Thông báo sử dụng tên miền quốc tế

Mẫu Thông báo sử dụng tên miền quốc tế


CÔNG TY………..                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

  Kính gửi: Bộ thông tin và truyền thông………………..

– Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006.

I. Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Mã số doanh nghiệp:………………………………..

3/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

4/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

5/ Điện thoại:…………………. Fax:……………………..

6/ Đại diện theo pháp luật:……………………………….. Chức vụ:……………………………

II. Thông báo về việc sử dụng tên miền quốc tế cho doanh nghiệp như sau:

  1. Tên miền thông báo:……………………..
  2. Thông tin liên hệ của chủ thể tên miền (cá nhân)

– Họ và tên:…………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………………..

Nơi cấp: cấp ngày……tháng…..năm……

– Địa chỉ thường trú:……………………….

– Địa chỉ hiện tại:……………………………

– Quốc tịch:…………………………………….

– Số điện thoại:……………………………….

– Email:………………. Fax:………………….

Đề nghị Bộ thông tin và Truyền thông cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Doanh nghiệp cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn./.

CÁC GIẤY TỜ GỬI KÈM:ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
– ………………………….

 

– ………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI