Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng, chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên phòng kế toán, khai trừ cán bộ phụ trách sổ sách, quản lý thu chi của đơn vị, tổ chức.

Tổng quan Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành nhằm bãi nhiệm cá nhân là kế toán trưởng của cơ quan, đơn vị đó. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH BÃI NHIỆM

(V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty…….;

Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm Ông/Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Lý do bãi nhiệm:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 

– Lưu VT

Giám đốc

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191