Quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể. 2023

Luật sư có thể tư vấn giúp tôi để phiên họp thương lượng tập thể diễn ra thì quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể như thế nào?

 

Câu hỏi:

Luật sư có thể tư vấn giúp tôi để phiên họp thương lượng tập thể diễn ra thì quy trình chuẩn bị và tiến hành  thương lượng tập thể như thế nào?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Mục đích của thương lượng tập thể là nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xác lập các điều kiệ lao động mới làm căn cứ để tiến hành kí kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thwucj hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi tiến hành thương lượng tập thể phải tuân theo quy trình nhất định.

Thứ nhất, quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể: 

Điều 70 Bộ luật lao động 2019 đã quy định cụ thể quy trinh thương lượng tập thể. Khi chuẩn bị tiến hành thương lượng tập thể làm theo  các bước sau:

–  Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

 Lấy ý kiến của tập thể lao động.

Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

–  Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.

Thứ hai, các bước tiến hành thương lượng tập thể:

–  Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

–  Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

Như vậy công ty bạn muốn thương lượng tập thể thì cần tuân thủ quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể như trên. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật LVN Group qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 1900.0191 để được tư vấn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com