Hợp đồng thuê PG

Mẫu Hợp đồng thuê PG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ PG

( Số:………/HĐTPG -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động  2012;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Tên công ty :

Mã số thuế:

Trụ sở chính:

Đại diện theo ủy quyền Ông:………………………..Chức vụ:………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Fax: …………………………………   Email:……………………………………..

Bên B

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../……

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê PG với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích làm PG giới thiệu, quảng cáo sản phẩm cho công ty mình.

Bên B đáp ứng được tiêu chuẩn mà bên A đưa ra như:

Chiều cao:……..m

Cân nặng:………kg

Số đo cơ thể:

  • Vòng 1:
  • Vòng 2:
  • Vòng 3:

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. Tháng…năm… Bên  B sẽ phải có mặt tại trụ sở công ty để được hướng dẫn, đào tạo về công việc và nhận nhận đồng phục.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến khi chấm dứt hợp đồng.

PG sẽ phải làm việc tối thiếu cho bên B là 3 tháng.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền các bên

Bên A

Bên B

·        Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến PG quảng cáo, giới thiếu sản phẩm

·        Bên B được hưởng mọi quyền lợi về lương thưởng cũng như doanh số mà bên B đã đạt được trong quá trình làm việc.

·        Bên A có thể yêu cầu bên B di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong các địa điểm sau:….. đang thiếu PG

·        Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ khi lượng khách hàng quá nhiều không đáp ứng hết được nhu cầu của khách hàng.

·        Bên B được yêu cầu bên A giải quyết khi có khách hàng gây khó khan trong quá trình thực hiện công việc.

·        Bên A có quyền phạt khi bên B không đến đúng thời gian quy định hoặc không tuân thủ nội quy khi làm việc

·        Bên B có quyền  bên A đảm bảo về chất lượng cũng như sản phẩm mình nhận PG không phải mặt hàng pháp luật cấm,…

·        ………..

·        ………………

3.2 Nghĩa vụ các bên
Bên ABên B
·        Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như việc hướng dẫn PG thực hiện công việc.·        Bên B có nghĩa vụ đến địa điểm làm việc và hoàn thành công việc theo thời gian bên B quy định·        Bên B có trách nhiệm thực hiện trong phạm vi công việc mà PG phải làm theo yêu cầu của công ty.
·        Bên A có nghĩa vụ tìm ra hướng  giải quyết khi bên B có gặp khó khăn trong quá trình làm việc mà không thể tự xử lý được.

·        Bên B  có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định của công ty trong quá trình làm việc

·        Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ lương thưởng cho bên B khi kết thúc công việc·        Khi làm việc nếu gặp khó khăn hay không thuộc phạm vi xử lý công việc của mình bên B phải báo lại cho quản lý khu vực nhanh chóng, kịp thời.
·        Bên A có nghĩa vụ giải trình rõ ràng cho bên B biết khi trừ hay phạt lương của bên B.·        Bên B phải tiến hành báo cáo với quản lý khi kết thúc công trong một ngày.
·        ……….·        ……………

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Mức chi phí bên A phải chi trả cho bên B khi làm PG là…./h. Ngoài ra bên A sẽ được hưởng các mức hỗ trợ cụ thể từ bên A như sau:

  • Hỗ trợ ăn trưa:…….
  • Doanh số:……./ Sản phẩm
  • Xăng xe đi lại:……….

Ca làm việc là 8h/ ngày.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán đầy đủ mức chi phí lương, thưởng như đã thỏa thuận bằng tiền mặt cho bên B vào mùng 10 hàng tháng.

Điều 5: Phạt vi phạm

-Bên A có trách trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A tự ý trừ những khoản lương của bên B mà không chứng minh được lý do thì sẽ phải hoàn trả đầy đủ và bồi thường cho bên B.

– Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt tùy thuộc vào kết quả làm việc mà bên B đạt được ngày hôm đó.

– Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng.  Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

  • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
  • Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể tự hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi bên A và bên B đã thực hiện xong việc thuê và cho thuê PG.

Bên B sẽ phải làm việc cho bên A tối thiếu trong thời gian 03 tháng. Sau thời gian 03 tháng bên B muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A thời gian trước 01 tháng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

-Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng cho thuê PG. Tức là ngày…/…/….

-Hợp đồng sẽ gồm 06 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

-Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê PG các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI