Chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết về việc chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Hiện nay có nhiều bạn sinh viên nam muốn đi nghĩa vụ quân sự khi còn trên hàng ghế nhà trường. Tuy nhiên nhiều bạn lại phân vân rằng, liệu chưa tốt nghiêp đại học thì có được đi nghĩa vụ quân sự hay là không? Vậy theo hướng dẫn của pháp luật thì nếu như chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không? Thủ tục đi nghĩa vụ quân sự khi chưa tốt nghiệp đại học thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?. LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Luật Nhập ngũ quân sự 2015 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau:

– Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

– Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn của Luật này.

– Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

– Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

 • Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu đơn vị, tổ chức;
 • Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;
 • Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế – quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
 • Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Nguyên tắc yêu cầu tuyển quân tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về nguyên tắc, yêu cầu tuyển quân như sau:

– Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

– Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

– Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

– Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?

Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về chỉ tiêu và thời gian tuyển quân như sau:

– Hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

– Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

Chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

– Tuổi đời:

 • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 • Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

– Tiêu chuẩn chính trị:

 • Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Đối với các đơn vị, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

– Tiêu chuẩn sức khỏe:

 • Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Đối với các đơn vị, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
 • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

– Tiêu chuẩn văn hóa:

 • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
 • Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nhập ngũ quân sự 2015 quy định một trong các tiêu chí được tạm hoãn gọi nhập ngũ được pháp luật quy định, là đối tượng:

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Vì vậy về mặt pháp luật, thì nếu bạn đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đáp ứng đủ các tiêu chỉ tuyển quân thì cho dù bạn là người chưa tốt nghiệp đại học và thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ nhưng nếu bạn có mong muốn được đi nghĩa vụ quân sự thì vẫn được.

Khi đi nghĩa vụ bạn sẽ được những cấp bậc nào trong quân đội?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Nhập ngũ quân sự 2015 quy định về chức vụ, cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

– Chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ:

 • Phó trung đội trưởng và tương đương;
 • Tiểu đội trưởng và tương đương;
 • Phó tiểu đội trưởng và tương đương;
 • Chiến sĩ.

– Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ:

 • Thượng sĩ;
 • Trung sĩ;
 • Hạ sĩ;
 • Binh nhất;
 • Binh nhì.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được phong, thăng cấp bậc quân hàm tương ứng với chức vụ; có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được thăng quân hàm trước thời hạn; có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề Chưa tốt nghiệp đại học có đi nghĩa vụ quân sự được không?″. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến tra cứu thông tin quy hoạch; tra cứu quy hoạch xây dựng; tra cứu thông tin chủ sở hữu đất của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Bệnh vảy nến có phải đi nghĩa vụ không?

Khi bạn bị vảy nến thì sức khoẻ của bạn về bệnh da liễu sẽ từ điểm 4-5-6, từ đó tương ứng với phân loại sức khoẻ ở mức độ loại 4, loại 5 và loại 6, trong khi tiêu chí sức khoẻ được tuyển đi nghĩa vụ quân sự ở mức loại 1, loại 2 và loại 3. Cho nên theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 41, trường hợp bị bệnh vảy nến sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bệnh viêm da cơ địa có đi nghĩa vụ quân sự không?

Khi bạn bị mắc bệnh viêm da cơ địa thì khi khám sức khoẻ về mục bệnh da liễu bạn sẽ bị chấm điểm 6, việc chấm điểm này sẽ khiến cho phân loại sức khoẻ của bạn ở loại 6. Chính vì thế mà bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự; do rơi vào trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2022?

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP trong đó:
– Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt.
– Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt.
– Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá.
– Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.
– Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém.
– Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.
Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:
– Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1.
– Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2.
– Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.
– Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4.
– Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5.
– Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI