Biên bản thương thảo hợp đồng

Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Số hiệu gói thầu:…

Tên dự án:………………………………………………………………..

Tên gói thầu:……………………………………………………………

(Hạng mục:……………………………………………………………… )

Công trình:………………………………………………………………

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại:…………………………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THẦU ( BÊN A)…………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………..Chức vụ:………………

Sau khi thảo thuận hai bên thống nhất nội dung:

  1. Bên A giao cho Bên B thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình theo hồ sơ bản vẽ kỹ thuật được phê duyệt;
  2. Giá trị hợp đồng:……………………………………. VNĐ

Giá trị trên chỉ là tạm tính, giá trị thanh toán là giá trị sau khi có quyết định phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình;

  1. Những quy định cụ thể giữa hai bên sẽ được thống nhất trong hợp đồng………………

……………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện nhà thầuĐại diện chủ đầu tư
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI