Đơn xin cấp lại giấy ra viện

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp lại giấy ra viện


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY RA VIỆN

Căn cứ theo Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về Trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh.

            Kính gửi:

  • CƠ SỞ Y TẾ … THÀNH PHỐ

Họ và tên người làm lại giấy ra viện:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Năm sinh: ……………. Nơi sinh: ……………………. Dân tộc: …………………………

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………… Số điện thoại: ……………………..

Thông tin khám chữa bệnh:

BHYT giá trị từ …/…/…. Đến ngày: …/…/…..  Số: ………………………………………

Vào viện lúc: … giờ … phút  Ngày … tháng … năm ….

Ra viện lúc: … giờ … phút  Ngày … tháng … năm ….

Chuẩn đoán: …………………………………………………………………………………

Phương pháp điều trị: ………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Tôi làm đơn này kính mong cơ sở Y tế cấp lại cho tôi giấy ra viện để tôi nộp lại cho ban quản lý của công ty … .

Căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định:

Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

  1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

a) Cấp lại giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp sau đây:

– Bị mất, bị hỏng;

– Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

– Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

– Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu “Cấp lại” trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ”.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CSYT

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI