Đơn xin xác nhận sinh con tại nhà

Hiện nay, để làm thủ tục khai sinh, UBND cấp xã yêu cầu phải có Giấy chứng sinh của bệnh viện. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp đặc biệt là ở các vùng kinh tế còn khó khăn, việc sinh con tại nhà đã và đang là những việc thường xuyên xảy ra. Khi đó, để thực hiện khai sinh, các bà mẹ cần có sự xác nhận đã sinh con tại nhà.

Mẫu đơn xin xác nhận sinh con tại nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH CON TẠI NHÀ

KÍNH GỬI: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG…………………

Tên tôi là:………………………………………Sinh ngày………………………….

CMND số: ………………………..cấp ngày…………………….tại……………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sinh ra của trẻ với các nội dung sau:

  1. Họ và tên trẻ: ……………………………………………
  2. Giới tính: ……………………
  3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..
  4. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………
  5. Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:…………………………………..
  6. Quê quán: ……………………………………………………………………………

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, lo làm ăn nên vợ chồng tôi chưa làm khai sinh cho con. Nay làm đơn này nhờ sự xác nhận của ông bà nhân chứng và Uỷ ban nhân dân xã/phường xác nhận để tôi được làm giấy đăng ký khai sinh cho con tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm chứng                                                                  Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)                                                              (Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI