Mức phạt tiền cao, thấp nhất với pháp nhân thương mại phạm tội

Khái niệm pháp nhân thương mại được quy định như thế nào? Mức phạt tiền cao, thấp nhất với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định ra sao? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

1. Pháp nhân thương mại là gì?

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân chỉ khi tổ chức đó được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và những luật khác có liên quan. Tổ chức đó phải có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật dân sự 2015. Họ có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Phải nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Tại Điều 75 Bộ luật dân sự 2015 có quy định, pháp nhân thương mại và pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.  Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác

2. Mức phạt tiền cao nhất đối với pháp nhân thương mại?

Điều 76 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật hình sự năm 2015

 STT Tội danh Hình phạt tiền cao nhất đối với pháp nhân thương mại Căn cứ pháp lý
1 Tội buôn lậu Phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng Điểm d Khoản 6 Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 38 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
2 Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng Khoản 5  Điều 189 Bộ luật dân sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
3 Tội sản xuất buôn bán hàng cấm Phạt tiền từ 6 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 190 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại điểm c Khoản 40 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
4 Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm Phạt tiền từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại điểm c Khoản 41 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
5 Tôi sản xuất buôn bán hàng giả Phạt tiền từ 6 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 192 Bộ luật hình sự 2015
6 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm Phạt tiền từ 9 tỷ  đồng đến 18 tỷ đồng Điểm d Khoản 6 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015
7 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh Phạt tiền từ 15 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Điểm d Khoản 6 Điều 194 Bộ luật dân sự 2015
8 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi Phạt tiền từ 9 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng Điểm d Khoản 6 Điều 195 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 45 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
9 Tội đầu cơ Phạt tiền từ 4 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng Điểm c Khoản 4 Điều 196 Bộ luật hình sự 2015
10 Tội trốn thuế Phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 47 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
11 Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước Phạt tiền từ 500 triệu đồng  đến 1 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 303 Bộ luật dân sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại điểm k Khoản 2 Điều 2 Bộ luật hình sự 2015
12 Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán Phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 209 Bộ luật hình sự 2015
13 Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán Phạt tiền từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 210 Bộ luật hình sự 2015
14 Tội thao túng thị trường chứng khoán Phạt tiền từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 211  Bộ luật hình sự 2015
15 Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm Phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 213 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Bộ luật hình sự 2017
16 Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 216 Bộ luật hình sự 2015
17 Tội vi phạm quy định về cạnh tranh Phạt tiền từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 217 Bộ luật hình sự 2015
18 Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan Phạt tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 225 Bộ luật hình sự 2015
19 Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Phạt tiền từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 226 Bộ luật hình sự 2015
20 Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Phạt tiền từ 3 tỷ đến 7 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 227 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 51 Điều 1 Bộ luật hình sự năm 2017
21 Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản Phạt tiền từ 3 tỷ đến 6 tỷ đồng Điểm b Khoản  Điều 232 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 55 Điều 1 Bộ luật hình sự 2015
22 Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã Phạt tiền từ 3 tỷ đến 6 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 234 Bộ luật hình sự 2015

 

23 Tội gây ô nhiễm môi trường Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 235 Bộ luật hình sự 2015
24 Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường Phạt tiền từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 237 bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Điểm c  Khoản 59 Bộ luật hình sự 2015
25 Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông Phạt tiền từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 238 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại điểm c Khoản 60 Điều 238 Bộ luật hình sự 2017
26 Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam Phạt tiền từ 5 tỷ đến 7 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 Điều 239 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung tại Điểm c Khoản 61 Bộ luật hình sự 2017
27 Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản Phạt tiền từ 5 tỷ đến 7 tỷ đồng Điểm c Khoản 5  Điều  243 Bộ luật hình sự 2015
28 Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm Phạt tiền từ 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng Điểm c Khoản 5 ĐIều 244 Bộ luật hình sự 2015
29 Tội vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng Điểm c Khoản 4 Điều 245 Bộ luật hình sự 2015
30 Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại Phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng Điểm b Khoản 4 Điều 246 Bộ luật hình sự 2015

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự là tội có hình phạt tiền đối với pháp nhân khi vi phạm là cao nhất. Pháp nhân khi vi phạm  tội này có thể bị phạt tiền từ 9 tỷ  đồng đến 18 tỷ đồng

3. Mức phạt tiền thấp nhất đối với pháp nhân thương mại khi phạm tội?

Mọi hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại thực hiện sẽ được xử lý công bằng, bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt sở hữu và thành phần kinh tế. Khi pháp nhân thương mại phạm tội thì hình thức phạt tiền được áp dụng là hình thức phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tại Điều 77 Bộ luật hình sự 2015 quy định về hình thức phạt tiền thì khi pháp nhân thương mại phạm tội, mức phạt tiền sẽ được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội và sự biến động của giá cá nhưng không được thấp hơn 50 triệu đồng

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

+ Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017

+ Bộ luật dân sự 2015

Theo dõi chúng tôi trên
5/5(1
bình chọn
)
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI