Đơn xin xác nhận là giáo viên của trường

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận là giáo viên của trường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG

(Vv là giáo viên Trường … )

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-… ngày … tháng … năm … quy định về Viên chức trường  ….

            Kính gửi:

  • BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
  • HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
  • PHÒNG QUẢN LÝ

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…./…../…..     Nơi sinh: ……………………………………………

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại: …………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng xác nhận tôi hiện là giáo viên đang công tác tại Trường …. . Với lý do ………………………………………………………………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI