Mẫu Biên bản vụ việc

Biên bản vụ việc là văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng để ghi nhận lại toàn bộ một vụ việc diễn ra, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản vụ việc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

(Số:…/BB-…)

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm…., tại địa chỉ: ……… Chúng tôi gồm có:

1.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

2.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

3.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

4.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

………………

Tiến hành lập biên bản vụ việc có nội dung như sau:

  1. Tên vụ việc: ……………………………………………………………………………………
  2. Thời gian diễn ra vụ việc: …………………………………………………………………
  3. Cá nhân, tổ chức có mặt, tham gia vụ việc: ………………………………………..
  4. Nội dung chính của vụ việc:

……………………………………

  1. Kết luận, đánh giá

……………………………………

Biên bản được lập xong vào lúc …giờ…phút cùng ngày, đã đọc lại cho các bên nghe lại và thông qua.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNĐẠI DIỆN CÁC BÊNĐẠI DIỆN CÁC BÊN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI