Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm

Tờ trình chuyển đổi vị trí việc làm là văn bản được sử dụng để người lao động đề nghị, trình bày nhu cầu chuyển đổi vị trí việc làm với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động xem xét chuyển đổi vị trí việc làm cho người lao động.


CHI NHÁNH/PHÒNG/…

………

——-

Số:……/TTr-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Kính gửi: CÔNG TY……………

I.Căn cứ để đề nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

II.Đề xuất phương án chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

III.Kiến nghị chuyển đổi vị trí việc làm

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG CHI NHÁNH/PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI