Đơn xin xác nhận quá trình làm việc

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận quá trình làm việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ- … ngày… tháng… năm… quy định về

Kính gửi:

  • BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…./…../…..     Nơi sinh: ……………………………………………

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Hiện đang công tác tại:

Công ty: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………

Phòng/Ban: …………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng: ……………………………………………………………………………..

Thời gian công tác từ …/…/….. đến nay

Lý do xin xác nhận công tác: ………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI