Giấy đề nghị thu hồi tài sản

Giấy đề nghị thu hồi tài sản là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành xác lập đề nghị chủ thể có liên quan thu hồi lại số tài sản do đơn vị mình hoặc mình quản lý vì những lý do nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị thu hồi tài sản.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giấy đề nghị thu hồi tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng …..năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI TÀI SẢN

Kính gửi: Công ty……………..

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-….. về việc thu hồi tài sản ……………..;

Căn cứ……………………………………………………………………….;

Sau quá trình kiểm tra, rà soát định kỳ Cơ quan…… phát hiện về những sai phạm của Công ty trong thời gian hoạt động.

Đề nghị Công ty tiến hành thu hồi các loại tài sản dưới đây:

STTTên tài sảnMô tả tài sảnSố lượngLý do thu hồi………
 1,     
 2,     
 3,     
 4,     

Kể từ khi nhận được giấy đề nghị này Công ty….. phải nghiêm túc thực hiện việc thu các loại tài sản nêu trên và thực hiện giải trình tại cơ quan về những sai phạm đối với các tài sản này.

Giấy đề nghị kèm theo Quyết định thu hồi tài sản số:……/QĐ-……….

Kính đề nghị Công ty hợp tác thực hiện./.

TÊN CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI