Đơn xin chuyển phòng làm việc

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin chuyển phòng làm việc

Đơn xin chuyển phòng làm việc là văn bản được người lao động sử dụng để phản ánh nhu cầu của bản thân về việc chuyển địa điểm làm việc vì một số lý do nhất định cho người sử dụng lao động hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 2018

ĐƠN XIN CHUYỂN PHÒNG LÀM VIỆC

(Về việc: Đề nghị chuyển địa điểm làm việc vì lý do……………….)

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: – Công ty………………………….

-Phòng quản lý nhân sự / Trưởng phòng / Giám đốc…………………….

Tôi tên là : ………………………………… Sinh ngày: .. /… / … Giới tính: ………..

Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành công tác: …………………………………………………..

Hiện tại tôi đang làm việc tại phòng ………….

Phòng làm việc tôi đang công tác chịu ảnh hưởng trực tiếp công trình đang sửa chữa ở tầng trên gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng khiến tôi không thể tập trung làm việc, ảnh hưởng chất lượng công việc, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Trên đây là ví dụ của chúng tôi, bạn cần nêu lý do mình cần chuyển phòng làm việc)

Tôi được biết theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

1.Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

a)Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường

…”

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý công ty cho phép tôi được chuyển sang phòng khác để tiếp tục công tác, làm việc cho công ty.

Kính mong Quý cơ quan xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI