Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

Kính gửi: ………………………………………………………………………………..[2]

 

Tôi tên: ……………………………………………………..sinh năm:………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:          ……..do:………………………… cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:                                    đường:

phường (xã):                             quận (huyện):

Là chủ đầu tư công trình:                                   tại số:

đường:……………………………phường (xã):        quận (huyện):

đã được           cấp Giấy phép xây dựng số:   ngày      tháng        năm

Lý do xin gia hạn: ……………………………………………………………………………………………………….

 

Đính kèm:
– Giấy phép xây dựng (bản chính)
…………. ngày……tháng…….năm……..
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com