Người lao động bị chuyển làm công việc khác so với hợp đồng trong thời gian bao lâu? 2023

Công ty điều chuyển tôi sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động 90 ngày. Luật sư cho tôi hỏi, công ty điều chuyển tôi sang làm công việc khác như vậy có đúng so với quy định của pháp luật không? Quyền lợi của tôi được hưởng là gì?

 

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi, công ty điều chuyển tôi sang làm công việc khác như vậy có đúng so với quy định của pháp luật không? Quyền lợi của tôi được hưởng là gì?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về việc điều chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng.

Căn cứ vào Điều 29 Bộ Luật lao động 2019: 

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động,nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động”.

Như vậy, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, nên Giám đốc công ty bạn đã điều chuyển bạn từ công việc marketing sang làm quản lí kho, giám sát việc xuất hàng và đã báo trước cho bạn trước 05 ngày là hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật quy định thời gian điều chuyển là không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nhưng trong trường hợp của bạn thì điều chuyển trong thời gian 90 ngày là trái với quy định của pháp luật. 

Thứ hai, quyền lợi bạn được hưởng khi điều chuyển làm công việc khác:

Theo quy định Khoản 3 Điều 29 Bộ Luật lao động 2019:“Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Do đó, khi điều chuyển sang làm quản lí kho, giám sát việc xuất hàng, bạn được trả lương theo công việc mới này. Trong trường hợp tiền lương theo công việc mới thấp hơn tiền lương công việc marketing thì bạn được giữ nguyên tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật LVN Group qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ1900.0191 để được tư vấn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com