Biên bản yêu cầu thêm vật tư

Mẫu Biên bản yêu cầu thêm vật tư


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN YÊU CẦU THÊM VẬT TƯ

Dự án :

Gói thầu :

Họ và tên người đề xuất :

Đơn vị :

Lý do sử dụng :

Danh mục vật tư được đề xuất và thông qua :

STTTên vật tưĐơn vịSố lượngThành tiềnGhi chú
1     
2     
3     
4     
     

Tổng cộng : …….. ( Bằng chữ : ………. )

Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữa 01 bản có giá trị như nhau .

CÔNG TY …….

 

Đại diện theo pháp luật

( Ký và ghi rõ họ tên )

Người đề nghị

( Ký và ghi rõ họ tên )

Người lập biên bản

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI