Mức phạt vi phạm hợp đồng quảng cáo thương mại mới năm 2023

Hoạt động quảng cáo thương mại ngày càng gia tăng đối với nhiều doanh nghiệp cùng tổ chức. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc thỏa thuận cùng định rõ các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Nếu không có hợp đồng để định rõ các yêu cầu cùng cam kết liên quan đến quảng cáo thương mại, rủi ro cho tất cả các bên liên quan trong quá trình này sẽ tăng lên đáng kể. Cùng LVN Group tìm hiểu quy định về hình phạt vi phạm hợp đồng quảng cáo thương mại mới năm 2023 tại bài viết sau.

Văn bản quy định

Luật Thương mại 2005

Hợp đồng quảng cáo thương mại là gì?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một thỏa thuận chính trong lĩnh vực kinh doanh cùng thương mại. Theo đó, bên cung ứng dịch vụ cam kết cung cấp dịch vụ quảng cáo cho bên thuê dịch vụ theo các điều kiện cùng quy định cụ thể đã thỏa thuận trước. Bên cung ứng dịch vụ sẽ đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp cùng hiệu quả để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bên thuê dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên cung ứng dịch vụ sẽ nhận thanh toán từ bên thuê dịch vụ dựa trên các khoản phí cùng điều khoản đã được thỏa thuận trước đó. Việc thanh toán này có thể dựa trên các phương thức thanh toán cụ thể như trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc các cách thức thanh toán khác theo thỏa thuận của hai bên.

Bên thuê dịch vụ, từ phía mình, có nhiệm vụ thanh toán trọn vẹn cùng đúng hẹn cho bên cung ứng dịch vụ, đảm bảo rằng hợp đồng được thực hiện đúng theo các điều khoản đã được thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa với việc bên thuê dịch vụ cam kết hỗ trợ cùng cung cấp thông tin cần thiết cho bên cung ứng dịch vụ để giúp họ thực hiện tốt chiến dịch quảng cáo.

Hình thức cùng nội dung của hợp đồng quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là một công cụ quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, giúp họ giới thiệu sản phẩm cùng dịch vụ của mình đến khách hàng một cách hiệu quả. Để bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quá trình thực hiện quảng cáo thương mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại ra đời.

Theo Điều 110 của Luật Thương mại 2019, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc theo cách thức khác có giá trị pháp lý. Điều này đảm bảo tính minh bạch cùng chi tiết trong việc thỏa thuận giữa các bên.

Luật quảng cáo 2018 cũng quy định rằng hoạt động quảng cáo thương mại phải thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo hướng dẫn của pháp luật. Điều này làm tăng tính chuyên nghiệp cùng pháp lý trong việc thực hiện quảng cáo thương mại.

Mặc dù hợp đồng này nằm trong lĩnh vực thương mại, nó vẫn giữ tính chất của hợp đồng dân sự, nơi mà tính thỏa thuận của các bên được đặt lên hàng đầu. Vì đó, nếu không có thỏa thuận khác, các quyền cùng nghĩa vụ cơ bản của các bên sẽ được xác định như sau:

  • Quyền của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:
    • Bên thuê quảng cáo thương mại có quyền lựa chọn người phát hành quảng cáo, cách thức, nội dung, phương tiện, phạm vi cùng thời gian quảng cáo thương mại. Họ cũng có quyền kiểm tra cùng giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.
    • Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác cùng theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Họ cũng được quyền nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại cùng các chi phí hợp lý khác.
  • Nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:
    • Bên thuê quảng cáo thương mại phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá cùng dịch vụ thương mại. Họ cũng phải trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại cùng các chi phí hợp lý khác.
    • Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại phải thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo, cách thức, nội dung, phương tiện, phạm vi cùng thời gian quảng cáo thương mại. Họ cũng phải tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá cùng dịch vụ thương mại dựa trên thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp cùng thực hiện các nghĩa vụ khác đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Tổng cộng, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là công cụ quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch cùng hợp pháp trong hoạt động quảng cáo thương mại, đồng thời xác định rõ quyền cùng nghĩa vụ của các bên tham gia, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cùng duy trì thành công của các hoạt động thương mại.

Mức phạt vi phạm hợp đồng quảng cáo thương mại là bao nhiêu?

Phạt vi phạm là một biện pháp thi hành quyền của bên bị vi phạm hợp đồng khi bên vi phạm không tuân thủ các điều khoản cùng thoả thuận đã được thỏa thuận trước đó. Thường thì trong hợp đồng, có quy định rõ về số tiền phạt cụ thể hoặc cách tính số tiền phạt khi xảy ra vi phạm. Mục tiêu của khoản phạt vi phạm là khuyến khích bên vi phạm tuân thủ hợp đồng cùng bồi thường cho bên bị vi phạm vì những tổn hại gây ra.

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật Thương mại 2005.

Đầu tiên thì hình phạt vi phạm là hình phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng hình phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật Thương mại 2005.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường tổn hại, trừ trường hợp Luật Thương mại 2005 có quy định khác.

Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả hình phạt phạt vi phạm cùng buộc bồi thường tổn hại, trừ trường hợp Luật Thương mại 2005 có quy định khác.

Vì vậy, các bên trong hợp đồng thương mại chỉ được áp dụng phạt vi phạm khi có thỏa thuận.

Theo Điều 301 Luật Thương mại năm 2005 quy định về hình phạt vi phạm như sau:

“Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng hình phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”

Vì vậy, hình phạt vi phạm hợp đồng thương mại căn cứ theo Luật Thương mại sẽ theo thỏa thuận của các bên tham gia tuy nhiên hình phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Trường hợp nào bị phạt vi phạm hợp đồng theo hướng dẫn?

Phạt vi phạm là một yếu tố quan trọng trong hợp đồng dân sự, uỷ quyền cho sự thỏa thuận giữa các bên về cách xử lý vi phạm hợp đồng. Theo quy định chung, bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm thường được xác định dựa trên thoả thuận của các bên, trừ khi có các quy định khác trong luật liên quan.

Các bên tham gia hợp đồng có sự linh hoạt trong việc thỏa thuận về phạt vi phạm. Họ có thể quyết định liệu bên vi phạm chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không cần bồi thường tổn hại hoặc có thể kết hợp giữa việc chịu phạt vi phạm cùng bồi thường tổn hại.

Trong trường hợp các bên đã thỏa thuận về việc phạt vi phạm nhưng không có thoả thuận về việc bồi thường tổn hại, thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không cần phải bồi thường tổn hại.

Tuy nhiên, quan điểm quan trọng nhất là phạt vi phạm chỉ được áp dụng khi có sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng dân sự. Điều này làm cho việc xử lý vi phạm trở nên chi tiết cùng công bằng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt cùng sự tự quyết định của các bên trong hợp đồng.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Mức phạt vi phạm hợp đồng quảng cáo thương mại mới năm 2023“. Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc, LVN Group với đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Công chứng tại nhà Bắc Giang. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 1900.0191

Giải đáp có liên quan

Chủ thể của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại thế nào?

Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo: 
Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Người phát hành quảng cáo
Bên thuê dịch vụ quảng cáo: 
Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có nhu cầu giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình với khách hàng.
Văn phòng uỷ quyền của thương nhân trong trường hợp được thương nhân ủy quyền.
Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ là thương nhân  kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam

Phân loại các loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có hai loại:
Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ có thể cung ứng một phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quảng cáo thương mại (có thể bao gồm cả phát hành quảng cáo).
Hợp đồng thuê phát hành quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ là các tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm đơn vị báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao cùng tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com