhập công đoàn?

Người lao động khi có nhu cầu thì có thể viết đơn xin gia nhập công đoàn, tuy nhiên để được gia nhập không đoàn thì người lao động sẽ cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:

– Người Việt Nam không phân biệt về nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng được gia nhập công đoàn khi là người làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động và hoạt động phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người Việt Nam lao động tự do hợp pháp;

– Người lao động tán thành Điều lệ của công đoàn Việt Nam;

– Tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ theo quy định.

Như vậy khi đáp ứng các điều kiện như trên và người lao động có nhu cầu gia nhập công đoàn thì có thể viết đơn xin gia nhập công đoàn.

Tuy nhiên một số đối tượng sau đây sẽ không được kết nạp vào tổ chức công đoàn bao gồm:

– Những người lao động có quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

– Là chủ của các doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước,…

– Là hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

– Các xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp.

– Những người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

Nội dung đơn xin gia nhập công đoàn gồm những gì?

Khi muốn được gia nhập tổ chức công đoàn thì người lao động sẽ phải có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn, đơn sẽ có những nội dung như sau:

– Phần không thể thiếu trong mỗi mẫu đơn chính là quốc hiệu tiêu ngữ và ngày tháng năm viết đơn.

– Tên của đơn: sẽ được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn chính giữa băn bản, cụ thể là ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

– Phần kính gửi, trong đơn này sẽ là kính gửi ban chấp hành công đoàn của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc địa phương nơi cá nhân nhân sinh sống;

– Thông tin của người muốn xin gia nhập công đoàn như họ và tên, giới tính, sinh ngày, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện nay;

– Trình độ học vấn: ghi trình độ học vấn cao nhất, ví dụ: 12/12, cử nhân, thạc sĩ,..; chuyên môn, nghề nghiệp, hiện tại đang làm việc tại đâu ghi cụ thể về bộ phận và tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người viết đơn làm việc;

– Nội dung đơn cần trình bày cụ thể lý do và mục đích viết đơn xin gia nhập công đoàn;

– Cuối cùng người viết đơn sẽ ký tên và nộp đơn cho ban chấp hành công đoàn nơi mình muốn xin gia nhập.

Như vậy khi viết đơn xin gia nhập công đoàn thì người lao động cần phải lưu ý có đầy đủ những thông tin như trên.

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn (1)……………………..

Tôi tên là: ……………………………..………Nam/Nữ: …………..…………

Sinh ngày:……………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………… Tôn giáo: ………….………………

Quê quán:……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………….…………………………………

Trình độ học vấn (2): …………………… Chuyên môn (3):………………………

Nghề nghiệp (4):……………………………………………………..…………..

Hiện đang làm việc tại (5): ………………………….…………………………..

Ngày bắt đầu làm việc (6):………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi thấy rằng Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và người lao động, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong Ban chấp hành Công đoàn (7)…………….. cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa sẽ làm tròn 04 nhiệm vụ của người đoàn viên:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 05a

Khi xin gia nhập công đoàn thì mẫu đơn luôn được nhiều người lao động và những cá nhân có nhu cầu tìm kiếm.

Do vậy khi viết đơn cần có đầy đủ những thông tin như sau:

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ của đơn, tên đơn và ngày tháng năm viết đơn;

– Nội dung của đơn sẽ trình bày cụ thể lý do mà người lao động muốn được gia nhập công đoàn; công đoàn có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với người lao động, nếu được tham gia vào công đoàn thì người lao động hứa sẽ chấp hành tốt nhiệm vụ của người đảng viên ví dụ như:

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

+ Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

+ Không ngừng việc học tập để nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân;…

– Cuối đơn thì người viết đơn sẽ ký và gửi đơn đến ban chấp hành công đoàn nơi mà cá nhân đó muốn tham gia vào công đoàn.

