Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới năm 2022

Chào luật sư, sắp tới công ty tôi sắp ra mắt nồi lẩu điện đẹp, lạ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng trong cuộc sống hiện đại, mẫu hàng này chưa từng xuất hiện trên thị trường bao giờ. Hiện tại, chúng tôi muốn đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của chúng tôi thì cần phải làm tờ khai đăng ký thế nào? Cần phải điền những gì vào tờ khai đăng ký công nghiệp? Xin được trả lời.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về “Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp” LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Sở hữu Trí tuệ
 • Thông tư 16/2016/TT – BKHCN

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần phải đáp ứng yêu cầu gì?

 • Theo Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

“Điều 103. Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

2. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bộc lộ trọn vẹn tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

b) Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện trọn vẹn các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

c) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện trọn vẹn kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

3. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

4. Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện trọn vẹn các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.”

 • Theo đó, khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cần phải nộp kèm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và ảnh chụp, bản vẽ phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp quy định thế nào?

 • Theo Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

“Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới;

2. Có tính sáng tạo;

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.”

 • Theo đó, kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp thì mới được bảo hộ. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào kể trên thì sẽ không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Trường hợp nào sẽ không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

 • Theo Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

“Điều 64. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.”

 • Vì vậy, nếu thuộc một trong những trường hợp kể trên thì sẽ không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay được quy định thế nào?

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo mẫu số 03-KDCN Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN như sau:
 • Tải về mẫu đơn tại đây:
 • Trang số 1:

1. Dấu nhận đơn: Để trống đây là nơi dành cho đơn vị đăng kí

2. Tên Kiểu dáng công nghiệp: Đây là nơi chủ đơn tự đặt tên cho kiểu dáng công nghiệp của mình, tên phải ngắn gọn, phải phán ánh được chính xác bản chất của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

3. Phân loại quốc tế: Là phần chủ đơn cần ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp theo Bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp Locarno. Nếu không phân loại không chính xác thì phải nộp lệ phí phân loại.

4. Đại diện chủ đơn: Đánh dấu x vào ô phù hợp và ghi tên, địa chỉ cá nhân lập tờ khai. Nếu chủ đơn chính là cá nhân lập tờ khai thì không cần điền vào ô này.

5. Người uỷ quyền theo pháp luật của chủ đơn: là người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên.

6. Tổ chức dịch vụ uỷ quyền sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ sở hữu: là tổ chức dịch vụ uỷ quyền SHCN đủ điều kiện hành nghè có giấy ủy quyền của chủ đơn.

7. Người khác được ủy quyền của chủ đơn: là cá nhân được ủy quyền người thuộc tổ chức được người đứng đầu chi nhánh, văn phòng uỷ quyền Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

 • Trang số 2

1. Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: đánh dấu x vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu. Để trống nếu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

2. Loại phí và lệ phí theo hướng dẫn Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính

3. Kiểm tra danh mục tài liệu: là phần dành cho đơn vị đăng ký

4. Chữ kí, họ tên chủ đơn/uỷ quyền chủ đơn: là phần chữ ký và ghi rõ họ tên cá nhân lập tờ khai. Nếu cá nhân lập tờ khai là người thay mặt tổ chức là củ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

5. Xem thêm Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

 • Trang số 3:

1. Chủ đơn khác: Ghi tên, địa chỉ chủ đơn thứ hai trở đi

2. Các tài liệu khác: Nếu có tài liệu bổ trợ thì ghi rõ tên và số trang tài liệu kèm theo tờ khai

3. Chủ đơn/ Đại diện kí tên: Là phần chữ kí của cá nhân lập tờ khai

Kiểu dáng bị sửa đổi có được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nữa không?

 • Điều 97 Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ 2013 quy định về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ như sau:

“Điều 97. Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu đơn vị quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, đơn vị quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của đơn vị đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu đơn vị quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.”

 • Vì vậy, theo hướng dẫn trên, việc sửa đổi máy móc của bạn sẽ không được đơn vị có thẩm quyền sửa đổi đơn bảo hộ đối với sản phẩm trước đó. Mà muốn bảo hộ cho sản phẩm sau khi sửa thì bạn nên đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm mới này.

Mời bạn xem thêm

 • Xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp thế nào?
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới
 • Mất căn cước công dân gắn chip có tìm được không?

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp″. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty nhanh; dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp; dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

Giải đáp có liên quan

Ủy quyền uỷ quyền trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp thế nào?

– Việc ủy quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy ủy quyền.
– Giấy ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên, địa chỉ trọn vẹn của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
+ Phạm vi ủy quyền;
+ Thời hạn ủy quyền;
+ Ngày lập giấy ủy quyền;
+ Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền.
– Giấy ủy quyền không có thời hạn ủy quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền

Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quy định thế nào?

– Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được đơn vị quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn tại Điều này.
– Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời gian sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.
– Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.
– Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố dưới cách thức cho phép tra cứu trực tiếp tại đơn vị quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép; đối với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có đơn vị có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu. Các thông tin cơ bản về đơn đăng ký thiết kế bố trí và văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI