Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên

Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên là văn bản do thư ký của cuộc họp hoặc chủ thể khác có trách nhiệm ghi chép lại nội dung, kết quả của Hội nghị sau khi có căn cứ kết luận thống nhất quan điểm về đánh giá xếp loại Đảng viên. Dưới đây là mẫu văn bản chi tiết về Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên


ĐẢNG BỘ………….

 

CHI BỘ…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….., ngày….tháng…. năm

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20…

Ngày…….tháng…….năm 20……..Chi bộ:…… tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20……

Tổng số đảng viên của chi bộ:…… đồng chí.

Trong đó:

– Số đảng viên có mặt:…….đồng chí.

Chính thức:………đồng chí;

Dự bị:…………… đồng chí.

– Số đảng viên vắng mặt:……………đồng chí,

Lý do………………

– Khách mời: đồng chí………………………………………………………….

– Chủ trì hội nghị Đ/c:…………………… …..chức vụ:……………………….

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………..

Nội dung Hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20…

I. Đánh giá chung chất lượng chi bộ:

1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 20….

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm

Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá chất lượng Đảng viên

Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho Đảng viên như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 Xếp loại đảng viên:

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên như sau:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Hình thức nhất trí xếp loại Đảng viên : Bỏ phiếu kín

– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

1, Đ/c ……………………………………………. Chức vụ:  Trưởng ban

2, Đ/c ……………………………………………..Chức vụ:   Uỷ viên

3 ,Đ/c ……………………………………………..Chức vụ:  Uỷ viên

II. Kết luận quả xếp loại Đảng viên

1. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm:

Đ/c…………………………………….đạt………………./…………………

Đ/c…………………………………….đạt………………./…………………

2. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

3. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c………………………………………….đạt………………./………………

Đ/c…………………………………. ………đạt………………./………………

4. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c…………………..………………………đạt………………./………………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ…phút  ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ                                                                            THƯ KÝ HỘI NGHỊ

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com