Trên đây là những nội dung cơ bản cần phải có khi viết đơn gia nhập công đoàn, ngoài ra người lao động có thể tham khảo theo nội dung mẫu ở dưới đây:

Tải (Download) Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn 05a

Download Tại Đây

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn trường tiểu học

Đơn xin gia nhập công đoàn trường tiểu học thường được cán bộ, nhân viên, giáo viên,…làm việc trong nhà trường viết khi muốn gia nhập công đoàn của trường tiểu học nơi mình đang làm việc, công tác.

Đơn này sẽ gồm các nội dung thông tin như sau:

– Phần quốc hiệu và tiêu ngữ trong đơn là không thể thiếu;

– Kính gửi ở đây sẽ là gửi ban chấp hành công đoàn trường, ghi đầy đủ tên của trường tiểu học nơi người muốn xin gia nhập công đoàn đang làm việc, công tác;

– Họ và tên, chức vụ đang đảm nhiệm tại trường ví dụ như là giáo viên, nhân viên,..

– Trình bày về lý do xin gia nhập công đoàn của trường tiểu học,

Ví dụ: Trong quá trình công tác tại trường tôi được tham khảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tôi nhận thấy Công đoàn là một tổ chức luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên Công đoàn; Được thông tin, thảo luận để đề xuất và biểu quyết những công việc của công đoàn; Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

Vì lí do trên tôi tự nguyện làm đơn này kính trình đến ban chấp hành công đoàn trường Tiểu học…xem xét và giúp đỡ tôi được gia nhập vào tổ chức Công đoàn nhà trường.

– Sau đó người viết đơn để xin gia nhập công đoàn trường tiểu học sẽ ký đơn và gửi đến ban chấp hành công đoàn của trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường khi muốn gia nhập công đoàn thì có thể tham khảo mẫu đơn xin gia nhập công đoàn trường tiểu học sau đây:

Tải (Download) Đơn xin gia nhập công đoàn trường tiểu học

Download Tại Đây

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn trường THCS

Cũng như đơn xin gia nhập công đoàn trường tiểu học, đơn xin gia nhập công đoàn trường trung học cơ sở cũng được cán bộ, giáo viên, nhân viên,…đang công tác tại các trường trung học cơ sở viết khi có nhu cầu gia nhập công đoàn của trường.

Đơn này cũng sẽ gồm các thông tin về quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn và tên đơn, tên đơn thường được trình bày bằng chữ in hoa có giấu và căn đều hai bên lề của văn bản;

Tiếp đó là phần kính gửi, trong đơn này sẽ là kính gửi ban chấp hành công đoàn trường trung học cơ sở….cần ghi rõ tên của trường nơi mà người viết đơn đang làm việc, đang công tác.

Tiếp đó là họ và tên của người viết đơn, trình độ văn hóa, trình độ chuyện môn của người đó; chức vụ và nơi công tác hiện nay;

Sau đó sẽ ghi nội dung và lý do cá nhân muốn gia nhập công đoàn trường trung học cơ sở,

Ví dụ: Sau khi học tập, nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức rộng lớn của người lao động, là trung tâm tập hợp, đoàn kết giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ công nhân lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối liền quần chúng lao động với Đảng; cùng cơ quan quản lý Nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.

Hiện nay, tôi công tác cùng đồng chí, đồng nghiệp và có nguyện vọng tha  thiết được tham gia cùng mọi người xây dựng cơ quan, tập thể ngày một vững mạnh về mọi mặt. Nay tôi viết đơn này đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở…. xét cho tôi được gia nhập tổ chức công đoàn, hoà mình với tập thể, cùng đồng nghiệp ra sức công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Cuối cùng người viết đơn xin để gia nhập công đoàn trường trung học cơ sở sẽ ký vào đơn và gửi ban chấp hành công đoàn nơi mình muốn tham gia.

Tải (Download) Đơn xin gia nhập công đoàn trường THCS

Download Tại Đây

Hy vọng rằng qua nội dung thông tin bài viết ở trên đây đã cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết về đơn xin để gia nhập công đoàn là gì, những điều kiện để người lao động có thể gia nhập công đoàn và mẫu đơn xin gia nhập công đoàn hiện nay.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com