Công văn yêu cầu phối hợp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu hợp tác


Công văn yêu cầu phối hợp là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn yêu cầu cá nhân, tổ chức khác cùng phối hợp làm một công việc, nhiệm vụ nào đó.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …….

TRƯỜNG THPT……………………

 _________

Số: ……../CV-…

V/v: đề nghị hợp tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

…………., ngày… tháng … năm…

CÔNG VĂN YÊU CẦU HỢP TÁC

Kính gửi:                         – Ban giám hiệu Trường THCS ….;

– Ban giám hiệu Trường THCS ….;

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo … về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 20 … – 20… dành cho bậc THPT, Trường THPT…… là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi lần này. Để phục vụ cho công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức Hội thi, Trường THPT ………. trân trọng đề nghị Trường THCS …. phối hợp với Trường THPT thực hiện các công việc sau:

1. Bố trí 03 phòng thi tại Trường THCS………….;03 phòng thi tại Trường THCS …… Trong thời gian diễn ra hội thi từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm …

2. Trang bị băng rôn, khẩu hiệu phục vụ Hội thi (theo mẫu đính kèm).

Trường THPT …. rất mong nhận được sự hợp tác của các trường THCS ………. và trường THCS …….. trên địa bàn quận/huyện trong sự kiện lần này. Sự hỗ trợ của Quý nhà trường là nguồn động viên to lớn và góp phần vào thành công của hội thi.

Kính chúc Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh Trường THCS ………….; Trường THCS ………….gặt hái được nhiều thành công trong năm học 20 … – 20…

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com