Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự


Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự là văn bản được áp dụng cho các công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin miễn nghĩa vụ quân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

………….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Căn cứ  Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Kính gửi:  UBND quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh …

Tôi là:…………………………………………… sinh ngày: …………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………………………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………………………….. Nơi cấp:…………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

(Trình bày lý do miễn nghĩa vụ quân sự)

Lý do: trình bày chi tiết về lý do xin miễn nghĩa vụ quân sự thuộc một trong những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự theo Điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 kèm theo giấy tờ có liên quan chứng minh.

Căn cứ Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, xét thấy, trường hợp của tôi thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định. Do đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét, ra quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho tôi.

Tôi cam đoan những nội dung trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp thuận để tôi được đảm bảo quyền lợi của mình theo quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI